Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Historik

Drottning Silvia och WHO är grundare av Mentor International

Mentor Sverige ingår i Mentor International som grundades 1994 och är det internationella nätverket för de olika mentorländerna. Initiativet till Mentor International kom från H.M. Drottning Silvia i samråd med Världsorganisationen WHO och organisationen startades med en grundtanke om att ungdomar behöver vuxna förebilder.

Mentor Sverige ingår i Mentor International som grundades 1994 och är det internationella nätverket för de olika mentorländerna. Initiativet till Mentor International kom från H.M. Drottning Silvia i samråd med Världsorganisationen WHO och organisationen startades med en grundtanke om att ungdomar behöver vuxna förebilder.

Goda och många vuxenrelationer kan många gånger vara den främsta skyddsfaktorn mot droger och våld. Fokus för verksamheten inriktades från början på upplysande och förebyggande arbete. Mentor International genomför idag projekt i 70 länder och har sedan starten nått ut till över 2.5 miljoner barn och ungdomar. Mentororganisationerna arbetar självständigt eftersom varje land bäst vet hur de kan nå fram och arbeta nära sina ungdomar. Läs mer på www.mentorinternational.org.

Om Mentor Sverige

Mentor Sverige startades 1996 och har under 20 år byggt upp en väl förankrad och ständigt växande verksamhet. Målsättningen och övertygelsen om vuxnas förebilders roll, är fortfarande densamma, men Mentor Sverige har fått möjligheten att utveckla olika typer av mentorskap. Mentorprogrammet är grundstenen i verksamheten, men vi jobbar idag också med jobbinspiration inför arbetslivet genom programmen Mentor Inspo och Mentor Boost. En annan viktig del av verksamheten är att stötta föräldrar med Mentor Talks.

H.M. Drottning Silvia

H.M. Drottning Silvia har länge haft ett starkt engagemang för barn och unga. Hon är grundaren av det internationella nätverket Mentor International där Mentor Sverige ingår. Idag sitter hon som hedersmedlem i styrelsen för Mentor International och Mentor Sverige.

David Haak, styrelseordförande

David Haak är Mentor Sveriges och Mentor Internationals ordförande sedan 2021.