Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Vår verksamhet

Mentorskap, skolverksamhet och föräldrakunskap

Vi arbetar förebyggande för att alla ungdomar ska få växa upp hälsosamt och nå sin största möjliga potential. Vår ideella verksamhet består av mentorskap till ungdomar, inspiration och motivationsprogram i skolan och kunskapsspridning, för att utbilda vuxna goda förebilder.

Vi har två olika sätt att ingå ett mentorskap. Ett personligt mentorskap, och ett gruppmentorskap via Mentorprogrammet. Ett mentorskap via oss sträcker sig över sex till tolv månader.

Vi har även Mentor Inspo, Mentor Boost och andra skolsamarbeten som stöder skolan, för att boosta och inspirera eleverna inför framtida studie och yrkesval. Vårt mål är att alla ska förstå att det finns en väg för dem.

Den andra verksamhetsdelen är vår Mentor Talks. Där arbetar vi med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Vi arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

Läs mer om Mentorprogrammet

Mentorprogrammet

Stötta en eller flera ungdom under ett halvår eller ett år.
Läs mer om Mentorprogrammet
Läs mer om Mentor Inspo

Mentor Inspo

Vi snackar om livet, studieval och karriär genom en digital föreläsning. Våra inspiratörer berättar om sin yrkesresa – varvat med frågor från eleverna.
Läs mer om Mentor Inspo
Läs mer om Mentor Boost

Mentor Boost

Workshops med våra coacher från näringslivet. Under en inspirerande halvdag pratar vi med Eleverna om vem du vill vara och vad du vill göra.
Läs mer om Mentor Boost

Vi nådde över 28 700 ungdomar 2022

Under 2022 har Mentor Sverige med sina olika program nått över 28 700 ungdomar. Av dessa har 419 ungdomar deltagit i Mentorprogrammet, 1 096 i Mentor Boost och 27 224 i Mentor Inspo. Under 2022 har vi även nått 11 417 vuxna som vi spridit kunskap till genom Mentor Talks. För mer information, se gärna Mentor Sveriges Årsredovisning 2022 nedan.

Du hittar mer information om stadgar, styrning här.

100 %

Av ungdomarna anser sig fått ökad framtidstro av mentorskapet

90 %

Av mentorparen kan rekommendera andra att ingå mentorskap

89 %

Tycker de blivit inspirerade och motiverade genom Mentor Boost

Bilda opinion och sprida kunskap

Mentor Sverige har till ändamål att stötta ungdomar att nå sin fulla potential genom Mentorskap. Genom mentorskap fokuserar vi på det positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden fram till vuxenlivet.

Förutom våra mentorskap, vår föräldraverksamhet och våra skolprojekt arbetar vi även med att bilda opinion och sprida kunskap till kommuner, skolor och beslutsfattare om vinsterna med att arbeta förebyggande i våra frågor.

Vår värdegrund

Mentor bidrar till samhällsutvecklingen genom att ta vara på ungdomars inneboende kraft. Hela vår värld utgår från ungdomar och genomsyras av Ansvar, Insikt, Engagemang och Framsteg.

Vi tar ansvar fullt ut

Vi investerar tid och engagemang för att ta ansvar hela vägen i mål. Vi är goda förebilder och bemöter alla människor med respekt och omtanke.

Vi söker insikt

Vi ifrågasätter vedertagna sanningar och söker aktivt efter ny kunskap. Omvärldsbevakning, data, intuition och analys ger oss insikter som banar väg för nya framsteg. Vi är normkritiska och ser mångfald och inkludering som självklara faktorer för att lyckas.

Engagemang är vår drivkraft

Vi känner ett genuint engagemang och en stolthet i vårt uppdrag. Vår energi tar oss till nästa nivå. Vi brinner för att göra skillnad för ungdomar på riktigt.  ​

Vi gör ständigt framsteg

Vi lyfter blicken och ser nya möjligheter. Vi är ständigt i rörelse för att med gemensamma insatser utveckla och förbättra vår verksamhet. Samarbete på alla nivåer är nyckeln till vår framgång.

Spelregler

  1. Vi är alltid ambassadörer för Mentor och agerar professionellt.
  2. Vi håller enad front utåt och äger gemensamt både framgångar och motgångar.
  3. Vi lyfter utmaningar och brister, men kommer alltid med förslag till lösning.
  4. Vi tar initiativ och vågar testa nya idéer. Det är ok att misslyckas ibland.
  5. Vi samarbetar internt för bästa resultat och ser möjligheter till samarbeten externt.
Att vi fick lära oss mycket om självkänsla, framtiden och yrken. Jag fick större uppfattningar och det känns som att jag är mer redo och mindre rädd för att nå mina mål. Detta har inspirerat mig till att ta tag i mina mål och att jag kan lyckas om jag verkligen vill det.
Ungdom om Mentor Boost