Verksamhet

Mentorskap och föräldraverksamhet

Vår verksamhet består av två delar. Mentorprogrammet, där vi arbetar med mentorskap för ungdomar. Mentorskap ser olika ut. Vi har personligt mentorskap som sträcker sig över ett år, men även jobbmentorskap, proffsmentorskap och andra skolsamarbeten.

 

Den andra verksamhetsdelen är vår räldraverksamhet. Där arbetar vi med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Vi arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

 

Vi nådde 17463 ungdomar 2017

Under 2017 har Mentor Sverige med sina olika program nått 17 463 ungdomar. Av dessa har 1 341 ungdomar deltagit i Mentorprogrammet, 3 263 i Proffsmentorprogrammet och 12 859 i Jobbmentorprogrammet. Under 2017 har vi även nått 2 612 föräldrar, där 335 personer har deltagit i föräldrakurserna och 2 277 personer har deltagit på seminarierna. För mer information, se gärna Mentor Sveriges Årsredovisning 2017.

Bilda opinion och sprida kunskap

Mentor Sverige har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar och genom Mentorprogrammet är det precis det vi gör. Vi fokuserar på det positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden.

 

Förutom våra mentorskap, vår föräldraverksamhet och våra skolprojekt arbetar vi även med att bilda opinion och sprida kunskap till kommuner, skolor och beslutsfattare om vinsterna med att arbeta förebyggande i våra frågor.

Vår verksamhet i Stockholm

Azra Tuhcic, Individuella mentorprogrammet Stockholm

+46 765263589
azra.tuhcic@mentor.se

Annika Cripps, Jobbmentor, Proffsmentor & Föräldraprogrammet

+46 765263582
annika.cripps@mentor.se

Vår verksamhet i Göteborg

emma-lindholm-mentor-sverige

Emma Lindholm

+46 702345887
emma.lindholm@mentor.se

Vår verksamhet i Malmö

Emma Girborn

+46 734056691
emma.girborn@mentor.se