Mellan pekpinne och curling

Hur får mitt barn bra självkänsla?

Hur kan du som vuxen stötta för att minska risk för psykisk ohälsa hos unga? 

Många föräldrar upplever att de säger samma sak om och om igen till sina barn – utan fruktbar respons. Då är det lätt att prova olika modeller efter varandra, vilket sällan ger de samarbete vi önskar. 

Seminariet tar upp vilka kommunikativa val som ger vilka effekter på barns självkänsla. Vi går igenom varför det berömda berömmandet inte alltid fungerar, hur viktigt det är att skapa en jämlik dialog mellan förälder och barn samt hur du hanterar konflikten när vett och etikett möter deras integritet. 

Seminariet ger också en ”crash course” i känsloskolan – hur kan jag hjälpa mitt barn att ta hand om sina känslor? 

 

Det här får du med dig

  • Tre sätt att bekräfta för att stärka självkänslan 
  • Den vanligaste orsaken till vardagsbråk – och lösningen! 
  • Den jämlika dialogen – ta ägandeskap över dina åsikter, känslor och behov 

 

Intresserad av att boka detta seminarium?

Kontakta mig Carina Juserius

+46708228686

Föreläsare

Serena Mon de Vienne– är retorikkonsult och föräldraexpert. Hennes expertis ligger i hur vi skapar en jämlik dialog trots maktförhållanden, såsom chef–anställd och förälder–barn. Serena är utbildad på retorik-konsultprogrammet på Södertörns Högskola och har även studerat familjepsykologi.