Mentor Boost

FÖR DIG SOM FÖRETAGSPARTNER

Engagera dig i workshop som syftar till att stärka ungas självkänsla och framtidstro

Mentor Boost riktar sig till niondeklassare och förstaårselever på gymnasiet. Två inspirerande halvdagar med fokus på vem du vill vara och vad du vill göra.

Syftet är att öka studiemotivationen och rusta elever inför framtiden, samt bidra till att öka ungdomars egenmakt på ett inspirerande och lustfyllt sätt.

Genom programmet får ungdomarna ökad kunskap och insikt kring sin personliga och professionella utveckling. Dessutom får de en chans till ett utökat nätverk genom mötet med er som partnerföretag och era anställda. Ni bidrar med tid, kunskap och erfarenhet i mötet med ungdomarna. Detta skapar ett internt engagemang hos er och ett ungdomsnära sätt att arbeta med de globala målen; hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

DIN INSATS SOM VOLONTÄR

  • Du deltar vid en eller flera workshops– antingen med fokus på det personliga eller det professionella eller varför inte på båda!
  • Du coachar och utmanar ungdomarna och tillsammans arbetar ni med uppgifter i mindre grupper. Uppgifterna tillhandahålls av oss på Mentor.
  • Du kan också dela med dig av din erfarenhet som anknyter till temat, antingen live eller genom förinspelat material. Även här får du inspiration och vägledning av oss.

Du bidrar helt enkelt med relevant kunskap från ditt expertområde och är en förebild samt öppning mot livet efter skolan! Beroende på vilken del/delar du vill bidra med så krävs olika mycket förberedelser från din sida. Vi på Mentor förser dig med material och stöttar dig i din förberedelse (och planering).

Har du frågor om Mentor Boost?
Kontakta Pedro!

Pedro Fuentes Mentor

Pedro Fuentes

Verksamhetsutvecklare
+46 76 230 86 79

Höstens datum

Morabergs Studiecentrum (Södertälje): 16 november 9.00-11.30 och 13.00-15.30
Ronnaskolan (Södertälje): 23 november 9.00-11.30 och 13.00-15.30
Västerholms Friskola (Skärholmen): 30 november 9.00-11.30 och 2 december 9.00-11.30
Thoren Business School (Solna): 8 december 9.00-11.30 samt 9 december 13.00-15.30
Järvaskolan (Kista): 14 december 9.00-11.30 och 12.30-15.00, 15 december 9.00-11.30 och 13.30-15.00 samt 16 december 9.00-11.30 och 12.30-15.00

SÅ HÄR FUNKAR MENTOR BOOST:

Aktiviteterna är uppdelade i två block, ett med fokus på Personlig utveckling – Självkänsla, Motivation, Kommunikation och ett med fokus på Professionell utveckling – Framtidskunskap, Entreprenörskap, Beslutsfattande.

Tidsåtgång 2,5 timmar per workshop som genomförs i anslutning till varandra eller delas upp på två tillfällen och genomförs digitalt.

Innehållet bygger på workshops och inspirationsföreläsningar samt interaktion mellan ungdomar och förebilder från näringslivet.

Det bästa som jag har lärt mig va att man får inte ge upp för tidigt. Man måste följa sina drömmar. Jag har lärt mig om cv och det viktigaste i framtiden.

Ungdom om Mentor Boost