Verksamhet

Mentor är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. Vi ger ungdomar kraft att växa och vi är stolta över att vi når tusentals ungdomar varje år genom våra olika mentorskap!

Vår verksamhet består av två delar. Mentorprogrammet, där vi arbetar med mentorskap för ungdomar. Mentorskap ser olika ut. Vi har personligt mentorskap som sträcker sig över ett år, men även jobbmentorskap, proffsmentorskap och andra skolsamarbeten.

 

Den andra verksamhetsdelen är vår räldraverksamhet. Där arbetar vi med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Vi arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

 

Under 2016 har Mentor Sverige med sina olika program nått 13 686 ungdomar. Av dessa har 1 185 ungdomar som har deltagit i Mentorprogrammet, 1 591 i Proffsmentorprogrammet och 10 910 i Jobbmentorprogrammet. Under 2016 har vi även nått 2 842 föräldrar, där 341 personer har deltagit i föräldrakurserna och 2 501 personer har deltagit på seminarierna. För mer information, se gärna Mentor Sveriges Årsredovisning 2016.

 

Mentor Sverige har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar och genom Mentorprogrammet är det precis det vi gör. Vi fokuserar på det positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden.

 

Förutom våra mentorskap, vår föräldraverksamhet och våra skolprojekt arbetar vi även med att bilda opinion och sprida kunskap till kommuner, skolor och beslutsfattare om vinsterna med att arbeta förebyggande i våra frågor.

Vår verksamhet i Stockholm

Azra Tuhcic, Individuella mentorprogrammet Stockholm

+46 765263589
azra.tuhcic@mentor.se

Annika Cripps, Jobbmentor, Proffsmentor & Föräldraprogrammet

+46 765263582
annika.cripps@mentor.se

Vår verksamhet i Göteborg

niklas-gulin-verksamhetschef-mentor-sverige

Niklas Gulin

Vår verksamhet i Malmö

Emma Girborn

+46 734056691
emma.girborn@mentor.se