Bakgrund

Mentor Sverige har funnits sedan 1996, och har sedan starten fokuserat på förebyggande arbete för att stärka ungdomar. Här kan du läsa mer om vår historia – som inkluderar både H.M. Drottning Silvia och Världshälsoorganisationen WHO.

Mentor Sverige ingår i Mentor Foundation som grundades 1994 och är det internationella nätverket för de olika mentorländerna. Initiativet till Mentor Foundation kom från H.M. Drottning Silvia i samråd med WHO och organisationen startades med en grundtanke om att ungdomar behöver vuxna förebilder. Goda och många vuxenrelationer kan många gånger vara den främsta skyddsfaktorn mot droger och våld. Fokus för verksamheten inriktades från början på upplysande och förebyggande arbete. Mentor Foundation genomför idag projekt i 70 länder och har sedan starten nått ut till över 2.5 miljoner barn och ungdomar. Mentororganisationerna arbetar självständigt eftersom varje land bäst vet hur de kan nå fram och arbeta nära sina ungdomar.

Om Mentor Sverige

Mentor Sverige startades 1996 och har under 20 år byggt upp en väl förankrad och ständigt växande verksamhet. Målsättningen och övertygelsen om vuxnas förebilders roll, är fortfarande densamma, men Mentor Sverige har fått möjligheten att utveckla olika typer av mentorskap. Det Individuella mentorprogrammet är grundstenen i verksamheten, men vi jobbar idag också med jobbinspiration inför arbetslivet genom programmen Jobbmentor och Proffsmentor. En annan viktig del av verksamheten är att stötta föräldrar med Föräldraprogrammet.

Karin Jordås, generalsekreterare

Karin Jordås är Mentor Sveriges och Mentor Internationals generalsekreterare. Hon kommer från en bakgrund som utbildad lärare i svenska, och gick sedan över till att arbeta som rektor. Karin har jobbat på Mentor Sverige sedan 2008, och Mentor International sedan 2015.

H.M. Drottning Silvia

H.M. Drottning Silvia har länge haft ett starkt engagemang för barn och unga. Hon är grundaren av det internationella nätverket Mentor Foundation där Mentor Sverige ingår. Idag sitter hon som hedersmedlem i styrelsen för Mentor International och Mentor Sverige.