Föräldraseminarier

Vi stöttar, peppar och stärker föräldrar i deras föräldraskap

Att vara förälder är ett oerhört viktigt jobb, både helt fantastiskt och utmanande. Tonårsföräldrar har ofta många frågor som de behöver få besvarade och tankar som de vill dela.

Om det är något vi på Mentor vet en hel del om så är det ungdomar. Därför förstår vi också vad det innebär att vara förälder till dem. Vi gör allt för att stötta, peppa och stärka alla föräldrar i deras föräldraskap. Vi har ett stor kunskap om tonåringar och föräldraskap, men vi har också ett nätverk av fantastiska föreläsare som vi har knutit till oss under åren.

Boka föräldraseminarium

Våra partnerföretag har förmånen att boka föräldraseminarier som vi genomför på företaget. Möjligheten att boka ett föräldraseminarium finns också för andra aktörer, kontakta verksamhetschef Carina Juserius med en förfrågan.

Har du frågor?

Carina Juserius

Våra föräldraseminarier

En knuff i rätt riktning

Nudging handlar om hur vi enkelt kan uppmärksamma och förändra beteenden i önskvärd riktning. Nobelpriset i ekonomi 2017 gick till professor Thaler för hans idéer om nudging. Nu sprider sig begreppet till allt fler branscher såsom hälsa, klimat och miljö.

Det här seminariet inspirerar genom att visa på exempel från många olika branscher hur vi kan göra det lätt att välja rätt och lite svårare att välja fel. Därmed kan vi undvika gamla vanefällor och istället skapa nya, mer önskvärda vanor för oss och våra barn. Genom att nudga, istället för att belöna eller bestraffa, skapar vi bättre förutsättningar för välmående i familjen.

Det här får du med dig:
 • Inspirerande exempel från olika områden.
 • Smarta och enkla vardagstips på hur vi kan nudga.
 • Strategier för att bibehålla vanorna på sikt.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Hur hittar du motivationen hos ditt barn och hos dig själv?

Vad händer med barnets motivation när det får yttre belöningar för sin prestation? Vad kan du som förälder göra för att öka barnets drivkraft?
Hur hittar du din egen motivation?

I det här seminariet får du verktyg för att genom samtal öka ditt barns motivation. Du lär dig skillnader på yttre motivation och inre motivation samt om hur belöningar fungerar och påverkar motivationen.

Seminariet tar även upp senaste forskningen kring begreppet ”Grit” eller ”jävlar anamma”. Föreläsaren utvecklar vad det står för och går igenom metoder för hur man kan hitta det hos barnet. Du får även verktyg och metoder som hjälper dig att hitta din egen motivation.

Det här får du med dig:
 • Information om vilka belöningar som inte fungerar och vilka som fungerar.
 • Information om hur du lockar fram ditt barns inre motivation.
 • Kunskap och metoder om hur man talar med sitt barn för att öka motivationen.
 • Kunskap om vad ”Grit” är.
Föreläsare: Cornelia Eneroth

Cornelia Eneroth är konsult och föreläsare inom området personlig effektivitet och ledarskap i IT/Telecom branschen.

Hur du motiverar ditt barn, dig själv och andra

Förr sa man att man kan leda hästarna till vattnet men man kan inte tvinga dem att dricka!
Men kan man få dem att dricka? Eller är motivation ”Mission Impossible”?

Hur får jag mitt barn att läsa läxor, plocka undan efter sig och komma hem i tid till middagen?

Hur kan jag själv göra de förändringar i mitt liv som jag länge har tänkt?

I detta seminarium får du lära dig en samtalsmetod som kan hjälpa dig att bemöta din omgivning i den svåra konsten att starta förändringar. Seminariet visar även på hur viktigt det är att vara uthållig.

Det här får du med dig:

Metoden som seminariet bygger på heter MI (Motivated Interviews) eller Motiverande Samtal. Som deltagare får man träna på metoden praktiskt i en sk. Bikupa. För att kunna ta till sig innehållet kommer ni också att få en sammanfattning av hur motivation fungerar. I seminariet kommer vi även att prata om hur man skaffar sig goda vanor och diskutera olika tidsaspekter för förändringar.

Föreläsare: Cornelia Eneroth

Cornelia Eneroth är konsult och föreläsare inom området personlig effektivitet och ledarskap i IT/Telecom branschen.

Få bättre hälsa med mindre sött

Det pratas mycket om hur farligt det är med socker idag. Många föräldrar är oroliga för att deras barn eller de själva äter för mycket socker. Kan man hitta en gyllene medelväg – både när det gäller vår egen hälsa men också vad vi lär våra barn?

Idag ställs det höga krav på föräldrar. Som förälder vill man gärna göra allt rätt och många kämpar med krav och måsten från samhället. I detta seminarium får man inspiration och idéer kring hur man kan skapa en vardag med mindre socker och utan pekpinnar. Målet är att lyssnarna ska känna att de lever upp till att vara ”good enough”.

Det här får du med dig:
 • Statistik på sockerkonsumtion.
 • Hur undviker vi de värsta sockerfällorna själva och för våra barn.
 • Tips på alternativ!
 • Vad vinner man på att minska på sockret?
 • Steg- för- stegmodell för avvänjning.
Föreläsare: Petra Wennerblom

Petra Wennerblom är socionom och har arbetat med barn, unga och familjer i flera år. Intresset för kost och hälsa har alltid funnits där och tog extra fart när hennes barn kom till världen. Hennes drivkraft är att alla människor ska hitta en bra balans vad gäller kost och hälsa.

Lär ditt barn studieteknik och konsten att koncentrera sig.

Ett växande informationssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information men också bli duktiga på att sortera bort det vi inte behöver. Samtidigt gör informationsflödet att vi blir avbrutna oftare i vår koncentration. Det är en paradox att allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus. Om vi lär våra barn att fokusera och koncentrera sig på rätt saker kommer de få fördelar i skolarbetet och bli bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.

Det här seminariet tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det och därmed bli bättre rustade för framtiden.

Det här får du med dig:
 • Tips för en bättre studieteknik.
 • Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan.
 • Konkreta verktyg hur du som förälder stöttar ditt barn i ett informationssamhälle.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Hur får jag tiden att räcka till?

Jobba, handla mat, hämta barn, städa, göra läxor, skicka inbjudningskort till kalaset. Hur får jag som förälder alla pusselbitar att gå ihop, samtidigt som jag tar hand om mig själv? Som förälder kan det vara svårt att få livspusslet att gå ihop och få tiden att räcka till, något som leder till att många föräldrar känner stress och riskerar utbrändhet.

I det här seminariet får du verktyg och redskap för att hantera livspusslet, minska stress och känna dig nöjd även när alla pusselbitar inte faller på plats. Under seminariet får du som deltar även möjlighet att kartlägga ditt eget livspussel.

Det här får du med dig:
 • Verktyg för att kartlägga livets alla pusselbitar
 • Kunskaper om stresshantering
 • 8 tips för att få ihop livspusslet
Föreläsare: Lina Jallow

Lina Jallow har 20 års erfarenhet av att arbeta förebyggande med barn, ungdomar och deras nätverk. De senaste 13 åren har hon aktivt arbetat med olika former av föräldrastöd i sin tjänst som förebyggande socialsekreterare.

Genus för föräldrar

Föräldrar är de viktigaste personerna sina barns liv, så länge de bor hemma. Därför är det viktigt att göra medvetna val i sitt förhållningssätt som förälder. Vuxnas förväntningar på barn blir förmedlade genom vilka ord vi använder, vad vi uppmärksammar och genom vårt eget agerande som vuxna förebilder.

Barnen bemöts på olika sätt utifrån deras kön redan som nyfödda, men även senare i livet som tonåringar och vuxna. Genom att vi som föräldrar blir mer medvetna i vårt bemötande kan vi på enkla sätt utmana stereotypa föreställningar om kön och, enligt studier, förebygga våld.

Det här får du med dig:
 • Vad genus är och hur det påverkar barns upplevelse av valmöjligheter.
 • Hur vi kan förebygga våld genom att utmana stereotypa föreställningar om kön.
 • Konkreta tips på hur du ger ditt barn hundra möjligheter istället för två.
 • Forskningsexempel och litteraturförslag.
Föreläsare: Lina Jallow

Lina Jallow är konsult inom socialt förebyggande arbete och ökad medvetenhet kring normer, jämställdhet och inkludering. Hon har arbetat förebyggande med barn, ungdomar och deras nätverk i 20 år – 13 av dessa år har utgjorts av hennes tjänst som förebyggande socialsekreterare inom Socialtjänsten i Botkyrka kommun i Stockholm.

Konfliktlösningar och att förebygga ohälsa har gått som en röd tråd genom hela Linas yrkesverksamma liv. Fokus i hennes arbete ligger på det normkreativa arbetet, då hennes uppfattning är att vi alla har mycket att bidra med – på olika sätt.

Om barn, mobbning och vad du som förälder kan göra

Alla människor är lika mycket värda och man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad; detta vet ju alla. Eller? Trots en sådan självklarhet känner sig många barn utanför och blir mobbade. Varför blir det så, och vad kan du som förälder göra åt det?

I det här seminariet tittar vi närmare på vilka faktorer som kan bidra till att vissa barn blir utsatta för mobbning. Vi kommer också belysa varför vissa barn väljer att mobba andra. Hur ser skolans ansvar ut? Och vad kan vi göra som föräldrar?

Seminariet ger dig ökade kunskaper om hur mobbning och nätmobbning fungerar. Det ger dig även verktyg för att upptäcka och bemöta mobbning.

Det här får du med dig:
 • Kunskap om vilka barn som riskerar att bli utsatta eller utsätta andra.
 • Kunskap om mobbning på nätet.
 • Kunskaper om skolans ansvar.
 • Verktyg för att som förälder bemöta och förhindra mobbning.
Föreläsare: Hannes Dahlin

Hannes Dahlin är fritidsledare och social entreprenör. Han arbetar som projektledare på Mentor Sverige och har en lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i utsatthet.

Hur skärmtid påverkar våra liv

Vi lever i en tidsålder där bildskärmen är en central punkt i livet. Vi sitter, står och går med våra bildskärmar som finns i datorn, TV:n, mobilen och surfplattan. Vuxna och barn spenderar allt mer tid framför en skärm; det är en naturlig del av våra liv att ständigt ha tillgång till internet. Vi lever våra liv på många platser samtidigt. Hur påverkar det vår tid tillsammans i familjen?

Seminariet handlar om skärmtid och dess påverkan på våra liv, både individuellt och i gemenskap. Sverige har under de senaste 20 åren haft massanvändning av internet och fler människor än någonsin är konstant uppkopplade. I många kontexter diskuteras det fortfarande hur farligt nätanvändning kan vara för barn och vuxna, medan andra har en mer positiv syn på utvecklingen. Cornelia belyser de olika synsätt som råder bland experterna idag. Hon ger även konkreta råd om hur vi kan skapa samsyn kring ”skärmtid” i familjen och därmed få mer tid med varandra.

Det här får du med dig:
 • Kunskap om hur skärmtid och konstant uppkoppling påverkar familjerelationer.
 • Praktiska verktyg för hur du kan leda din familj till mer kvalitetstid tillsammans.
 • En utvecklad förmåga att skapa samsyn kring skärmtid i familjen.
Föreläsare: Cornelia Eneroth

Cornelia Eneroth är konsult och föreläsare inom området personlig effektivitet och ledarskap. Hon har en bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap i IT/Telekombranschen. Hon anlitas flitigt av företag och organisationer för att hjälpa dem frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter genom att ta tag i de tre stora tidstjuvarna på jobbet: möten, mail och avbrott.