Mentorprogrammet

Vi minskar ensamhet och utanförskap genom mentorskap

Mentorprogrammet är vårt huvudprogram där man som ungdom får en mentor under sex månader till ett år. Någon som finns där – oavsett vem du är, vad du vill göra eller vem du vill bli. Inget problem är för litet, ingen dröm är för stor.

I mentorprogrammet stöttar en vuxen en ungdom som är 13–17 år. De träffas två gånger i månaden, under ett halvår eller ett år. 

Vissa mentorpar går på utställningar, tränar ihop eller pratar om viktiga ämnen som självkänsla och grupptryck. Andra delar ett intresse, eller ses och fikar. Vad man gör när man ses är helt upp till mentorparet.

Det kostar inget att vara i ett mentorskap. Varje mentorpar får däremot ett aktivitetsstöd på 1 500kr för ett år eller 750 kronor för att halvår för att använda till gemensamma aktiviteter så som kafébesök, bio och bowling. 

Har du frågor om skolsamarbete?

Har din skola behov av extra stöd till eleverna i form av mentorskap? Tillsammans med er i skolan frigör vi kraften i det mänskliga mötet mellan vuxna och ungdomar genom det effektiva verktyget mentorskap. Hör av dig till Fayyad Assali som är verksamhetschef på fayyad.assali@mentor.se eller +46761952099.

Om Mentorprogrammet

Här kan du få mer information om hur vårt mentorprogram går till. Här berättar också både mentorer och ungdomar om sin erfarenhet av vårt mentorprogram.
Det bästa var att jag fått en kompis, mentor och förebild som jag kunde och fortfarande kan, se upp till.
Mehran
MENTORUNGDOM