Stärk ditt barns psykiska hälsa

Så stärker du ditt barns psykiska hälsa

Hur vidmakthåller jag en god relation med mitt barn och hur bidrar jag till ett respektfullt bemötande i svåra stunder ?

Ett salutogent förhållningssätt lägger fokus på det som främjar hälsa. Här pratar vi om vikten av att se på ditt barn/ungdom med friska ögon; att uppmuntra och se styrkor och förmågor istället för att fokusera på problem och svårigheter.

Vi får lära oss om tankemönster och förhållningssätt som bidrar till att skapa en tillitsfull och god relation med ditt barn/ungdom, för att i nästa steg reflektera över dig själv och hur du på bästa sätt kan stödja och vara där när svårigheter uppstår.

 

Det här får du med dig

  • Ökad förståelse för vikten av lyhördhet och relationsskapande
  • Verktyg för ett respektfullt bemötande som ökar möjligheten att ditt barn/ungdom pratar med dig
  • Tips för att motverka konflikter samt hanterar de konflikter som uppstår på ett mer tillfredställande sätt

Vill du boka detta seminarium?

Kontakta mig. Carina Juserius

Föreläsare

Zandra Christiansen – Leg. Psykolog och Specialist i pedagogisk psykologi. Hon har arbetat med barn, ungdomar och familjer sedan slutet av 90-talet. Initialt inom BUP och på senare år inom Första linjen. Hon har också mångårig erfarenhet av handledning och elevhälsoutvecklade insatser inom skolan. Idag driver hon företaget Zeropointpsychology.