Mentor Talks

Här pratar vi om viktiga ämnen, delar kunskap och inspiration som rör våra ungdomars framtid.

Kostnadsfria seminarium om hur vi får våra ungdomar att må bra.

Som en del i vår strävan mot vår vision om en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt, utbildar och inspirerar vi både ungdomar och vuxna. I Mentor Talks tar vi upp viktiga ämnen som rör unga. Vi riktar vi oss till dig som vuxen och vi lovar uppdaterad information, trender och tendenser samt konkreta tips och råd som du kan ta med dig i din kontakt med ungdomar runtomkring dig.

Vi pratar om viktiga ämnen, delar kunskap och inspiration. Föreläsningar och kurser med experter och andra organisationer, så att fler vuxna kan stärkas i sin roll som föräldrar och förebilder för vår ungdomar.

Nedan ser du aktuella seminarium. Klicka och läs mer och anmäl dig. Lite längre ned ser du tidigare inspelade seminarium.

Anmäl dig nedan!

90 % av ungdomarna har fått en ökad självkänsla efter att ha haft en mentor.

Hur pratar vi med unga i en drogliberal samtid?

I Sverige och runt om i världen ser vi en allt mer normaliserande attityd gentemot vissa typer av narkotika. Detta ser vi i allt från populärkulturen med serier, film och musik till reklam för hälsoprodukter. Hur påverkas unga av den normaliserande drogtrenden och vad kan vi göra för att bemöta denna trend? Läs mer och anmäl dig här!

Digitalt seminarium torsdagen den 25 november 12:00–12:45

Läs mer och anmäl dig

Hur pratar vi med unga i en drogliberal samtid?

Vi ser en allt mer normaliserande attityd gentemot vissa typer av narkotika. Detta ser vi i allt från populärkulturen med serier, film och musik till reklam för hälsoprodukter. I detta Mentor Talks pratar vi om hur unga påverkas av den normaliserande drogtrenden och vad kan vi göra för att bemöta denna trend?

Samtalet görs i samarbete med SEB.

Mentor Talks – Tryggare nätvardag

Hur kan du som vuxen stärka ungdomars trygghet på nätet? Det här seminariet handlar om hur ungas vanor på nätet ser ut i dag och hur du som förälder kan prata med ditt barn kring vardagen på nätet. Faktum är att de flesta barn verkligen vill prata med en vuxen om vad som händer på nätet, men många tror inte att du som vuxen skulle förstå. Unga vill ha sina föräldrar närvarande, även på nätet.

Tryggare nätvardag görs i samarbete med Prinsparets Stiftelse.

Unga & Hälsa

I detta Mentor Talks pratar vi om ungdomars hälsa, jämlikhet och hur vi möter hälsoskulden som byggts upp under pandemin. Seminariumet genomfördes av En Frisk Generation och Mentor Sverige och och gästades av Anders Wallensten som berättade om sin bok Hälsogåtan och hur hälsan är kopplad till människors välmående. Självklart är även ungdomars med!

En föreläsning om vad vi vuxna kan göra för att förhindra droganvändning hos ungdomar

En föreläsning som genomförs med stöd av AstraZeneca. Vi lyfter hur dagens problematik kring droger ser ut – och hur du som förälder kan skapa förutsättningar för ditt barn att göra positiva val. Du kommer få information om droger och konkreta tips på hur du kan bidra till att unga får den trygghet, stöttning och stimulans de behöver för att de inte ska hamna i negativa beteendemönster. Med oss har vi vår föreläsare Charles Lang som är utbildad socionom med lång erfarenhet av förebyggande arbete med ungdomar. Modererar gör Louise Ricknert som arbetar som opinionsbildare och sakkunnig på Mentor Sverige.

Har du frågor om mentorskap? Kolla in vår FAQ!

Frågor och svar