Ge en julgåva och frigör ungas potential!

Det är enklare och vara stark om man är två som kämpar.

Skänk en julgåva till våra ungdomar!

Vardagen för unga är tuff, pressen är stenhård. De möts av en vardag där våld, mobbning, ensamhet och psykisk ohälsa ökar. Därför finns Mentor. Tillsammans kan vi göra skillnad, så att fler ungdomar möter en ljus framtid.

Mentor Sveriges vision är att ungdomar ska få växa upp hälsosamt och drogfritt. Därför arbetar vi med mentorskap och andra förebyggande insatser som främjar gemenskap. Vi bidrar till samhällsutvecklingen genom att stärka ungdomars motståndskraft och frigöra deras potential.

Var med och bidra till framtiden du med!

  • 86 % av ungdomarna fick ökad självkänsla efter Mentorprogrammet
  • 78 % fick mer kunskap och högre studiemotivation efter Mentor Boost

Mentorskap som frigör ungas potential.

Genom förebyggande insatser med fokus på socioekonomiskt utsatta områden stärker vi  ungdomar. Vi ger dem förebilder, inspiration och kontakter inför framtiden. 

Möt Rebecca och Alexandra

Ett av våra många mentorpar är Rebecca och Alexandra. Rebeccas mentor har gett henne vägledning, inspiration och funnits som ett extra vuxenstöd på hennes resa in i framtiden. Se på filmen för att ta del av Rebecca och Alexandras historia.

Vi tror att vi genom det mänskliga mötet kan göra skillnad både för individen och samhället. Att vi genom förebyggande arbete och mentorskap kan ge unga stöd så att de kan nå sin fulla potential.

Läs mer om våra mentorprogram

Så jobbar vi med Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Vi arbetar med fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.