Bakgrund

Drottning Silvia och WHO är grundare av Mentor Foundation

Mentor Sverige ingår i Mentor Foundation som grundades 1994 och är det internationella nätverket för de olika mentorländerna. Initiativet till Mentor Foundation kom från H.M. Drottning Silvia i samråd med Världsorganisationen WHO och organisationen startades med en grundtanke om att ungdomar behöver vuxna förebilder.

Goda och många vuxenrelationer kan många gånger vara den främsta skyddsfaktorn mot droger och våld. Fokus för verksamheten inriktades från början på upplysande och förebyggande arbete. Mentor Foundation genomför idag projekt i 70 länder och har sedan starten nått ut till över 2.5 miljoner barn och ungdomar. Mentororganisationerna arbetar självständigt eftersom varje land bäst vet hur de kan nå fram och arbeta nära sina ungdomar. Läs mer på www.mentorinternational.org.

Om Mentor Sverige

Mentor Sverige startades 1996 och har under 20 år byggt upp en väl förankrad och ständigt växande verksamhet. Målsättningen och övertygelsen om vuxnas förebilders roll, är fortfarande densamma, men Mentor Sverige har fått möjligheten att utveckla olika typer av mentorskap. Det Individuella mentorprogrammet är grundstenen i verksamheten, men vi jobbar idag också med jobbinspiration inför arbetslivet genom programmen Jobbmentor och Proffsmentor. En annan viktig del av verksamheten är att stötta föräldrar med Föräldraprogrammet.

Yvonne Thunell, styrelseordförande

Yvonne Thunell är Mentor Sveriges ordförande sedan 2015 och Mentor Internationals ordförande sedan 2009.

H.M. Drottning Silvia

H.M. Drottning Silvia har länge haft ett starkt engagemang för barn och unga. Hon är grundaren av det internationella nätverket Mentor Foundation där Mentor Sverige ingår. Idag sitter hon som hedersmedlem i styrelsen för Mentor International och Mentor Sverige.