Seminarium-psykisk hälsa

Stärk din ungdoms psykiska hälsa

Hur behåller du en god relation med mitt barn genom tonåren? Hur bidrar du till ett respektfullt bemötande i svåra stunder?  Du får lära dig om tankemönster och förhållningssätt som bidrar till att skapa en tillitsfull och god relation med ditt barn/ungdom.  Du får möjlighet att reflektera över dig själv och hur du på bästa sätt kan stödja och vara där när svårigheter uppstår.

 

Anmälan öppnar inom kort!

Vi lär oss vad ett salutogent förhållningssätt är och lägger fokus på det som främjar hälsa. Vi pratar om vikten av att se på ditt barn/ungdom med friska ögon. Att uppmuntra och se styrkor och förmågor istället för att fokusera på problem och svårigheter.

Ett kostnadsfritt seminarium

När: Under våren
Var: online på Zoom
För vem: för dig som är vuxen

Det här får du med dig

  • Ökad förståelse för vikten av lyhördhet och relationsskapande
  • Verktyg för ett respektfullt bemötande som ökar möjligheten att ditt barn/ungdom pratar med dig
  • Tips för att motverka konflikter samt hanterar de konflikter som uppstår på ett mer tillfredställande sätt

Föreläsare Zandra Christianzen

 Zandra Christianzen 

Leg Psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Hon har arbetat kliniskt med barn-och ungdomar inom BUP.  I dag arbetar hon bla med elevhälsoutvecklade insatser inom skolan samt första linjens psykiatri.