Styrning

Mentor Sverige leds av styrelsen som består av femton medlemmar. Yvonne Thunell är ordförande och H.M. Drottning Silvia är hedersledamot.

Mentor Sveriges högsta beslutande organ är styrelsen. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsemöten. Styrelsen utser i sin tur inom sig en exekutiv grupp. Verksamheten genomförs av ett kansli som leds av generalsekreteraren. Styrelsens, exekutiva gruppens och generalsekreterarens arbete vägleds av en arbetsordning. Verksamheten revideras av Fredrik Nilsson, auktoriserad revisor på KPMG. Mentor är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och följer FRIIs etiska riktlinjer och god redovisningssed för insamlingsorganisationer. Vi följer FRIIs kvalitetskod. Mentor har 90-konto (BG 902-5024) vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll övervakar insamlingsarbetet.

Styrelsen

Mentor Sveriges styrelse arbetar helt ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.

HM Drottning Silvia – Styrelsens hedersledamot och grundare av Mentor Foundation
Yvonne Thunell – Styrelsens ordförande
J. Christer Elfverson – Grundare av Mentor Foundation samt direktör vid Madrid-klubben
Lars Ericson – vd Konsumentföreningen Stockholm
Michael Frie – Partner på Bird & Bird
David Haak – vd Zurich Nordic
Jörgen Haglind – Informationsdirektör Tetra Laval Group
Maria Hernroth – Hållbarhetschef Peab
Viveka Hirdman-Ryrberg – Kommunikationsdirektör SEB
Bertil Hult – Styrelseordförande EF Education First
Thomas Hvid – Grundare av A-com AB
Jan-Olof Jacke – vd AstraZeneca
Stefan Persson – Styrelseordförande Hennes & Mauritz
Johan Skoglund – vd och koncernchef JM

Exekutiva gruppen

Styrelsen utser en exekutiv grupp som bereder ärenden för beslut i styrelsen samt tar en del beslut på egen hand.

Viveka Hirdman-Ryrberg – SEB, ordförande
Maria Hernroth – Peab
Sepideh Imani – JM
Magnus Widgren – House of Friends

Generalsekreteraren

Mentor Sveriges styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Generalsekreterare Karin Jordås har för närvarande en månadslön på 83 232 kronor. Eftersom Karin Jordås är generelsekreterare för såväl Mentor Sverige som Mentor International betalas 60 procent av lönen ut av Mentor Sverige och 40 procent av Mentor International. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren och generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.