Vår verksamhet

Mentorskap, skolverksamhet och föräldrakunskap

Vår verksamhet består av två delar. Mentorprogrammet, där vi arbetar med mentorskap för ungdomar. Mentorskap ser olika ut. Vi har personligt mentorskap via Mentorprogrammet som sträcker sig över sex månader till ett år.

 Vi har även Mentor Inspo, Mentor Boostoch andra skolsamarbeten som stöder skolan, för att förebygga ohälsa och droganvändning hos ungdomarna.  

Den andra verksamhetsdelen är vår Mentor Talks. Där arbetar vi med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Vi arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

Läs mer om Mentorprogrammet

Mentorprogrammet

Stötta en eller flera ungdom under ett halvår eller ett år.
Läs mer om Mentorprogrammet
Läs mer om Mentor Inspo

Mentor Inspo

Vi snackar livet, studieval, arbete och karriär. Eleverna får träffa några av våra inspiratörer som berättar om sin resa – varvat med frågor och annan interaktion. Korta sessions för framtiden! Läs mer och anmäl din skola idag!
Läs mer om Mentor Inspo
Läs mer om Mentor Boost

Mentor Boost

Workshops med våra coacher där eleverna får grym kunskap. Under två inspirerande halvdagar pratar vi om vem du vill vara och vad du vill göra, oavsett om det är handlar om personlig utveckling eller framtida yrkesval.
Läs mer om Mentor Boost

Vi nådde över 27 000 ungdomar 2021

Under 2021 har Mentor Sverige med sina olika program nått över 27 000 ungdomar. Av dessa har 274 ungdomar deltagit i Mentorprogrammet, 1 790 i Mentor Boost och 24 663 i Mentor Inspo. Under 2021 har vi även nått 27 097 genom Mentor Talks. För mer information, se gärna Mentor Sveriges Årsredovisning 2021.

Du hittar information stadgar, styrning mm här.

Bilda opinion och sprida kunskap

Mentor Sverige har till ändamål att stötta ungdomar att nå sin fulla potential genom Mentorskap. Genom mentorskap fokuserar vi på det positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden fram till vuxenlivet.

Förutom våra mentorskap, vår föräldraverksamhet och våra skolprojekt arbetar vi även med att bilda opinion och sprida kunskap till kommuner, skolor och beslutsfattare om vinsterna med att arbeta förebyggande i våra frågor.

Vår värdegrund

Mentor bidrar till samhällsutvecklingen genom att ta vara på ungdomars inneboende kraft. Hela vår värld utgår från ungdomar och genomsyras av Ansvar, Insikt, Engagemang och Framsteg.

Vi tar ansvar fullt ut

Vi investerar tid och engagemang för att ta ansvar hela vägen i mål. Vi är goda förebilder och bemöter alla människor med respekt och omtanke.

Vi söker insikt

Vi ifrågasätter vedertagna sanningar och söker aktivt efter ny kunskap. Omvärldsbevakning, data, intuition och analys ger oss insikter som banar väg för nya framsteg. Vi är normkritiska och ser mångfald och inkludering som självklara faktorer för att lyckas.

Engagemang är vår drivkraft

Vi känner ett genuint engagemang och en stolthet i vårt uppdrag. Vår energi tar oss till nästa nivå. Vi brinner för att göra skillnad för ungdomar på riktigt.  ​

Vi gör ständigt framsteg

Vi lyfter blicken och ser nya möjligheter. Vi är ständigt i rörelse för att med gemensamma insatser utveckla och förbättra vår verksamhet. Samarbete på alla nivåer är nyckeln till vår framgång.

Spelregler

  1. Vi är alltid ambassadörer för Mentor och agerar professionellt.
  2. Vi håller enad front utåt och äger gemensamt både framgångar och motgångar.
  3. Vi lyfter utmaningar och brister, men kommer alltid med förslag till lösning.
  4. Vi tar initiativ och vågar testa nya idéer. Det är ok att misslyckas ibland.
  5. Vi samarbetar internt för bästa resultat och ser möjligheter till samarbeten externt.
Att vi fick lära oss mycket om självkänsla, framtiden och yrken. Jag fick större uppfattningar och det känns som att jag är mer redo och mindre rädd för att nå mina mål. Detta har inspirerat mig till att ta tag i mina mål och att jag kan lyckas om jag verkligen vill det.
Ungdom om Mentor Boost