Självkänsla v.s självförtroende

Självkänsla v.s självförtroende, vad är vad?

Självkänsla

Självkänsla handlar om hur du tänker om dig själv som person och hur trygg du är med dig själv. Det handlar inte om hur bra eller dålig du är på att göra olika saker. Självkänsla är en värdering av oss själva och svara på frågan ”Vad tycker jag om mig själv?” Självkänsla kan vara stark eller svag

Stark självkänsla hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja och nej till saker. Svag självkänsla kan leda till att du låter bli att göra saker du egentligen vill göra, eller att du gör saker du egentligen inte vill. Det är lättare att få stark självkänsla om du själv kan vara med och påverka ditt liv.

Bra självkänsla är ju toppen-framförallt om man har den… men vad kan man göra annars?

 

Självförtroende

Självförtroende – är din uppfattning om din kompetens och dina färdigheter i det du gör. Exempel, bra på fotboll, laga mat, matte etc. Det handlar om att du vet att du är bra/dålig på att göra vissa saker och svarar på frågan: ”hur bra är jag på detta?”

Självförtroendet kan till skillnad av självkänsla variera mellan olika områden och uppgifter. Du kan exempel ha ett bra självförtroende på basketplanen, men ett dåligt självförtroende i skolan.

Om jag vill ha bättre självförtroende vad göra jag då?

 

Viktigt att tänka på

  • Du ska inte blanda i hop ditt värde med din prestation (det du gör)
  • Du är inte dina prestationer
  • Du kanske har gjort ett misstag, men du är inte misslyckad!
  • Du kanska gör fel ibland, men du är inte fel!