Föräldraseminarier

Vi stöttar, peppar och stärker föräldrar i deras föräldraskap

Att vara förälder är ett oerhört viktigt jobb, både helt fantastiskt och utmanande. Tonårsföräldrar har ofta många frågor som de behöver få besvarade och tankar som de vill dela.

Om det är något vi på Mentor vet en hel del om så är det ungdomar. Därför förstår vi också vad det innebär att vara förälder till dem. Vi gör allt för att stötta, peppa och stärka alla föräldrar i deras föräldraskap. Vi har ett stor kunskap om tonåringar och föräldraskap, men vi har också ett nätverk av fantastiska föreläsare som vi har knutit till oss under åren.

Boka föräldraseminarium

Våra partnerföretag har förmånen att boka föräldraseminarier som vi genomför på företaget. Seminarierna pågår i en timme och innehåller ett 40 minuters segment med föreläsning samt 20 minuter för frågor. Möjligheten att boka ett föräldraseminarium finns också för andra aktörer, kontakta verksamhetschef Carina Juserius med en förfrågan.

Har du frågor?

Carina Juserius

Verksamhetskoordinator
+46708228686

Våra föräldraseminarier

Framtidens superkraft

Ett växande informationssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information men också bli duktiga på att sortera bort det vi inte behöver. Samtidigt gör informationsflödet att vi blir avbrutna oftare i vår koncentration. Det är en paradox att allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus.

Om vi lär våra barn att fokusera och koncentrera sig på rätt saker kommer de få fördelar i skolarbetet och bli bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.
Det här seminariet tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det och därmed bli bättre rustade för framtiden.

Det här får du med dig:
 • Tips för en bättre studieteknik.
 • Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan.
 • Konkreta verktyg för hur du stöttar ditt barn i ett informationssamhälle.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

En knuff i rätt riktning

Nudging handlar om hur vi enkelt kan uppmärksamma och förändra beteenden i önskvärd riktning. Nobelpriset i ekonomi 2017 gick till professor Thaler för hans idéer om nudging. Nu sprider sig begreppet till allt fler branscher såsom hälsa, klimat och miljö.

Det här seminariet inspirerar genom att visa på exempel från många olika branscher hur vi kan göra det lätt att välja rätt och lite svårare att välja fel. Därmed kan vi undvika gamla vanefällor och istället skapa nya, mer önskvärda vanor för oss och våra barn. Genom att nudga, istället för att belöna eller bestraffa, skapar vi bättre förutsättningar för välmående i familjen.

Det här får du med dig:
 • Inspirerande exempel från olika områden.
 • Smarta och enkla vardagstips på hur vi kan nudga.
 • Strategier för att bibehålla vanorna på sikt.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Hur hittar du motivationen hos ditt barn och hos dig själv?

Vad händer med barnets motivation när det får yttre belöningar för sin prestation? Vad kan du som förälder göra för att öka barnets drivkraft?
Hur hittar du din egen motivation?

I det här seminariet får du verktyg för att genom samtal öka ditt barns motivation. Du lär dig skillnader på yttre motivation och inre motivation samt om hur belöningar fungerar och påverkar motivationen.

Seminariet tar även upp senaste forskningen kring begreppet ”Grit” eller ”jävlar anamma”. Föreläsaren utvecklar vad det står för och går igenom metoder för hur man kan hitta det hos barnet. Du får även verktyg och metoder som hjälper dig att hitta din egen motivation.

Det här får du med dig:
 • Information om vilka belöningar som inte fungerar och vilka som fungerar.
 • Information om hur du lockar fram ditt barns inre motivation.
 • Kunskap och metoder om hur man talar med sitt barn för att öka motivationen.
 • Kunskap om vad ”Grit” är.
Föreläsare: Cornelia Eneroth

Cornelia Eneroth är konsult och föreläsare inom området personlig effektivitet och ledarskap i IT/Telecom branschen.

Hur du motiverar ditt barn, dig själv och andra

Förr sa man att man kan leda hästarna till vattnet men man kan inte tvinga dem att dricka!
Men kan man få dem att dricka? Eller är motivation ”Mission Impossible”?

Hur får jag mitt barn att läsa läxor, plocka undan efter sig och komma hem i tid till middagen?

Hur kan jag själv göra de förändringar i mitt liv som jag länge har tänkt?

I detta seminarium får du lära dig en samtalsmetod som kan hjälpa dig att bemöta din omgivning i den svåra konsten att starta förändringar. Seminariet visar även på hur viktigt det är att vara uthållig.

Det här får du med dig:

Metoden som seminariet bygger på heter MI (Motivated Interviews) eller Motiverande Samtal. Som deltagare får man träna på metoden praktiskt i en sk. Bikupa. För att kunna ta till sig innehållet kommer ni också att få en sammanfattning av hur motivation fungerar. I seminariet kommer vi även att prata om hur man skaffar sig goda vanor och diskutera olika tidsaspekter för förändringar.

Föreläsare: Cornelia Eneroth

Cornelia Eneroth är konsult och föreläsare inom området personlig effektivitet och ledarskap i IT/Telecom branschen.

Få bättre hälsa med mindre sött

Det pratas mycket om hur farligt det är med socker idag. Många föräldrar är oroliga för att deras barn eller de själva äter för mycket socker. Kan man hitta en gyllene medelväg – både när det gäller vår egen hälsa men också vad vi lär våra barn?

Idag ställs det höga krav på föräldrar. Som förälder vill man gärna göra allt rätt och många kämpar med krav och måsten från samhället. I detta seminarium får man inspiration och idéer kring hur man kan skapa en vardag med mindre socker och utan pekpinnar. Målet är att lyssnarna ska känna att de lever upp till att vara ”good enough”.

Det här får du med dig:
 • Statistik på sockerkonsumtion.
 • Hur undviker vi de värsta sockerfällorna själva och för våra barn.
 • Tips på alternativ!
 • Vad vinner man på att minska på sockret?
 • Steg- för- stegmodell för avvänjning.
Föreläsare: Petra Wennerblom

Petra Wennerblom är socionom och har arbetat med barn, unga och familjer i flera år. Intresset för kost och hälsa har alltid funnits där och tog extra fart när hennes barn kom till världen. Hennes drivkraft är att alla människor ska hitta en bra balans vad gäller kost och hälsa.

Lär ditt barn studieteknik och konsten att koncentrera sig.

Ett växande informationssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information men också bli duktiga på att sortera bort det vi inte behöver. Samtidigt gör informationsflödet att vi blir avbrutna oftare i vår koncentration. Det är en paradox att allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus. Om vi lär våra barn att fokusera och koncentrera sig på rätt saker kommer de få fördelar i skolarbetet och bli bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.

Det här seminariet tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det och därmed bli bättre rustade för framtiden.

Det här får du med dig:
 • Tips för en bättre studieteknik.
 • Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan.
 • Konkreta verktyg hur du som förälder stöttar ditt barn i ett informationssamhälle.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Den nya teknikens påverkan

Det är drygt 10 år sedan den första smarta telefonen lanserades. I över tjugo år har vi haft massanvändning av internet i Sverige. Digitaliseringen går så fort att det är svårt för de flesta av oss att hänga med i utvecklingen. Gapet mellan barns, ungas och vuxnas användning av den nya tekniken är stort. Vi behöver förstå vad den tillför, hur den kan störa och kanske förstöra.

Seminariet handlar om den nya tidens skärmtid. Barnens tid framför en skärm oroar många föräldrar mer än droger, alkohol och mobbing. En orsak till det kan vara att skärmtid trots allt fortfarande är relativt nytt och att det saknas relevant forskning som kan lära föräldrar hur man hanterar barnens skärmtid. Begreppet skärmtid är på ett sätt förlegat eftersom vi dagligen använder ett flertal olika skärmar både hemma, i skolan och på jobbet. Är oron befogad? Om ja, vad kan man göra för att hantera sitt skärmbeteende?

Det här får du med dig:
 • Kunskap om hur minne, koncentration och sömn påverkas av den nya tekniken
 • Tips för att ta makt över tekniken (istället för tvärtom)
 • Vad popcorn har med saken att göra
Föreläsare: Cornelia Eneroth

Cornelia Eneroth är konsult och föreläsare inom området personlig effektivitet och ledarskap. Hon har en bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap i IT- och telekombranschen. Hon anlitas flitigt av företag och organisationer för att hjälpa dem att frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter genom att ta tag i de tre stora tidstjuvarna på jobbet: möten, mejl och avbrott.

Genom rätt miljö och förutsättningar

Vad är kreativitet? Hur kan vi stötta dem som tror att de inte är kreativa? Genom att bredda vårt eget synsätt kan vi lättare se att alla barn har olika talanger och styrkor. Vår uppgift är att hjälpa varje barn att upptäcka sina förmågor. Vi behöver också skapa en kultur där fel och misstag ses som naturliga steg mot utveckling.

Malin berättar om hur vi skapar gynnsamma förhållanden för att sporra såväl vår egen som våra barns kreativitet. Hon visar varför det är bra för barn att öva sig på att ha långtråkigt och vilka positiva effekter det kan få. När vi lär barnen att underhålla sig själva minskar deras rastlöshet och fantasin främjas.

Det här får du med dig:
 • Den senaste forskningen om kreativitet
 • Vikten av att barn får lära sig använda alla sina sinnen
 • Konkreta tips på hur vi stöttar barnens kreativitet
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil.kand. i föräldraskaps-psykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Så får du självständiga barn!

Det är lätt att vi av tidsbrist eller välmenad omsorg hjälper våra barn i alltför stor utsträckning när de egentligen behöver klara sig själva. Forskning visar att självständighet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna utveckla en god självkänsla.

Under seminariet inspireras föräldrar att låta sina barn ta ett större eget ansvar för sina liv oavsett om det handlar om det lilla barnets påklädning eller tonåringens läxor. Malin presenterar många vardagsexempel som visar varför för mycket omsorg inte hjälper våra barn långsiktigt. Det talas även om vad våra barn behöver och hur vi ska gå till väga för att stötta dem men också när vi ska släppa taget.

Det här får du med dig:
 • Varför vår välmenade omsorg om vårt barn inte alltid är för barnets eget bästa.
 • Konkreta exempel på hur du kan hjälpa ditt barn att bli mer självständigt.
 • Fördelarna, främst för ditt barn men även för dig, när ditt barn blir självständigt.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Hur får mitt barn bra självkänsla?

Många föräldrar upplever att de säger samma sak om och om igen till sina barn – utan fruktbar respons. Då är det lätt att prova olika modeller efter varandra, vilket sällan ger det samarbete vi önskar.

Seminariet tar upp vilka kommunikativa val som ger vilka effekter på barns självkänsla. Den går igenom varför det berömda berömmandet inte alltid fungerar, hur viktigt det är att skapa en jämlik dialog mellan förälder och barn samt hur du hanterar konflikten när vett och etikett möter deras integritet.

Seminariet ger också en ”crash course” i känsloskolan – hur kan jag hjälpa mitt barn att ta hand om sina känslor?

Det här får du med dig:
 • Tre sätt att bekräfta för att stärka självkänslan.
 • Den vanligaste orsaken till vardagsbråk – och lösningen!
 • Den jämlika dialogen – ta ägandeskap över dina åsikter, känslor och behov.
Föreläsare: Serena Mon de Vienne

Serena Mon de Vienne är retorikkonsult och föräldraexpert. Hon är utbildad på retorik-konsultprogrammet på Södertörns Högskola och har även studerat familjepsykologi.

Vänta ej på motivationen... Just do it!

Många pratar om att vi borde ha mer idrott i skolan men det är ändå där som ungdomarna och barnen får huvuddelen av veckans dos motion. På helger sjunker aktivitetsnivån kraftigt bland både pojkar och flickor i alla ådrar. Och den stillasittande tiden framför skärmar ökar.

Under detta seminarium varvar vi personliga berättelser med statistik och fakta. Vi resonerar oss fram till hur man kan få in mer rörelse i vardagen och hur man kan ställa rimliga krav på sig själv som förälder. Vi tar också upp hur mycket man har att vinna på att få in fysisk rörelse i vardagen.

Det här får du med dig:
 • Tips på aktiviteter i vardagen!
 • Sambandet mellan träning/rörelse och koncentrationsförmåga/inlärning
 • Vinster av fysisk aktivitet
 • Statistik och forskning runt rörelse kopplat till hälsa
 • Hur du kan vara en förebild
Föreläsare: Björn Thulin och Petra Wennerblom

Björn Thulin är funktionsmedicinsk kost- och hälsocoach. Björn har dessutom lång erfarenhet av socialt arbete med barn, tonåringar och föräldrar i fokus.

Petra Wennerblom är socionom och har arbetat med barn, unga och familjer i flera år. Intresset för hälsa har alltid funnits där.