Alla nyheter

Unga röster 2016: ”Det är dags för vuxenvärlden att börja lyssna!”

15 november 2016

None

4 av 10 av Sveriges unga känner oro inför framtiden. Lika många saknar en vuxen som lyssnar på bara dem, och det svåraste att uppnå i framtiden tror unga är att bli lycklig. I dagarna släpper Mentor Sverige och Ungdomar.se rapporten Unga röster 2016 – en undersökning om ungas tankar kring framtiden, jobb, integration och skola. 

Unga röster 2016 är en enkätundersökning gjord i samarbete med Ungdomar.se, en av Sveriges största digitala plattformar för unga. 2438 ungdomar i åldrarna 13-24 år har svarat på 16 frågor, och geografiskt sett finns hela Sverige representerat.

Undersökningen är en uppföljare på förra årets rapport Jobbiga tankar, och siffrorna är lika alarmerande då som nu: nästan hälften av Sveriges unga känner sig antingen oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda vid tanken på framtiden.

– Den växande oron, magvärken och ångesten inför framtiden hos våra unga ser vi på Mentor Sverige varje dag, och varje dag arbetar vi för att ändra på det. Den här rapporten visar på att vårt arbete behövs mer än någonsin, säger Mentor Sveriges generalsekreterare Karin Jordås.

4 av 10 unga har ingen vuxen som lyssnar på dem

I Unga röster 2016 försöker vi kartlägga några av orosmomenten i ungas vardag, och resultaten är tydliga: unga känner inte att de blir tagna på allvar.

Undersökningen visar på en känsla hos Sveriges unga av att inte bli lyssnade på. 38% av ungdomarna i undersökningen har inte en vuxen som lyssnar på dem, och på frågan om de känner att de blir tagna på allvar och att deras röst är viktig i samhället svarar nästan 8 av 10 antingen ”Nej”, ”Sällan” eller ”Vet ej”.

– Känner att ungdomar under 18 år inte har mycket att säga till om utanför skolan, och även där är min erfarenhet att vi inte alltid blir tagna på allvar eller att vuxna inte riktigt lyssnar, säger en ungdom i undersökningen.

Just skolan är en miljö där unga efterfrågar mer vuxenstöd och där de upplever att de får för lite, eller fel sorts, information. 69% önskar mer stöd från en vuxen under skolgången, och nästan lika många (66%) känner inte att skolan har tillhandahållit tillräcklig information om hur jobbmarknaden fungerar.

Man lär sig vad som hände i världen för 1000 år sen. Men man lär sig inte hur man skaffar jobb, betalar räkningar och allt vad nu vuxenlivet har att komma med.

Tjej, 13-15 år, ur Unga röster 2016

Unga frustrerade över den ökande segregationen

Målsättningen med rapporten Unga röster är att ta reda på hur dagens unga mår, men också hur de känner inför aktuella samhällsämnen. Undersökningens temadel ställer därför i år frågor om ungas tankar kring integration, segregation och vilka insatser de efterfrågar för att komma till bukt med den ökande segregationen i Sverige.

Den stundtals hätska debatten kring integration och segregation i Sverige har inte gått dagens unga obemärkt förbi. Sammanlagt uppger 64% att de känner antingen en frustration eller oro kring att segregationen ökar. Mer än hälften känner dock ett personligt ansvar att bidra till ett integrerat samhälle, och den bästa vägen till det samhället tror de flesta är genom arbetsmarknadssatsningar där fler får chans till första jobb.

– Unga sitter på så mycket idéer, åsikter och kunskap – vare sig om de är födda i Sverige eller precis har anlänt. Nu gäller det att vuxenvärlden, från företag till privatperson, börjar förstå detta. Genom att lyssna på ungas förhoppningar och farhågor idag rustar vi dem inför morgondagen. Det är något hela samhället vinner på, säger Karin Jordås.  

Unga röster 2016 finns att ladda ner här!


 Alla nyheter