Vad vi gör

Mentor är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. Vi ger ungdomar kraft att växa och vi är stolta över att vi når tusentals ungdomar varje år genom våra olika mentorskap!

Mentorskap är ett kraftfullt verktyg som stöttar ungdomar att växa till hälsosamma vuxna. Vi på Mentor Sverige har jobbat med mentorskap i olika former sedan 1996, och vi ser varje dag tonåringar blomma ut genom förhållandevis små insatser från vuxna.

Inom Mentor Sverige jobbar vi med flera olika program som är utformade speciellt för ungdomars behov. Programmen är alltid gratis att delta i. Vi arbetar också med målgruppen föräldrar för att stärka dem i sin oerhört viktiga roll.

Sedan jag fick en mentor är jag på något sätt modigare och har vuxit.