Proffsmentor

Proffsmentor rustar ungdomar inför framtiden

7 av 10 unga i Sverige känner inte att de har fått tillräcklig information om arbetsmarknaden; de efterfrågar bland annat mer kontakt med företag och fler studiebesök på arbetsplatser (källa: Unga röster 2017). Proffsmentor är ett sätt för företag att konkret rusta ungdomar inför framtiden och göra en reell skillnad.

Aktiviteten kan utföras på två sätt; som en Proffsmentordag, där medarbetare från företag under en halvdag träffar en skolklass för att förbereda dem inför arbetsliv, karriär och jobbsökande.

Det kan även genomföras som ett Proffsmentorprogram. I programmet får företaget och dess medarbetare istället möjlighet att träffa samma klass vid runt fem tillfällen med två veckors mellanrum för att mer djupgående förbereda ungdomarna inför arbetsmarknaden.

Det bästa som jag har lärt mig va att man får inte ge upp för tidigt. Man måste följa sina drömmar. Jag har lärt mig om cv och det viktigaste i framtiden.

Ungdom om Proffsmentor

Proffsmentor ger ungdomar möjlighet att:

  • Självständigt lära sig skriva cv och söka jobb
  • Få en förståelse kring vad det innebär att vara anställd och vad som förväntas av en på en arbetsplats
  • Själva få berätta om ungdomskultur idag
  • Delta i målstyrda seminarium med en coach från Mentor Sverige

2018 var 210 volontärer från våra partnerföretag Proffsmentorer. Tillsammans inspirerade de 2 110 ungdomar.

Har du frågor?

Shirine Haydari

Såhär funkar det:

Proffsmentorprogram: medarbetare från företaget besöker skolan för att hålla i workshops och övningar om hur man söker jobb, skriver CV och hur en anställningsintervju går till. Eleverna får även lära sig mer om företaget under ett studiebesök.

Proffsmentordag: medarbetare från företaget träffar ungdomar under en halvdag och har oftast en företagsanpassad aktivitet, övningar och samtal om arbetslivet. Dagen kan avslutas med såväl fika som frågesport.

Proffsmentor arrangeras och organiseras alltid av en projektledare på Mentor Sverige tillsammans med en kontaktperson på företaget. Volontärerna från företaget håller sedan i aktiviteterna, övningarna och workshops.

84% av Proffsmentorungdomarna uppger att programmet gjort att de känner sig säkrare inför sitt framtida arbetsliv.