Mentor Boost

WORKSHOP OM VEM DU VILL VARA OCH VAD DU VILL GÖRA

Workshop om vem du vill vara och vad du vill göra

Mentor Boost är en aktivitet för årskurs 9 och förstaårselever på gymnasiet med syfte att öka ungdomars studiemotivation, rusta dem inför framtiden och bidra till att stärka deras egenmakt. Genom Mentor Boost får elever möjlighet att möta och arbeta tillsammans med positiva förebilder från arbetslivet. Tillsammans bygger vi en bro mellan ungdomar i skolan och vuxna i arbetslivet.

Workshoppen bygger på att eleverna ska både blicka inåt och bli medvetna om sina egna inre resurser och förstå hur de kan förändra det som begränsar och stödja det som fungerar. De får också blicka utåt och få kunskap om olika yrken, studiealternativ, karriärvägar och framtidsspaningar. Genom att både blicka inåt och utåt kan man hitta vägen framåt.

Vi tror att varje ungdom själv bär på lösningarna för sitt liv. Men det är lättare att hitta lösningarna om man är fler som hjälps åt.

Programmet är utformat för att öka elevens kunskap och insikt kring sig själv och sin personliga utveckling. Det ska också ge kunskap kring elevens framtida möjligheter till arbete och studier, samt ge verktyg och förhållningssätt för att fatta kloka beslut och genomföra dem. Mentor Boost är helt kostnadsfritt för er som skola.

Har du frågor? Kontakta mig.

Annika Aspholm

Annika Aspholm
Verksamhetskoordinator
+46730307088
[email protected]

Så här fungerar Mentor Boost

  • Aktiviteten består av en halvdagsworkshop
  • I workshoppen varvas föreläsning, inspiration och praktiska övningar där eleverna arbetar i mindre grupper tillsammans med en coach från arbetlivet.
  • Vi kommer ut till skolan tillsammans med våra coacher och håller i workshoppen ute i klassrummet.
  • Tidsåtgång cirka tre timmar per tillfälle.

Mentor Boost kopplat till läroplanen

Vi tillhandahåller pedagogiska verktyg och inspiration till att förbättra självkännedom och kunskap om livet efter skolan. Vi visar på framtida möjligheter så att varje ung person ska kunna göra välunderbyggda val för sin egen framtid.

Genom Mentor Boost och mötet med olika förebilder får eleven ökad kunskap och förståelse för arbetslivet och dess villkor. Eleven får också en större insikt om utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.

Vad behöver du som skola göra?

  • Utse en kontaktperson som ansvarar för planering och samverkan med Mentor Sverige
  • Avsätta tid för tre timmars schemabrytande verksamhet i terminsplaneringen
  • Informera och förbereda berörd personal och elever ute på skolan
  • Boka ett klassrum per klass och en ansvarig lärare per klassrum
  • Se till att en lärare är med ute i klassrummet under dagen
  • Se till att eleverna ges möjlighet att göra utvärderingen i slutet av dagen.

Du kanske är intresserad av några av våra andra program?

MENTOR INSPO

Vi snackar livet, studieval, arbete och karriär

Eleverna får träffa några av våra inspiratörer som berättar om sin resa – varvat med frågor och annan interaktion. Korta sessions för framtiden. Läs mer här!

MENTORPROGRAMMET

En förebild som finns där

Vårt huvudprogram där man som ungdom får en mentor under sex månader. Någon som finns där – oavsett vem du är, vad du vill göra eller vem du vill bli.

Vill du veta mer? På sidan Frågor & svar hittar du svar till de vanligaste frågorna vi får om Mentor Boost.