Föräldraseminarier

Vi stöttar, peppar och stärker föräldrar i deras föräldraskap

Att vara förälder är ett oerhört viktigt jobb, både helt fantastiskt och utmanande. Tonårsföräldrar har ofta många frågor som de behöver få besvarade och tankar som de vill dela.

Om det är något vi på Mentor vet en hel del om så är det ungdomar. Därför förstår vi också vad det innebär att vara förälder till dem. Vi gör allt för att stötta, peppa och stärka alla föräldrar i deras föräldraskap. Vi har ett stor kunskap om tonåringar och föräldraskap, men vi har också ett nätverk av fantastiska föreläsare som vi har knutit till oss under åren.

Boka föräldraseminarium

Våra partnerföretag har förmånen att boka föräldraseminarier som vi genomför på företaget. Seminarierna pågår i en timme och innehåller ett 40 minuters segment med föreläsning samt 20 minuter för frågor. Möjligheten att boka ett föräldraseminarium finns också för andra aktörer, kontakta verksamhetschef Carina Juserius med en förfrågan.

Har du frågor?

Carina Juserius

Verksamhetskoordinator
+46708228686

Våra föräldraseminarier

Framtidens superkraft

Ett växande informationssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information men också bli duktiga på att sortera bort det vi inte behöver. Samtidigt gör informationsflödet att vi blir avbrutna oftare i vår koncentration. Det är en paradox att allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus.

Om vi lär våra barn att fokusera och koncentrera sig på rätt saker kommer de få fördelar i skolarbetet och bli bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.
Det här seminariet tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det och därmed bli bättre rustade för framtiden.

Det här får du med dig:
 • Tips för en bättre studieteknik.
 • Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan.
 • Konkreta verktyg för hur du stöttar ditt barn i ett informationssamhälle.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Framtidens superkraft

Ledarskap är förmågan att förstå var vi ska, men framför allt hur vi tar oss dit. Först när vi blir medvetna om hur vårt eget beteende påverkar vår omgivning förändrar vi vårt ledarskap. Barn vet vad de vill – föreläsningen handlar om vad barn behöver och hur vi föräldrar ser till att de får det de behöver. När vi anpassar oss efter barnens utveckling samtidigt som vi håller kurs mot det långsiktiga målet får vi trygga och välmående barn.

Mycket i omvärlden är oförutsägbart, som föräldrar ska vi vara det motsatta. Vi reflekterar kring grundvärderingar samt hur vi förmedlar dessa till barnen. Malin berättar om hur vi genom inspiration och engagemang kan hjälpa barnen hitta sin egen, inre motivation.

Det här får du med dig:
 • Hur vi skapar ömsesidig tillit och respekt.
 • Strategier för att uppmuntra samarbete och självständighet.
 • Goda förutsättningar för kommunikation och konflikthantering.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Hur du motiverar ditt barn, dig själv och andra

Förr sa man att man kan leda hästarna till vattnet men man kan inte tvinga dem att dricka!
Men kan man få dem att dricka? Eller är motivation ”Mission Impossible”?

Hur får jag mitt barn att läsa läxor, plocka undan efter sig och komma hem i tid till middagen?

Hur kan jag själv göra de förändringar i mitt liv som jag länge har tänkt?

I detta seminarium får du lära dig en samtalsmetod som kan hjälpa dig att bemöta din omgivning i den svåra konsten att starta förändringar. Seminariet visar även på hur viktigt det är att vara uthållig.

Det här får du med dig:

Metoden som seminariet bygger på heter MI (Motivated Interviews) eller Motiverande Samtal. Som deltagare får man träna på metoden praktiskt i en sk. Bikupa. För att kunna ta till sig innehållet kommer ni också att få en sammanfattning av hur motivation fungerar. I seminariet kommer vi även att prata om hur man skaffar sig goda vanor och diskutera olika tidsaspekter för förändringar.

Föreläsare: Cornelia Eneroth

Cornelia Eneroth är konsult och föreläsare inom området personlig effektivitet och ledarskap i IT/Telecom branschen.

Få bättre hälsa med mindre sött

Det pratas mycket om hur farligt det är med socker idag. Många föräldrar är oroliga för att deras barn eller de själva äter för mycket socker. Kan man hitta en gyllene medelväg – både när det gäller vår egen hälsa men också vad vi lär våra barn?

Idag ställs det höga krav på föräldrar. Som förälder vill man gärna göra allt rätt och många kämpar med krav och måsten från samhället. I detta seminarium får man inspiration och idéer kring hur man kan skapa en vardag med mindre socker och utan pekpinnar. Målet är att lyssnarna ska känna att de lever upp till att vara ”good enough”.

Det här får du med dig:
 • Statistik på sockerkonsumtion.
 • Hur undviker vi de värsta sockerfällorna själva och för våra barn.
 • Tips på alternativ!
 • Vad vinner man på att minska på sockret?
 • Steg- för- stegmodell för avvänjning.
Föreläsare: Petra Wennerblom

Petra Wennerblom är socionom och har arbetat med barn, unga och familjer i flera år. Intresset för kost och hälsa har alltid funnits där och tog extra fart när hennes barn kom till världen. Hennes drivkraft är att alla människor ska hitta en bra balans vad gäller kost och hälsa.

Lär ditt barn studieteknik och konsten att koncentrera sig.

Ett växande informationssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information men också bli duktiga på att sortera bort det vi inte behöver. Samtidigt gör informationsflödet att vi blir avbrutna oftare i vår koncentration. Det är en paradox att allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus. Om vi lär våra barn att fokusera och koncentrera sig på rätt saker kommer de få fördelar i skolarbetet och bli bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.

Det här seminariet tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det och därmed bli bättre rustade för framtiden.

Det här får du med dig:
 • Tips för en bättre studieteknik.
 • Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan.
 • Konkreta verktyg hur du som förälder stöttar ditt barn i ett informationssamhälle.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Genom rätt miljö och förutsättningar

Vad är kreativitet? Hur kan vi stötta dem som tror att de inte är kreativa? Genom att bredda vårt eget synsätt kan vi lättare se att alla barn har olika talanger och styrkor. Vår uppgift är att hjälpa varje barn att upptäcka sina förmågor. Vi behöver också skapa en kultur där fel och misstag ses som naturliga steg mot utveckling.

Malin berättar om hur vi skapar gynnsamma förhållanden för att sporra såväl vår egen som våra barns kreativitet. Hon visar varför det är bra för barn att öva sig på att ha långtråkigt och vilka positiva effekter det kan få. När vi lär barnen att underhålla sig själva minskar deras rastlöshet och fantasin främjas.

Det här får du med dig:
 • Den senaste forskningen om kreativitet
 • Vikten av att barn får lära sig använda alla sina sinnen
 • Konkreta tips på hur vi stöttar barnens kreativitet
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil.kand. i föräldraskaps-psykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Hur får mitt barn bra självkänsla?

Många föräldrar upplever att de säger samma sak om och om igen till sina barn – utan fruktbar respons. Då är det lätt att prova olika modeller efter varandra, vilket sällan ger det samarbete vi önskar.

Seminariet tar upp vilka kommunikativa val som ger vilka effekter på barns självkänsla. Den går igenom varför det berömda berömmandet inte alltid fungerar, hur viktigt det är att skapa en jämlik dialog mellan förälder och barn samt hur du hanterar konflikten när vett och etikett möter deras integritet.

Seminariet ger också en ”crash course” i känsloskolan – hur kan jag hjälpa mitt barn att ta hand om sina känslor?

Det här får du med dig:
 • Tre sätt att bekräfta för att stärka självkänslan.
 • Den vanligaste orsaken till vardagsbråk – och lösningen!
 • Den jämlika dialogen – ta ägandeskap över dina åsikter, känslor och behov.
Föreläsare: Serena Mon de Vienne

Serena Mon de Vienne är retorikkonsult och föräldraexpert. Hon är utbildad på retorik-konsultprogrammet på Södertörns Högskola och har även studerat familjepsykologi.

Vänta ej på motivationen... Just do it!

Många pratar om att vi borde ha mer idrott i skolan men det är ändå där som ungdomarna och barnen får huvuddelen av veckans dos motion. På helger sjunker aktivitetsnivån kraftigt bland både pojkar och flickor i alla ådrar. Och den stillasittande tiden framför skärmar ökar.

Under detta seminarium varvar vi personliga berättelser med statistik och fakta. Vi resonerar oss fram till hur man kan få in mer rörelse i vardagen och hur man kan ställa rimliga krav på sig själv som förälder. Vi tar också upp hur mycket man har att vinna på att få in fysisk rörelse i vardagen.

Det här får du med dig:
 • Tips på aktiviteter i vardagen!
 • Sambandet mellan träning/rörelse och koncentrationsförmåga/inlärning
 • Vinster av fysisk aktivitet
 • Statistik och forskning runt rörelse kopplat till hälsa
 • Hur du kan vara en förebild
Föreläsare: Björn Thulin och Petra Wennerblom

Björn Thulin är funktionsmedicinsk kost- och hälsocoach. Björn har dessutom lång erfarenhet av socialt arbete med barn, tonåringar och föräldrar i fokus.

Petra Wennerblom är socionom och har arbetat med barn, unga och familjer i flera år. Intresset för hälsa har alltid funnits där.