Om oss

Alla ungdomar behöver en förebild

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Alla ungdomar i Sverige behöver ett par fotspår att gå i och en person att inspireras av, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger.

Vår vision

Mentor Sveriges vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. En väg att förbättra samhället är att stötta de som är unga idag. Det kan man göra på olika sätt, vi använder det kraftfulla verktyget mentorskap. Vi vet att många unga behöver mer stöd av vuxna än de får idag. Tonåren kan vara en förvirrande period i livet, det är då identiteten skapas och många har funderingar och frågor de behöver svar på. Vår egen genomlysning, genomförd av internationellt erkända Boston Consulting Group, visar att mentorskapet är en kraftfull metod för att minska riskerna för olika destruktiva beteenden bland unga. Små insatser kan göra stor skillnad.

 

Våra värdeord

  • Vi tar Ansvar fullt ut

Vi investerar tid och engagemang för att ta ansvar hela vägen i mål. ​ Vi är goda förebilder och bemöter alla människor med respekt och omtanke. ​

  • Vi söker insikt

Vi ifrågasätter vedertagna sanningar och söker aktivt efter ny kunskap. Omvärldsbevakning, data, intuition och analys ger oss insikter som banar väg för nya framsteg. Vi är normkritiska och ser mångfald och inkludering som självklara faktorer för att lyckas.

  • Engagemang är vår drivkraft

Vi känner ett genuint engagemang och en stolthet i vårt uppdrag. Vår energi tar oss till nästa nivå. Vi brinner för att göra skillnad för ungdomar på riktigt.  ​

  • Vi gör ständigt framsteg

Vi lyfter blicken och ser nya möjligheter. Vi är ständigt i rörelse för att med gemensamma insatser utveckla och förbättra vår verksamhet. Samarbete på alla nivåer är nyckeln till vår framgång.

 

Vi på Mentor

Vi är 25 personer som jobbar på Mentor Sverige och vi sitter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har även lokala samarbeten runtom i Sverige, med såväl kommuner som företag. I Örebro samarbetar vi med Tegelbruket som bedriver vår volontärverksamhet. Vi som jobbar på Mentor Sverige möter dagligen ungdomar, vuxna mentorer och föräldrar genom våra program. Vår kompetens sitter framför allt i att möta människor, att sammanföra rätt personer och att ge stöd. Hos oss jobbar socionomer, beteendevetare, lärare, fritidspedagoger tillsammans med kommunikatörer och insamlingsteam. Vi har alla en sak gemensam – vi brinner för ungas rätt att ta plats i samhället. Våra program bygger på lång erfarenhet och vetenskapliga metoder.

Mentor International

Mentor International är den internationella paraplyorganisation som Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Mentor finns i Mellanöstern, USA, Tyskland, Danmark och Baltikum, och genomför också projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.

Sedan starten 1994 har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar!

Läs mer om Mentor International här.