Företagspartner

Ditt företag kan göra skillnad i ungdomars liv – tillsammans har vi möjlighet att skapa en ljusare framtid för alla.

Sveriges företag har en viktig roll att spela i samhällets utveckling, det har vårt arbete under 20 år visat. Vi har hittills nått 60 000 ungdomar och vi vill nå långt fler med er hjälp. Det finns flera olika sätt att samarbeta med oss. Allt beror på hur mycket pengar ni har möjlighet att bidra med och hur mycket ni vill engagera er. Vi strävar alltid efter långsiktiga avtal där vi tillsammans skapar verksamhet som stärker ungdomar på olika sätt, där också er personal har alla möjligheter att engagera sig.

Stärker ungdomar, personal och varumärke

Våra partnerföretag ser många olika fördelar med att engagera sig i Mentor. Att låta de anställda engagera sig för ungdomar är både kompetens- och personlighetsutvecklande. Engagemanget stärker även företagets varumärke både externt och internt. Och viktigast av alla: Ni bidrar till att ungdomar i Sverige får växa och utvecklas.

Anna Löfgren

Stockholm