Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Mentorprogrammet

Vi minskar ensamhet och utanförskap genom mentorskap

Mentorprogrammet är vårt huvudprogram där man som ungdom får en mentor under sex månader till ett år. Någon som finns där – oavsett vem du är, vad du vill göra eller vem du vill bli. Programmet syftar till att ge ungdomarna ökad motivation, handlingskraft och stärkt nätverk inför framtiden. I mentorprogrammet har vi två typer av mentorskap. Ett klassiskt individuellt mentorskap och ett gruppmentorskap.

Individuellt mentorskap

Ungdomen som är 13–19 år får en vuxen egen mentor. Mentorparet träffas då  två gånger i månaden, under ett halvår eller ett år. Här kan du läsa mer om det individuella mentorskapet.

Vissa mentorpar går på utställningar, tränar ihop eller pratar om viktiga ämnen som självkänsla och grupptryck. Andra delar ett intresse, eller ses och fikar. Vad man gör när man ses är helt upp till mentorparet.

Gruppmentorskap

Vi har också gruppmentorskap där man är två till tre ungdomar som träffar en gemensam mentor. Man ses och gör roliga grejer baserat på det intresse gruppen har. Man har även har ett metodmaterial som mentorn följer under mentorskapet. Gruppmentorskapet är intressebaserad och har ett metodmaterial som mentorn följer under mentorskapet. Man ses och gör roliga grejer baserat på det intresse gruppen har. Här kan du läsa mer om gruppmentorskap.

Det kostar inget att vara i ett mentorskap och varje mentorpar får ett aktivitetsstöd på 2 200 kr för ett år eller 1 100 kronor för att halvår för att använda till gemensamma aktiviteter så som kafébesök, bio och bowling. I gruppmentorskapet får du ett aktivitetsstöd på 500kr per person och halvår.

Har du frågor om skolsamarbete?

Har din skola behov av extra stöd till eleverna i form av mentorskap? Tillsammans med er i skolan frigör vi kraften i det mänskliga mötet mellan vuxna och ungdomar genom det effektiva verktyget mentorskap. Hör av dig till Fayyad Assali som är verksamhetschef på fayyad.assali@mentor.se eller +46761952099.

Om Mentorprogrammet

Här kan du få mer information om hur vårt mentorprogram går till. Här berättar också både mentorer och ungdomar om sin erfarenhet av vårt mentorprogram.
Det bästa var att jag fått en kompis, mentor och förebild som jag kunde och fortfarande kan, se upp till.
Mehran
MENTORUNGDOM