Villkor Jobbmentor


Jag godkänner att Mentor Sverige sparar uppgifter om mig i sitt system med syfte att hitta ett jobbmentortillfälle som passar. Uppgifterna kommer endast att behandlas av behörig personal på Mentor Sverige med syfte att involvera mig i Jobbmentorprogrammet. Jag har rätt att ta del av uppgifterna om jag så önskar.