Om Mentor

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Vi tycker att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger.mentor_sverige_tjej_kille_leende

Alla behöver någon att prata med. Ungdomar speciellt. Någon som tar sig tid att se dem, som tar sig tid att lyssna. Många ungdomar i Sverige i dag saknar en vuxen att prata med. Det är en stor andel och så ska det givetvis inte vara. Därför vill vi på Mentor ändra på det.

Karin Jordås, Generalsekreterare

 

Vår verksamhet

Vår verksamhet består av två delar. Mentorprogrammet, där vi arbetar med mentorskap för ungdomar. Mentorskap ser olika ut. Vi har personligt mentorskap som sträcker sig över ett år, men även jobbmentorskap, proffsmentorskap och andra skolsamarbeten.

Den andra verksamhetsdelen är vår föräldraverksamhet. Där arbetar vi med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Vi arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

Vi arbetar förebyggande

En studie gjord av Substance Abuse and Mental Health Administration i USA visar att varje investering man lägger på effektivt förebyggande arbete ger en direkt avkastning till samhället på 18 gånger insatsen. De förebyggande projekt som har visat sig fungera bra är projekt som engagerar föräldrar och skola samt mentorprogram.

Yvonne Thunell, ordförande Mentor International

mentor_sverige_tjejer_hoghus

Mentor Sverige har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar och genom Mentorprogrammet är det precis det vi gör. Vi fokuserar på det positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden.

Förutom våra mentorskap, vår föräldraverksamhet och våra skolprojekt arbetar vi även med att bilda opinion och sprida kunskap till kommuner, skolor och beslutsfattare om vinsterna med att arbeta förebyggande i våra frågor.

Vår vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt.

Våra värdeord

  • Kunskap
  • Respekt
  • Engagemang

Vi på Mentor

Vi är 34 personer som jobbar på Mentor och vi sitter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har även lokala samarbeten runt om i Sverige, vilket du kan läsa mer om här.

 

Mentor Foundation

Mentor Foundation är den internationella paraplyorganisation som Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Mentor finns i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och genomför också projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.

Sedan starten 1994 har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar!

Läs mer om Mentor Foundation här.