Hur pratar vi med unga i en drogliberal samtid?

Lär dig mer om hur du som vuxen kan förebygga ungas droganvändning.

Hur vi förebygger narkotika i en drogliberal tid

I Sverige och runt om i världen ser vi en allt mer normaliserande attityd gentemot vissa typer av narkotika. Detta ser vi i allt från populärkulturen med serier, film och musik till reklam för hälsoprodukter. Hur påverkas unga av den normaliserande drogtrenden och vad kan vi göra för att bemöta denna trend?

Under detta samtal vill vi närma oss vår vision om en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Det gör vi genom att tillhandahålla en plattform för lärande och samtal om hur man som vuxen kan stärka ungas motståndskraft och på så vis minska risken för droganvändning.

Samtalet görs i samarbete med SEB.

Länk till sändning klicka här

DIGITALT SEMINARIUM

Torsdagen den 25 november 12:00–12:45

Moderator

Fotograf: Angelica Ogland

Samuel Somo har ägnat majoriteten av sin tid inom den ideella sektorn i Sverige med ett stort engagemang inom IOGT-NTO-rörelsen. Där har han jobbat med drogförebyggande verksamhet mot barn och unga, folkbildning och normförskjutande arbete. Han kommer senast från rollen som generalsekreterare för Ungdomens Nykterhetsförbund och jobbar i dag med totalförsvarsfrågor och driver eget företag.

Föreläsare och paneldeltagare

Fotograf: Pierre Andersson

Peter Moilanen är chef för Narkotikapolitiskt center. Narkotikapolitiskt center bidrar till en human, restriktiv narkotikapolitik genom analys, debatt och folkbildning. Peter har tidigare arbetat som både generalsekreterare och narkotikapolitiskt ansvarig på IOGT-NTO och sitter för närvarande i styrelsen för Nordic Alcohol and Drug Policy Network, NordAN.

Paneldeltagare

Louise Ricknert arbetar som sakkunnig på Mentor Sverige. Louise har en lång erfarenhet av att arbeta för barn och ungas hälsa och rättigheter i både Sverige och internationellt. Från att ha arbetat med både stödverksamhet och förebyggande insatser inom civilsamhället och inom akademien besitter hon en djup kunskap inom demokrati och mänskliga rättigheter.

Paneldeltagare

Sofia Norrström är behandlare och utbildad socionom med grundläggande psykoterapiutbildning. I över 20 års tid har hon arbetat med unga, unga vuxna och deras föräldrar, varav de senaste 15 åren med unga och unga vuxna inom missbruk och kriminalitet. Sofia tror att den pågående ”normaliseringen” av cannabis bland unga kan förändras med samverkande insatser som ANDTS-arbetet för unga i skolan tillsammans med utåtriktade förebyggande insatser till föräldrar och skolpersonal.

Mentor Talks – Formatet där vi pratar om viktiga ämnen, delar kunskap och inspiration. Föreläsningar och kurser med våra experter så att fler vuxna kan stärkas i sin roll som föräldrar och förebilder.

SEB

Samtalet görs i samarbete med SEB.