Historik

mentor_sverige_fyra_ungdomar_gaende

Mentor Sverige har funnits sedan 1996, och har sedan starten fokuserat på förebyggande arbete för att stärka ungdomar. Här kan du läsa mer om vår historia – som inkluderar både H.M. Drottning Silvia och Världshälsoorganisationen WHO. 

Mentor Sverige ingår i Mentor Foundation som grundades 1994 och är det internationella nätverket för de olika mentorländerna. Initiativet till Mentor Foundation kom från H.M. Drottning Silvia i samråd med WHO och organisationen startades med en grundtanke om att ungdomar behöver vuxna förebilder. Goda och många vuxenrelationer kan många gånger vara den främsta skyddsfaktorn mot droger och våld. Fokus för verksamheten inriktades från början på upplysande och förebyggande arbete. Mentor Foundation genomför idag projekt i 70 länder och har sedan starten nått ut till över 2.5 miljoner barn och ungdomar. Mentororganisationerna arbetar självständigt eftersom varje land bäst vet hur de kan nå fram och arbeta nära sina ungdomar.

Om Mentor Sverige

Mentor Sverige startades 1996 och har under 20 år byggt upp en väl förankrad och ständigt växande verksamhet. Målsättningen och övertygelsen om vuxnas förebilders roll, är fortfarande densamma, men Mentor Sverige har fått möjligheten att utveckla olika typer av mentorskap. Det Individuella mentorprogrammet är grundstenen i verksamheten, men vi jobbar idag också med jobbinspiration inför arbetslivet genom programmen Jobbmentor och Proffsmentor. En annan viktig del av verksamheten är att stötta föräldrar med Föräldraprogrammet.

PDF:er för nedladdning

Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse 2016

Effektrapport 2016

Stiftelseförordnande

Presentation av Mentor Sveriges styrelse, Exekutiva grupp och Ledningsgrupp

Stadgar

Placeringspolicy

Policy för företagssamarbeten

Policy för insamlingsarbete

Oegentlighetspolicy