Bli inspiratör

Bli inspiratör till ungas framtida yrkesval

Vi snackar om livet, studieval, arbete och karriär i ett inspirerande digitalt forum tillsammans med ungdomar.

Genom att medverka på ett Mentor Inspo ger du ungdomar inspiration och skolmotivation inför framtidens yrkesval. Att få lyssna till vuxna förebilder och deras olika val på vägen mot sitt yrke, gör att ungdomar vågar gå sin egen väg för att nå drömjobbet!

Vill du inspirera och motivera unga inför framtidens karriärval? Skicka ett mail till oss och anmäl ditt intresse!

För anmälan och andra frågor kontakta zandra.cotton@mentor.se

Om Mentor Inspo

Ta reda på mer om vårt populära program Mentor Inspo!

27 224 av

eleverna blev inspirerade av Mentor Inspo under 2022.

91% av

eleverna är nöjda med Mentor Inspo.

85% av

eleverna uppger att de fått kunskap om yrken och utbildningar.

Vad gör jag som inspiratör?

Under Mentor Inspo inspirerar du till framtida karriär- och yrkesval för ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Under en digital presentation berättar du om dina studie- och yrkesval och vägen till ditt arbete idag. Därefter blir det en kort frågestund,  där ungdomarna har möjlighet att ställa frågor till dig om ditt jobb.

Personal från oss på Mentor leder tillfället och håller i planering och uppföljning. Du förbereder din presentation och är närvarande under två timmar under själva Mentor Inspo tillfället.

 

 

Inget problem är för litet, ingen dröm är för stor

Inspirera ungdomars framtidsdrömmar och yrkesval

Som inspiratör på Mentor Inspo ger du vägledning till framtida karriär- och yrkesval för ungdomar i högstadiet och gymnasiet.
Tidseffektivt och enkelt att delta. Dessutom kul att lyssna på de andra inspiratörerna!
Inspiratör för ett Mentor Inspo tillfälle
Det var kul att få höra vad de arbetade med, vad de gjorde på sina jobb och det gav mig inspiration att kämpa med skolan så att jag också kan få ett jobb som jag trivs med.
Ungdom som medverkat på Mentor Inspo

Fler sätt att engagera sig

Läs mer om att bli mentor

Många ungdomar saknar en vuxen att prata med. Någon som lyssnar, stöttar och bryr sig. Läs mer och bli mentor redan idag!
Läs mer

Läs mer om att bli coach

Engagera dig i en halvdagsworkshop som stärker ungas självkänsla och framtidstro. Läs mer om programmet här.
Läs mer

Vill du bli mentor till en ungdom?

Många ungdomar saknar en vuxen att prata med. Någon som lyssnar, stöttar och bryr sig. Läs mer om hur du kan stötta. Bli mentor redan idag!