Mentorprogrammet

Många ungdomar saknar vuxna förebilder. Bli mentor i dag!

Stötta en ungdom under ett halvår eller ett år

Mentorprogrammet är en av grundstenarna i vår verksamhet. Här får du som mentor stötta en ungdom som är 13-17 år, cirka två gånger i månaden, under ett halvår eller ett år. Alla ungdomar är välkomna hos oss, oavsett om man mår toppen, inte så bra, är glad eller känner sig nere. Genom att bli mentor gör du en insats för ett bättre samhälle i framtiden och får en ny kompis på köpet.

Vissa mentorpar går på utställningar, tränar ihop eller pratar om viktiga ämnen som självkänsla och grupptryck. Andra delar just det där specifika intresset, eller ses och fikar. Vad man gör när man ses är helt upp till mentorparet.

Ett ideellt åtagande

Att vara mentor är ett volontärt uppdrag; det innebär att det inte är ett jobb och varken du eller ungdomen får betalt för det. Varje mentorpar får däremot 1 500 kronor att använda till gemensamma aktiviteter under hela mentorårets gång. Genom att bli mentor hos oss kommer du inte bara göra något fantastiskt för en ungdom, utan med största sannolikhet ha en riktigt givande och lärorik tid själv också. Mentorprogrammet är gratis att delta i.

Ansökan om att bli mentor är öppen hela tiden men det är bara två gånger om året som vi matchar mentorer med ungdomar – en gång till höstterminen och en gång till vårterminen.

Är du redo att bli mentor?

Hos oss är en mentor en person som respekterar och lyssnar. Någon som kan hänga med på en fotbollsmatch, den senaste filmen eller bara fika i solen ett par timmar. Som kan snacka om jobbiga, konstiga eller roliga grejer. En vuxen kompis helt enkelt. Är det du?

Ansök om att bli mentor

Jag har lärt mig jättemycket, bland annat att det inte blir som man tänkt sig. Jag har lärt mig mycket om mig själv och hur det är att vara ung idag.

Sima, mentor

Det gav mig en ny vän som jag kan prata med och få en vuxens åsikt utanför min familj. Jag vågar prata mer nu än innan.

Yasmine, mentorungdom

Så går ansökningsprocessen till

För att kunna ansöka till mentorprogrammet måste du vara över 20 år och inte ha några anmärkningar i belastningsregistret. Förutom det krävs inga förkunskaper och vi är övertygade om att alla som söker kan matchas med en kompis. Ansökningsprocessen består av tre steg:

  1. Intervju
  2. Referenser
  3. Utbildning

Först är det en timmes intervju med en programansvarig på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg, eller Malmö. Om du bedöms som lämplig får du lämna referenser och genomgå en grupputbildning på fyra timmar.

Vi lägger stor vikt vid matchningen av ungdom och mentor, så att varje ungdom får en vuxen person som de känner att de kan lita på. Om du är kvinna matchas du med en tjej och är du man matchas du med en kille. Vi matchar alltid våra mentorpar utifrån vilket kön man anser sig tillhöra, vilket inte behöver vara det juridiska könet.

Mentorprogrammet

745 ungdomar har deltagit i mentorprogrammet under 2019

  • 92% av ungdomarna rekommenderar mentorprogrammet
  • 83% av ungdomarna har ökat sin studiemotivation
  • 89 % av ungdomarna har fått en ökad självkänsla

Sedan jag fick en mentor är jag på något sätt modigare och har vuxit.

Agnes, mentorungdom

Där för dem som behöver

Du behöver inte vara perfekt för att bli mentor. Du behöver bara vara en vuxen som lyssnar och finns där och stöttar när det behövs. Att vara mentor är ett åtagande under sex månader till ett år, men det ger dig mycket tillbaka. Vi har inte en mentor i programmet som säger att hen inte har fått utbyte av att lära känna en ungdom. Vill du också arbeta förebyggande med att förhindra ohälsa och utanförskap hos unga. Bli mentor hos oss!

 Har du frågor om mentorprogrammet? Här hittar du svaren på några av våra vanligaste frågor.

Frågor och svar

Ansvarig för mentorprogrammet

Vill du veta mer om mentorprogrammet? Hör av dig till Moses!