Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Om oss

Mentor Sverige är en ideell organisation som sedan starten 1996 har arbetat med mentorskap för ungdomar. Vår vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt.

Alla ungdomar har inte samma förutsättningar och i vissa mindre resursstarka område är behovet av stöd större. Där har våra riktade insatser gett goda resultat, både för de unga och för samhället i stort.

I våra program skapar vi möten som stärker, inspirerar och engagerar. Vi har hjälpt många på vägen och vårt arbete visar att vi tillsammans med våra engagerade volontärer, skolor, ambassadörer och våra partnerföretag ger ungdomar en tro på framtiden, där drömmar inte bara väcks, utan också blir till verklighet.

Vår egen genomlysning, genomförd av Boston Consulting Group, visar att mentorskap är en kraftfull metod för att minska riskerna för olika destruktiva beteenden bland unga.

Läs mer om vår verksamhet i skolan. Eller om du vill veta mer om hur du kan engagera dig volontärt för ungdomar. 

Vi tror på mentorskap för att stärka unga

Vi arbetar förebyggande med mentorskap och kunskapshöjande aktiviteter för ungdomar och deras närstående för att motverkar ohälsa och utanförskap. Så att alla unga ska få växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. På så sätt bidrar vi till en positiv samhällsförändring.

92% av ungdomarna

som haft en mentor skulle rekommendera en kompis till att skaffa en.

90% av ungdomarna

som genomgått vårt Mentorprogram har fått en ökad självkänsla.

Våra värdeord

Vi tar ansvar fullt ut. Vi investerar tid och engagemang för att ta ansvar hela vägen i mål. ​ Vi är goda förebilder och bemöter alla människor med respekt och omtanke. ​

Vi söker insikt

Vi ifrågasätter vedertagna sanningar och söker aktivt efter ny kunskap. Omvärldsbevakning, data, intuition och analys ger oss insikter som banar väg för nya framsteg. Vi är normkritiska och ser mångfald och inkludering som självklara faktorer för att lyckas.

Engagemang är vår drivkraft

Vi känner ett genuint engagemang och en stolthet i vårt uppdrag. Vår energi tar oss till nästa nivå. Vi brinner för att göra skillnad för ungdomar på riktigt.  ​

Vi gör ständigt framsteg

Vi lyfter blicken och ser nya möjligheter. Vi är ständigt i rörelse för att med gemensamma insatser utveckla och förbättra vår verksamhet. Samarbete på alla nivåer är nyckeln till vår framgång.

 

Vi tar ansvar fullt ut. Vi söker insikt. Engagemang är vår drivkraft. Vi gör ständigt framsteg.
Vi arbetar med att stärka unga långsiktigt och förebyggande. Med våra fokusskolor i eller i anslutning till socioekonomiskt utsatta områden får vi ett fördjupat samarbete och kan vara en möjliggöra för varje elev.
Fayyad Assali
VERKSAMHETSCHEF, MENTOR SVERIGE

Vi på Mentor

Vi är ca 30 personer som jobbar på Mentor Sverige och vi sitter i Stockholm, Göteborg. Vi har även lokala samarbeten runtom i Sverige, med såväl kommuner som företag. I Örebro samarbetar vi med Tegelbruket som bedriver vår volontärverksamhet.

Vi som jobbar på Mentor Sverige möter dagligen ungdomar, vuxna mentorer och föräldrar genom våra program. Vår kompetens sitter framför allt i att möta människor, att sammanföra rätt personer och att ge stöd. Hos oss jobbar socionomer, beteendevetare, lärare, fritidspedagoger tillsammans med kommunikatörer och insamlingsteam. Vi har alla en sak gemensam – vi brinner för ungas rätt att ta plats i samhället. Våra program bygger på lång erfarenhet och vetenskapliga metoder.

Mentor International

Mentor International är den internationella paraplyorganisation som Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Mentor finns i Mellanöstern, USA, Tyskland, Danmark och Baltikum, och genomför också projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.

Sedan starten 1994 har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar!

Läs mer om Mentor International här.