Styrning

mentor_sverige_tre_ungdomar_leende

Mentor Sverige leds av styrelsen som består av femton medlemmar. Yvonne Thunell är ordförande och H.M. Drottning Silvia är hedersledamot.

Mentor Sveriges högsta beslutande organ är styrelsen. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsemöten. Styrelsen utser i sin tur inom sig en exekutiv grupp. Verksamheten genomförs av ett kansli som leds av generalsekreteraren. Styrelsens, exekutiva gruppens och generalsekreterarens arbete vägleds av en arbetsordning. Verksamheten revideras av Fredrik Nilsson, auktoriserad revisor på KPMG. Mentor är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och följer FRIIs etiska riktlinjer och god redovisningssed för insamlingsorganisationer. Vi följer FRIIs kvalitetskod. Mentor har 90-konto (BG 902-5024) vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll övervaka insamlingsarbetet.

PDF:er för nedladdning

Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse 2016

Effektrapport 2016

Stiftelseförordnande

Presentation av Mentor Sveriges styrelse, Exekutiva grupp och Ledningsgrupp

Stadgar

Placeringspolicy

Policy för företagssamarbeten

Policy för insamlingsarbete

Oegentlighetspolicy

Styrelsen

Mentor Sveriges styrelse arbetar helt ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.

HM Drottning Silvia – Styrelsens hedersledamot och grundare av Mentor Foundation

Yvonne Thunell – Styrelsens ordförande

J. Christer Elfverson – Grundare av Mentor Foundation samt direktör vid Madrid-klubben

Lars Ericson – vd Konsumentföreningen Stockholm

Michael Frie – Partner på Bird & Bird

David Haak – vd Zurich Nordic

Jörgen Haglind – Informationsdirektör Tetra Laval Group

Maria Hernroth – Hållbarhetschef Peab

Viveka Hirdman-Ryrberg – Kommunikationsdirektör SEB

Bertil Hult – Styrelseordförande EF Education First

Thomas Hvid – Grundare av A-com AB

Jan-Olof Jacke – vd AstraZeneca

Per Mossberg – Kommunikationsdirektör PostNord

Stefan Persson – Styrelseordförande Hennes & Mauritz

Johan Skoglund – vd och koncernchef JM

 

Exekutiva gruppen

Styrelsen utser en exekutiv grupp som bereder ärenden för beslut i styrelsen samt tar en del beslut på egen hand.

Viveka Hirdman-Ryrberg – SEB, ordförande

Maria Hernroth – Peab

Sepideh Imani – JM

Magnus Widgren – House of Friends

 

Generalsekreteraren

Mentor Sveriges styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Generalsekreterare Karin Jordås har för närvarande en månadslön på 80 000 kronor. Då Karin Jordås är generelsekreterare för såväl Mentor Sverige som Mentor International betalas 60% av lönen ut av Mentor Sverige och 40% av Mentor International. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren och generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.