Alla nyheter

Vi möter de ensamkommandes rädsla

26 oktober 2016

None

Ensamkommandes situation i Sverige är alarmerande. Vi möter de ungdomar som drabbas av de nya asylreglerna varje dag i vår verksamhet, och de mår fruktansvärt dåligt. 

De sover inte, äter inte och har tappat all framtidstro. De gråter under sina stödsamtal och många vill inte leva längre. Ungdomar som för bara någon vecka sedan hade världens största leende på läpparna. Vi möter dem varje dag i vår verksamhet, sedan 2014 har vi intervjuat över 250 ensamkommande som en del av vårt mentorskapsprogram. Nu dras mattan bort under deras fötter när de på en dag blir av med boende, god man och dagersättning. Anledningen är den nya asyllagens strängare regler och förändringarna i LMA-lagen, samt åldersbedömningar där beslut tas på vaga grunder. Ena dagen ungdom, nästa dag bedömd och behandlad som vuxen. Vårt uppdrag är att stärka ungdomars självkänsla, att skapa framtidstro och skapa sociala nätverk. Det är fullkomligt omöjligt att ge ungdomar som mår så här dåligt framtidstro, för att det ska kunna hända måste grundläggande behov vara tillgodosedda. En människa med rädsla i ögonen kan inte se en ljus framtid.

De hamnar på gatan, i Sverige

När en person blir bedömd som vuxen försvinner stödet från myndigheterna. Sverige har i dag inget fungerande system för att deportera till Afghanistan, där de flesta ensamkommande har sitt ursprung. Det är dessutom ett land som är helt främmande för många eftersom de levt sina liv som flyktingar i länder som Pakistan och Iran. Läs gärna den här intervjun med med Anders Fänge, före detta landschef för Svenska Afghanistankommittén, där han berättar om vad han ser kommer att hända dessa ungdomar i Afghanistan. Följden blir att de hamnar på gatan, eller i bästa fall sovandes hos kompisar. I Sverige. Ideella krafter är de enda som finns kvar, och vi har inga resurser att ta hand om alla. Många gånger har de ensamkommande inte ens förstått att de har gått igenom en juridisk process som bygger på att de ska vara duktiga på att uttrycka sig öppet om sin situation. De har ofta varit med om tuffa saker i sina hemländer och på väg hit. Övergrepp, våld, förföljelse eftersom de tillhör minoritetsgruppen hazarerna i Afghanistan. De litar inte på myndigheter och vuxna. När avslaget ligger framför dem är det för sent att börja prata. De här historierna hör vi varje dag.

Vi hoppas på en förändring av asyllagen

Så vad kan vi göra nu? Vi hoppas på en förändring av asyllagen, och att vi vecklar ut det skyddsnät som vi har dragit in. Att ge en 16-åring avvisningsbesked som träder i kraft vid 18-årsdagen, som har blivit resultatet av de tidsbegränsade uppehållstillstånden, är själva antitesen till att skapa framtidstro och självkänsla. Men de ensamkommande behöver också mer stöd i att förstå sin situation här i Sverige. Du som läser det här kan engagera dig i de ideella initiativ som finns, till exempel genom att bli mentor hos oss, eller genom att bli god man.

karin_jordas.jpg

Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige

076-526 35 86

karin.jordas@mentor.se


 Alla nyheter