Mentor Boost

WORKSHOP OM VEM DU VILL VARA OCH VAD DU VILL GÖRA

Vem vill du vara och vad vill du göra?

Mentor Boost riktar sig till niondeklassare och förstaårselever på gymnasiet. Under två halvdagar pratar vi om vem du vill vara och vad du vill göra. Syftet är att öka studiemotivationen och rusta eleverna inför framtiden, samt bidra till att öka ungdomars egenmakt på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Eleverna får också möta positiva förebilder från näringslivet och får möjlighet till ett utökat nätverk. 

Programmet är utformat för att öka elevens kunskap och insikt kring sig själv och sin personliga utveckling. Det ska också ge kunskap kring elevens framtida möjligheter till arbete och studier, samt ge verktyg och förhållningssätt för att fatta kloka beslut och genomföra dem. 

Har du frågor? Kontakta mig.

Pedro Fuentes
Verksamhetsutvecklare
+46762308679

Så här fungerar Mentor Boost

Aktiviteterna är uppdelade i två workshops. I den första; Personlig utveckling går vi igenom tre delar; Självkänsla, Motivation, Kommunikation. Den andra består av Professionell utveckling och delarna; Framtidskunskap, Entreprenörskap, Beslutsfattande. 

  • Innehållet bygger på workshops, inspirationsföreläsningar och interaktion med förebilder ifrån näringslivet. 
  • Digitalt genomförande via Zoom med stöd av lärare på plats. Det går bra att genomföra både med elever samlade i klassrummet och med elever på distans. 
  • Tidsåtgång 2,5 timmar per tillfälle, som kan genomföras vid ett eller två tillfällen. 
Mentor Boost figur

Mentor Boost kopplat till läroplanen

Vi tillhandahåller pedagogiska verktyg och inspiration till att förbättra självkännedom och kunskap om livet efter skolan. Vi visar på framtida möjligheter så att varje ung människa ska kunna göra välunderbyggda val för sin egen framtid. 

Genom Mentor Boost och mötet med olika förebilder får eleven ökad kunskap och förståelse för arbetslivet och dess villkor. Eleven får också en större insikt om utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. 

Vad behöver du som skola göra?

  • Utse en kontaktperson som ansvarar för planering och samverkan med Mentor Sverige
  • Avsätta tid för programmet i terminsplaneringen
  • Informerar och förbered personal och elever samt se till att de tekniska förutsättningar finns på plats
  • Boka ett klassrum per klass/ ansvarig lärare per klassrum (detta gäller för eleverna som är på plats i skolan och inte har distansundervisning)

Du kanske är intresserad av några av våra andra program?

MENTOR INSPO

Vi snackar livet, studieval, arbete och karriär

Eleverna får träffa några av våra inspiratörer som berättar om sin resa – varvat med frågor och annan interaktion. Korta sessions för framtiden. Läs mer här!

MENTORPROGAMMET

En förebild som finns där oavsätt

Vårt huvudprogram där man som ungdom får en mentor under sex månader. Någon som finns där – oavsett vem du är, vad du vill göra eller vem du vill bli.

Vill du veta mer? På sidan Frågor & svar hittar du svar till de vanligaste frågorna vi får om Mentor Boost.