Villkor


Jag godkänner att Mentor Sverige sparar en kommande intervju med mig som löpande text i sitt system. Intervjuunderlag kommer endast att behandlas av behörig personal på Mentor Sverige i syfte att matcha mig med en ungdom i Mentor Sveriges mentorprogram. Jag har rätt att ta del av intervjuunderlaget om jag så önskar.