Alla nyheter

Pisa-rapporten avslöjar stora skillnader

8 december 2016

None

För första gången sedan början av 2000-talet vänder skolresultaten i matematik, läsförståelse och naturkunskap uppåt för svenska 15-åringar. Årets resultat i världens största skolundersökning, Pisa, är förstås glädjande och en seger för den svenska skolan samt alla lärare som varje dag kämpar för att ge sina elever den utbildning de har rätt till. Samtidigt finns resultat i undersökningen som är alarmerande inför framtiden, och som vi ärligt talat borde diskutera mer än vi gjort under de senaste dagarna. De klyftor mellan olika grupper i samhället som undersökningen avslöjar är oroväckande, och där måste vi alla lägga mer resurser. Skillnaden mellan lågpresterande och högpresterande elever har blivit större. I dag spelar ungdomarnas familjeförhållanden mer roll för skolresultaten än de gjorde i den förra Pisa-undersökningen och skillnaden mellan skolor i olika områden har ökat.  

Vi måste utjämna skillnaderna

Vi på Mentor träffar många ungdomar som behöver hjälp med läxor och skolarbete. De har kanske inte föräldrar eller andra vuxna som har möjlighet att göra det. Ett Sverige där en del människor hamnar utanför kommer att skapa problem. Vi vill att alla ska känna sig värdefulla och att så få som möjligt ska välja destruktiva levnadssätt. Vi kan alla engagera oss mer i ungdomarnas vardag, oavsett om vi är föräldrar eller inte. 

karin_jordas.jpg

Karin Jordås, generalsekreterare

karin.jordas@mentor.se

076-526 35 86


 Alla nyheter