Vår verksamhet

Mentorskap, skolverksamhet och föräldrakunskap

Vår verksamhet består av två delar. Mentorprogrammet, där vi arbetar med mentorskap för ungdomar. Mentorskap ser olika ut. Vi har personligt mentorskap via Mentorprogrammet som sträcker sig över sex månader till ett år. Vi har även Mentor Inspo, Mentor Boost och andra skolsamarbeten som stöder skolan, för att förebygga ohälsa och droganvändning hos ungdomarna.  

Den andra verksamhetsdelen är vår Mentor Talks. Där arbetar vi med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Vi arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

Läs mer om Mentorprogrammet

Mentorprogrammet

Stötta en eller flera ungdom under ett halvår eller ett år.
Läs mer om Mentorprogrammet
Läs mer om Mentor Inspo

Mentor Inspo

Vi snackar livet, studieval, arbete och karriär. Eleverna får träffa några av våra inspiratörer som berättar om sin resa – varvat med frågor och annan interaktion. Korta sessions för framtiden! Läs mer och anmäl din skola idag!
Läs mer om Mentor Inspo
Läs mer om Mentor Boost

Mentor Boost

Workshops med våra coacher där eleverna får grym kunskap. Under två inspirerande halvdagar pratar vi om vem du vill vara och vad du vill göra, oavsett om det är handlar om personlig utveckling eller framtida yrkesval.
Läs mer om Mentor Boost

Vi nådde över 18 000 ungdomar 2020

Under 2020 har Mentor Sverige med sina olika program nått över 18 000 ungdomar. Av dessa har 285 ungdomar deltagit i Mentorprogrammet, 973 i Mentor Boost och 17 018 i Mentor Inspo. Under 2020 har vi även nått 1 820 genom Mentor Talks. För mer information, se gärna Mentor Sveriges Årsredovisning 2020.

Bilda opinion och sprida kunskap

Mentor Sverige har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar och genom Mentorprogrammet är det precis det vi gör. Vi fokuserar på det positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden.

Förutom våra mentorskap, vår föräldraverksamhet och våra skolprojekt arbetar vi även med att bilda opinion och sprida kunskap till kommuner, skolor och beslutsfattare om vinsterna med att arbeta förebyggande i våra frågor.

Att vi fick lära oss mycket om självkänsla, framtiden och yrken. Jag fick större uppfattningar och det känns som att jag är mer redo och mindre rädd för att nå mina mål. Detta har inspirerat mig till att ta tag i mina mål och att jag kan lyckas om jag verkligen vill det.
Ungdom om Mentor Boost