Verksamhet

Mentorskap och föräldraverksamhet

Vår verksamhet består av två delar. Mentorprogrammet, där vi arbetar med mentorskap för ungdomar. Mentorskap ser olika ut. Vi har personligt mentorskap via Mentorprogrammet som sträcker sig över sex månader till ett år, men även Mentor Inspo, Mentor Boost och andra skolsamarbeten.

 

Den andra verksamhetsdelen är vår Mentor Talks. Där arbetar vi med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Vi arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

 

Vi nådde över 18 000 ungdomar 2020

Under 2020 har Mentor Sverige med sina olika program nått över 18 000 ungdomar. Av dessa har 285 ungdomar deltagit i Mentorprogrammet, 973 i Mentor Boost och 17 018 i Mentor Inspo. Under 2020 har vi även nått 1 820 genom Mentor Talks. För mer information, se gärna Mentor Sveriges årsredovisning 2020.

 

Bilda opinion och sprida kunskap

Mentor Sverige har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar och genom Mentorprogrammet är det precis det vi gör. Vi fokuserar på det positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden.

 

Förutom våra mentorskap, vår föräldraverksamhet och våra skolprojekt arbetar vi även med att bilda opinion och sprida kunskap till kommuner, skolor och beslutsfattare om vinsterna med att arbeta förebyggande i våra frågor.

Vill du veta mer?

Fayyad Assali

Azra Tuhcic

Biträdande verksamhetschef
+46765263589
[email protected]