Verksamhet

Mentorskap och föräldraverksamhet

Vår verksamhet består av två delar. Mentorprogrammet, där vi arbetar med mentorskap för ungdomar. Mentorskap ser olika ut. Vi har personligt mentorskap som sträcker sig över ett år, men även jobbmentorskap, proffsmentorskap och andra skolsamarbeten.

 

Den andra verksamhetsdelen är vår räldraverksamhet. Där arbetar vi med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Vi arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

 

Vi nådde över 20 000 ungdomar 2018

Under 2018 har Mentor Sverige med sina olika program nått över 20 000 ungdomar. Av dessa har 1 145 ungdomar deltagit i Mentorprogrammet, 2 110 i Proffsmentorprogrammet och 18 143 i Jobbmentorprogrammet. Under 2018 har vi även nått 2 804 föräldrar. För mer information, se gärna Mentor Sveriges årsredovisning 2018.

 

Bilda opinion och sprida kunskap

Mentor Sverige har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar och genom Mentorprogrammet är det precis det vi gör. Vi fokuserar på det positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden.

 

Förutom våra mentorskap, vår föräldraverksamhet och våra skolprojekt arbetar vi även med att bilda opinion och sprida kunskap till kommuner, skolor och beslutsfattare om vinsterna med att arbeta förebyggande i våra frågor.

Vill du veta mer?

Fayyad Assali

+46761952099
[email protected]
emma-lindholm-mentor-sverige

Emma Lindholm

+46702345887
[email protected]