Unga röster 2017 – tema val 2018

För tredje året i rad släpper vi nu, tillsammans med Ungdomar.se/Fryshuset, rapporten Unga röster. Denna gång har vi fokuserat på temat Inför valet 2018.

Här kan du läsa hela rapporten

3219 ungdomar har sagt sitt, och resultatet från vår enkätundersökning är i vissa fall oroande läsning. Till exempel svarar närmare hälften (47 %) att de känner sig antingen oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda vid tanken på framtiden. En tredjedel av ungdomarna svarar även att det som de tror är svårast att uppnå i framtiden är att bli lycklig.

Jag vet inte vad jag vill bli, och lärarna tjatar på mig att jag ska veta. Jag vet ingenting och jag bara gråter när jag tänker på det. Jag vet inte vad jag ska göra...

Osäker, 13-15 år, Västra Götalands län

Nästan tre av fyra uppger att de har en vuxen som lyssnar på dem, deras tankar och eventuella problem. Var fjärde person saknar någon vuxen som lyssnar på dem. Det är inga nämnvärda skillnader mellan killar och tjejer men bland de som uppgett att de inte ser sig som kille eller tjej utan som annat alternativ eller är osäkra är det ungefär hälften (53%) som har en vuxen som lyssnar på dem. Det är 20% färre än i någon annan grupp.

Ungefär två av tre (68%) uppger att de inte har fått tillräcklig information om hur arbetsmarknaden fungerar genom skolan.

Ungdomar om valet 2018

2018 är det riksdagsval i Sverige. Hur ser unga egentligen på valet? Vi ville undersöka vad unga tycker, tänker och känner kopplat till valet. Det visade sig att endast 2% av de som deltagit i undersökningen upplever att politiker alltid lyssnar på unga.

64% uppger att de får sina nyheter om politik via sociala medier. Näst vanligaste sättet att få nyheter på är genom TV (52%). 39% uppger att de får nyheter genom skolan.

Ta er ut i Sveriges samhälle! Besök skolor, fritidsverksamheter och andra liknande ställen! Fånga ungas uppmärksamhet och informera om hur viktigt det är att följa med i politiken och hur unga kan få sina röster hörda även fast de inte får rösta.

Tjej, 13-15 år, Jönköpings län.

65% av ungdomarna anser att skola och utbildning är den viktigaste politiska frågan. Sjukvård och jämställdhet kommer på en delad andraplats med 51%. Miljö och klimat är den tredje viktigaste frågan med 45%.

Hör ungdomar berätta med egna ord

Så gjorde vi Unga röster 2017

Unga röster 2017 bygger på en enkätundersökning om ungas tankar kring framtiden, vuxenstöd och valet 2018. Undersökningen genomfördes digitalt på Ungdomar.se och enkäten var öppen under en sexveckorsperiod under oktober-november 2017. Enkätundersökningen besvarades helt anonymt.