Proffsmentor

Proffsmentor är ett kort mentorprogram för en grupp ungdomar på en högstadieskola eller ett gymnasium. Programmet ger en tydlig idé om vad det innebär att börja arbeta och hur man tar sig in på arbetsmarknaden. Eleverna får kunskap om ett företags verksamhet, vad som förväntas i yrkeslivet, att sätta mål och att skriva CV.

Under tio veckor genomför och planerar en grupp mellan två till åtta mentorer fem workshops tillsammans med Mentors projektledare och personal från skolan. Under dessa workshops ges först en introduktion av programmet och företaget, men ungdomarna får också chans att …

  • Lära sig skriva CV och söka jobb.
  • Få en förståelse för vad det innebär att vara anställd och vad som förväntas av en på en arbetsplats?
  • Själva berätta om ungdomskultur idag
  • Delta i målseminarium med coach från Mentor.

Mentorerna besöker skolan vid fem tillfällen med två veckors mellanrum. Övningarna pågår 90 minuter och äger rum på lektionstid.

2016 var 161 volontärer från våra partnerföretag Proffsmentorer. Tillsammans inspirerade de 1 578 ungdomar.

Har du frågor?

Johanna Olsson, projektledare Stockholm

+46 705565440
johanna.olsson@mentor.se

Emma Girborn, Malmö

+46 734056691
emma.girborn@mentor.se

Emma Lindholm, Göteborg

+46 702345887
emma.lindholm@mentor.se