Styrning

Styrelsen är högsta beslutande organ

Mentor Sverige leds av styrelsen som består av femton medlemmar. Yvonne Thunell är ordförande och H.M. Drottning Silvia är hedersledamot. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsemöten. Styrelsen utser i sin tur inom sig en exekutiv grupp. Verksamheten genomförs av ett kansli som leds av generalsekreteraren.

Styrelsens, exekutiva gruppens och generalsekreterarens arbete vägleds av en arbetsordning. Verksamheten revideras av Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor på KPMG. Mentor är medlem i Giva Sverige och följer Giva Sveriges etiska riktlinjer och god redovisningssed för insamlingsorganisationer. Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod. Mentor har 90-konto (BG 902-5024) vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll övervakar insamlingsarbetet.

Styrelsen

Mentor Sveriges styrelse arbetar helt ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.

HM Drottning Silvia – Styrelsens hedersledamot och grundare av Mentor Foundation
Yvonne Thunell – Styrelsens ordförande
Lars Ericson – vd Konsumentföreningen Stockholm
Michael Frie – Partner på Bird & Bird
David Haak – vd Zurich Nordic
Jörgen Haglind – Informationsdirektör Tetra Laval Group
Johan Torgeby – vd och koncernchef SEB
Bertil Hult – Styrelseordförande EF Education First
Thomas Hvid – Grundare av A-com AB
Jacob Lund – Kommunikationsdirektör AstraZeneca
Stefan Persson – Styrelseordförande Hennes & Mauritz
Johan Skoglund – vd och koncernchef JM

Exekutiva gruppen

Styrelsen utser en exekutiv grupp som bereder ärenden för beslut i styrelsen samt tar en del beslut på egen hand.

Mikael Widerberg – Zurich Nordic –  Exekutiva gruppens ordförande
Jenny Engström – AstraZeneca
Magnus Wiik – SEB
Maria Sandell – JM

Generalsekreteraren

Mentor Sveriges styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Generalsekreterare är Cecilia Bernard. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren och generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.