UPPROP – alla vuxna måste engagera sig

Vill du arbeta för ett positivt och inkluderande samhälle – här kan du göra skillnad! Att engagera sig som mentor bygger framtidstro och självkänsla hos de unga människor som ska ta över makten i vårt land. Du kan vara en del i att skapa en ljusare framtid, och du kan börja idag.

Valet är över. På Mentor möter vi många människor och ungdomar som utsätts för fördomar och diskriminering i sin vardag. Medarbetare, mentorer, ungdomar, ja, ingen är immun mot den rasism, sexism och homofobi som finns i samhället, som förstärks och legitimeras av de strömningar vi ser just nu. Kanske har du en känsla av hopplöshet just nu? Hur kunde det bli så här? Vad kan vi göra för att förändra?

Unga ska bemötas med respekt

På Mentor vill vi att alla ungdomar som bor i Sverige ska känna att de är en del av samhället, att de är med och räknas och att vi tror på att de har en positiv framtid. Alla unga ska bemötas förutsättningslöst och med respekt oberoende av etnicitet, sexuell läggning eller kön. I det ligger naturligtvis också att få bestämma vem de ska älska och leva med. Det är en grundsyn som genomsyrar all vår verksamhet och hur vi möter människor. Det borde vara självklart – men tyvärr måste vi kämpa mot krafter som inte tycker att det är självklart.

Mentorungdomarna som snart får rösta

2022 hålls nästa val – då får Hadi, Haidar, Hanna, Evina och Huda rösta för första gången. De är ungdomar som har en mentor genom oss, flera av dem har också gått vårt yrkesförberedande program Mentor Trainee. Genom mentorskapet har de uppmuntrats att hitta sin egen röst, att våga ta plats och att tro på att just de kan bidra till ett framtida Sverige med sina kompetenser och unika personligheter. Det finns en fantastisk kraft i att matcha vuxna förebilder med ungdomar i ett mentorskap. När ungdomarna sedan blir vuxna vill vi att de ska ha med sig en god självkänsla och en demokratisk värdegrund. Vi måste alla kämpa i stort och smått för att vända den här skutan tillsammans.

Hadi, 18 år

Evina, 17 år

Haidar, 15 år

Hanna, 16 år

Huda, 15 år

DU KAN GÖRA NÅGOT!

Vi manar nu till samling i Sverige. Under valrörelsen har problemen målats upp med ungdomar i utsatta förorter, bilbränder och utanförskap. Vi har lösningen. Här är alla ungdomar välkomna och här kan alla vuxna vara med och göra skillnad direkt.

Anmäl dig för att bli volontär eller skänk pengar så att alla ungdomar i Sverige kan få hopp och framtidstro.

Anmäl dig som mentor

Engagemanget som mentor innebär att du träffar en ungdom i åldrarna 13-17 år under ett år, några gånger i månaden. Du fungerar som ett stöd, bollplank, vuxen förebild som lyssnar. Framförallt har ni kul och inspirerar varandra.

Läs mer om Individuella mentorprogrammet här.

Bli Individuell mentor


Jag har läst och accepterat villkoren villkoren.

Anmäl dig som jobbmentor

Har du fyra timmar över under en förmiddag? Bra – då har du möjlighet att engagera dig som jobbmentor och inspirera unga att hitta sin egen väg ut på arbetsmarknaden. Du kan göra skillnad bara genom en liten insats!

Läs mer om Jobbmentorprogrammet

Jobbmentor


Jag har läst och accepterat villkoren villkoren.

Skänk pengar

Vi behöver pengar för att kunna driva vår verksamhet och nå fler ungdomar i Sverige. Du kan bidra med vad du kan ge, vi har 90-konto och följer FRIIs regler till punkt och pricka. Du kan känna dig lugn med att dina pengar kommer till användning hos oss. Tack för ditt bidrag!

SWISHA

Valet är över. På Mentor möter vi många människor och ungdomar som utsätts för fördomar och diskriminering i sin vardag. Medarbetare, mentorer, ungdomar, ja, ingen är immun mot den rasism, sexism och homofobi som finns i samhället, som förstärks och legitimeras av de strömningar vi ser just nu. Kanske har du en känsla av hopplöshet? Hur kunde det bli så här? Vad kan vi göra för att förändra?

Unga ska bemötas med respekt

På Mentor vill vi att alla ungdomar som bor i Sverige ska känna att de är en del av samhället, att de är med och räknas och att vi tror på att de har en positiv framtid. Alla unga ska bemötas förutsättningslöst och med respekt oberoende av etnicitet, sexuell läggning eller kön. I det ligger naturligtvis också att få bestämma vem de ska älska och leva med. Det är en grundsyn som genomsyrar all vår verksamhet och hur vi möter människor. Det borde vara självklart – men tyvärr måste vi kämpa mot krafter som inte tycker att det är självklart.

De ungas val

2022 hålls nästa val – då får Hadi, Haidar, Hanna, Evina och Huda rösta för första gången. De är ungdomar som har en mentor genom oss, flera av dem har också gått vårt yrkesförberedande program Mentor Trainee. Genom mentorskapet har de uppmuntrats att hitta sin egen röst, att våga ta plats och att tro på att just de kan bidra till ett framtida Sverige med sina kompetenser och unika personligheter. Det finns en fantastisk kraft i att matcha vuxna förebilder med ungdomar i ett mentorskap. När ungdomarna sedan blir vuxna vill vi att de ska ha med sig en god självkänsla och en demokratisk värdegrund. Vi måste alla kämpa i stort och smått för att vända den här skutan tillsammans.

”Politik gör samhället”

Hadi är en konstnärligt begåvad 18-åring som älskar fotboll och är intresserad av politik. Han har haft en mentor genom vårt individuella mentorprogram och varit en av deltagarna i vårt yrkesförberedande program Mentor Trainee.

”Vi har hållit på med det här sen 1920”

Evina är en politiskt intresserad och engagerad 17-åring med en 10-årsplan inför framtiden som hon hoppas ska bli verklighet. Hon har en mentor genom oss.

”Jag passar inte i det manliga idealet”

Haidar är en kreativ själ med stort intresse för att fotografera, han har själv tagit fram en fotoutställning på sin skola. Dessutom gillar han kläder och mode. Haidar har en mentor genom Individuella mentorprogrammet  och han går dessutom yrkesförberedande Mentor Trainee.

”Ungdomar kommer lyfta upp Sverige”

Hanna drivs av sitt politiska intresse och älskar att diskutera. I framtiden vill hon bli politiker. Förutom att hon har en mentor går hon Mentor Trainee, vårt yrkesförberedande program.

”Invandringen och klimatet viktigast”

Att bli pilot är 15-åriga Hudas största dröm. Hon är social och älskar bakning. Via oss har hon en mentor som stöttar och lyssnar.

DU KAN GÖRA NÅGOT!

Vi manar nu till samling i Sverige. Under valrörelsen har problemen målats upp med ungdomar i utsatta förorter, bilbränder och utanförskap. Vi har lösningen. Här är alla ungdomar välkomna och här kan alla vuxna vara med och göra skillnad direkt.

Anmäl dig för att bli volontär eller skänk pengar så att alla ungdomar i Sverige kan få hopp och framtidstro.

Anmäl dig som mentor

Engagemanget som mentor innebär att du träffar en ungdom i åldrarna 13-17 år under ett år, några gånger i månaden. Du fungerar som ett stöd, bollplank, vuxen förebild som lyssnar. Framförallt har ni kul och inspirerar varandra.

Läs mer om Individuella mentorprogrammet här.

Bli Individuell mentor


Jag har läst och accepterat villkoren villkoren.

Anmäl dig som jobbmentor

Har du fyra timmar över under en förmiddag? Bra – då har du möjlighet att engagera dig som jobbmentor och inspirera unga att hitta sin egen väg ut på arbetsmarknaden. Du kan göra skillnad bara genom en liten insats!

Läs mer om Jobbmentorprogrammet

Jobbmentor


Jag har läst och accepterat villkoren villkoren.

Skänk pengar

Vi behöver pengar för att kunna driva vår verksamhet och nå fler ungdomar i Sverige. Du kan bidra med vad du kan ge, vi har 90-konto och följer FRIIs regler till punkt och pricka. Du kan känna dig lugn med att dina pengar kommer till användning hos oss. Tack för ditt bidrag!

SWISHA

VAL 2022 – ungdomarnas tid

Om det är något vi tror på är det ungdomars inneboende kraft att förändra världen. Många gånger behövs bara lite extra stöd och peppning för att de ska blomma ut och våga ta plats. I nästa val får de rösta.

”Politik gör samhället”

Hadi är en konstnärligt begåvad 18-åring som älskar fotboll och är intresserad av politik. Han har haft en mentor genom vårt individuella mentorprogram och varit en av deltagarna i vårt yrkesförberedande program Mentor Trainee.

”Vi har hållit på med det här sen 1920”

Evina är en politiskt intresserad och engagerad 17-åring med en 10-årsplan inför framtiden. Hon har en mentor genom oss och går vårt yrkesförberedande program Mentor Trainee.

”Jag passar inte i det manliga idealet”

Haidar är en kreativ själ med stort intresse för att fotografera, han har själv tagit fram en fotoutställning på sin skola. Dessutom gillar han kläder och mode. Haidar har en mentor genom Individuella mentorprogrammet.

”Ungdomar kommer lyfta upp Sverige”

Hanna drivs av sitt politiska intresse och älskar att diskutera. I framtiden vill hon bli politiker. Förutom att hon har en mentor går hon Mentor Trainee, ett yrkesförberedande program.

”Invandringen och klimatet viktigast”

Att bli pilot är 15-åriga Hudas största dröm. Hon är social och älskar bakning. Via oss har hon en mentor som stöttar och lyssnar.