Lyckat samarbete

Ett lyckat samarbete med KfS, där vi gemensamt arbetar mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030

För många företag faller det sig naturligt att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Här ligger Konsumentföreningen Stockholm i framkant och har alltid engagerat sig i samhällsutveckling i form av CSR-projekt, som engagerar medarbetare och medlemmar. Mentor Sverige är glada över att få ta del av stöd och engagemang från KfS. Enligt Helen Persson som är chef på medlemsverksamheten ligger det i KfS DNA att ägna sig åt hållbarhetsarbete. Vilket de gör med bravur!

KfS är en trogen general partner till Mentor Sverige och har under många år stöttat Mentors verksamhet. Tillsammans har vi skapat tongivande samarbeten i form av bland annat föräldraprogram, gruppmentorskap med fokus på mat och klimat samt mässor och julshower ihop med ungdomar från Mentor Sveriges program.

Mentor Sverige får ta del av KfS strategiska expertis samt ekonomiskt stöd i samtliga programverksamheter. KfS ger Mentor möjlighet att skapa välmående hälsosamma ungdomar. De hjälper till att skapa engagemang och möjligheter såväl internt som externt hos Mentors ungdomar.

Vi vill gärna stödja ungdomar, för att ge information kring de frågor vi arbetar med. Men även skapa möjligheter till arbete för ungdomarna i våra aktiviteter  eller event.

 

Vi ser också en möjlighet till att bidra att sprida Mentors budskap i våra kanaler där vi når mycket brett hos våra 1,1 miljoner medlemmar. Eftersom det är viktigt att nå ut med Mentors verksamhet i samhället i stort.

Stort engagemang och en positiv inställning

KfS medarbetare och medlemmar uppskattar samarbetet med Mentor Sverige. De får bland annat ta del av seminarier och event som hjälper dem i sitt vuxenstöd till sina barn eller andra ungdomar, via Mentor Talks. Ett program som har pågått hos KfS i samarbete med Mentor Sverige under 10 års tid. Tidigare har även ett pilotprogram med föräldrakurser och mentorprogram på somaliska ägt rum och som fått bra resultat.

Ett lyckat projekt med Mentor är att vi startat upp seminarier på arabiska tillsammans med Alkompis. Det är ett riktigt bra exempel på information och integration i samhället. Projektet initierades av Mentor men som vi drivit tillsammans säger Helene.

Målet med det aktuella föräldraprogrammet på arabiska är att nå ut med kunskap och stärka de medverkande i sin föräldraroll. Programmet bidrar till ett mer inkluderande samhälle där föräldrar har chans till stöd och kunskap på sitt modersmål. Det finns flera andra initiativ från Mentor där medarbetarna på KfS engagerar sig. Ett annat exempel är Mentor Boos – ett program som riktar sig till högstadieelever och fokuserar på hur ungdomarna utvecklar en hälsosam och hållbar livsstil.

Att dela målbild för agenda 2030 ger ett gott samarbete

Även Mentors vision om att ungdomar ska utvecklas drogfritt och hälsosamt är något Konsumentföreningen Stockholm skriver under på. Förutom samarbetet med Mentor så engagerar sig KfS i ett mångårigt projekt tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan för ungdomars hälsa. De stöder även We Effect och Vi-skogen.

När det gäller hållbarhetsmål så är det som sagt ett av våra stora DNA där vi påverkar bland annat Coop, avslutar Helen.

KfS Stockholm logo

KfS är ägare till Coop och deras viktigaste uppgift är att göra Coop och Coops butiker så bra som möjligt för alla medlemmar. Med 1,1 miljoner medlemmar i hela Sverige är KfS Sveriges största konsumentförening. KfS arbetare aktivt för ett mer hållbart samhälle och som del i detta arbete är KfS en generalparter till oss på Mentor sedan 2011.

Intresserad av att bli Partner?

Kontakta Cecilia Cherif, Affärs- och Intäktsansvarig, +46 703 743 400, [email protected]

Ett partnerskap med Mentor Sverige bidra till att nå de globala målen

Med hjälp av våra program stöttar vi fler unga att finna både framtidstro och verktyg till att leva hälsosamt och drogfritt. Detta ger positiva effekter för både ungdomen och dess anhöriga. Men detta leder också till mer långtgående positiva effekter eftersom ungdomarna växer upp till att bli hälsosamma och välfungerande vuxna i en jämlik och integrerad framtid.

Genom partnersamarbete med Mentor Sverige arbetar du framförallt med de sociala delmål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.  Läs mer här: https://mentor.se/globalamalen/.

Så jobbar Mentor med Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

Så jobbar Mentor med Agenda 2030