För företag

Tänk en värld där alla unga får växa upp hälsosamt och drogfritt?
Bli företagspartner till oss.

Aktivera ditt företags CSR arbete och gör skillnad för ungdomar och vår framtid

Öka engagemanget på ert företag samtidigt som vi tillsammans tar ett aktivt samhällsansvar för att nå de globala målen. Att vara partner till oss innebär ett långsiktigt och nära samarbete som bygger på social hållbarhet. Genom våra olika program och projekt skapar vi positiva effekter för både ungdomen och dess anhöriga. Men detta leder också till mer långtgående positiva effekter eftersom ungdomarna växer upp till att bli hälsosamma och välfungerande vuxna.

Läs mer om hur vi arbetar med de globala målen.

Vad ger våra program för förändring i samhället

Mentors arbete bidrar till ett positivt och hållbart samhälle genom att skapa fler unga med:

 • Hälsosamt beteende och minskad alkohol och droganvändning
 • Ökad sysselsättning och inkomst och mindre arbetslöshet
 • Ökad motivation till studier och meningsfulla fritidsaktiviteter
 • Stärkt och bredare vuxennätverk
 • Stärkt självkänsla och välmående

Med dessa positiva effekter bidrar vi tillsammans till ökat välmående bland unga och påvisar också en positiv effekt till samhället i stort genom minskade samhällskostnader. Enligt Boston Consulting Group:s genomlysning av vår verksamhet ger en investering i Mentor Sverige tillbaka 7-14 gånger pengarna till samhället.

Hur engagerar vi er personal med hjälp av våra program

Genom Mentor Inspo kan era medarbetare vara ute i skolorna och inspirera och ge ungdomar kunskap om olika yrken och vad de behöver göra för att ta sig dit. Programmet ger ungdomen inspiration om att studera vidare och visar att det finns många vägar att gå för att komma till det yrke man drömmer om. Ni hjälper dem att förstå att ingen dröm är omöjlig.

I Mentor Boost ger vi ungdomarna en djupare kunskap om vem de vill vara och vad de vill göra. Syftet är att öka studiemotivationen och rusta elever inför framtiden, samt bidra till att öka ungdomars handlingsutrymme på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Även här finns det möjlighet för era medarbetare att engagera sig och coacha ungdomar.

Vi genomför även Mentor Talks som består av olika föreläsningar som hjälper till att stötta, peppa och stärka föräldrar och andra vuxna till att bli bra förebilder för ungdomar helt enkelt.

Aktivera och engagera ditt företags CSR arbete. Tillsammans med er kan vi förändra Sverige! Hör av dig så berättar vi mer.

Har du frågor om hur ditt företag kan bidra? Kontakta Jakob!

Jakob Jansson
Marknads- och Insamlingschef
+46727277855
[email protected]

Hur kan ditt företag bidra?

Vi erbjuder tre olika samarbeten som bidrar till internt engagemang och med att aktivt arbeta med era CSR frågor inom social hållbarhet. Vi arbetar aktivt med de globala målen och att nå våra gemensamma sociala hållbarhetsmål. Läs mer om vilka globala mål du arbetar med som partner till oss mentor.se/globalamalen.

Tre olika partner samarbeten

 • General Partner- Du investerar 1,6 miljoner/årligen.
 • Partner- Du investerar 700 tkr/ årligen.
 • Supporters- Du investerar 350 tkr/årligen.

Hör av dig till [email protected] så berättar jag mer om vad du får i de olika paketen, utöver ditt bidrag till samhället på 7-14 gånger pengarna.

Mentorprogram för partnerföretag

Mentor Boost

Ni coachar en klass på högstadiet eller gymnasium, för att förbereda dem inför arbetsliv, karriär och jobbsökande. Ungdomarna får ökad kunskap och insikt kring sin personliga och professionella utveckling. Dessutom får de en chans till ett utökat nätverk genom mötet med yrkesverksamma vuxna.

Mer om Mentor Boost

Mentor Talks

Tonårsföräldrar har ofta många frågor som de behöver få besvarade och tankar som de vill dela. Vi har en stor kunskap om tonåringar och föräldraskap, samt ett nätverk av fantastiska föreläsare som vi har knutit till oss under åren. Du som partner har förmånen att boka upp seminarium för ditt företag.

Mer om föräldraseminarium

En riktigt bra investering

Vinsterna med våra program är många. Det vet vi eftersom internationellt erkända Boston Consulting Group har gjort en genomlysning av vår verksamhet och gått igenom den forskning som finns om effekterna mentorskap ger. En investering i Mentor Sverige ger tillbaka 7-14 gånger pengarna till samhället (beroende på program).

Program som ger effekt

Vi är glada över att kunna bevisa att mentorskap är ett fantastiskt redskap för att skapa ett bättre samhälle. Här ser du några effekter som vår verksamhet har på samhället.

90%

Av ungdomarna under 2019 som fullföljde sitt mentorskapsprogram upplevde att de fått en starkare självkänsla än vid programmets start.

Ett lyckat projekt med Mentor är att vi startat upp seminarier på arabiska tillsammans med Alkompis. Det är ett riktigt bra exempel på information och integration i samhället. Projektet initierades av Mentor men som vi drivit tillsammans.

Helene Persson, chef Medlemsservice, Konsumentföreningen Stockholm

Läs om vårt samarbete med KfS

Så jobbar Mentor med Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

Så jobbar Mentor med Agenda 2030

Våra partners sponsrar vårt arbete med ungdomar och gör det möjligt för dem att utvecklas med stöd av en vuxen. Tack till alla medarbetare på partnerföretagen som engagerar sig som volontärer i våra mentorprogram. Företagens engagemang i Mentors verksamhet bidrar till ett hållbart samhälle.

General Partners

Partners

 • Advokatfirman Cederquist
 • Akademiska Hus AB
 • Best Western Hotels & Resorts
 • Bluestep AB
 • Brandkontoret
 • Hemsö
 • Ingager
 • SBB
 • Sigma Technology Group
 • Wise Group

Supporters

 • Aberdeen Standard Investments
 • AddQ Consulting
 • Axia IT
 • Flexident
 • Hammarby IF Fotboll
 • LB07 – IF Limhamn Bunkeflo
 • Nasdaq
 • Panini
 • Radar Arkitektur
 • Sats
 • Zound Industries

Tack till våra insamlingsgivare

 • Brasserie Astoria via Frantzén Group
 • CFHILL
 • Charlotte Gyllenhammar
 • Ebba Brahe Jewelry
 • Ejes Choklad
 • Hemingways Collection via PKs List
 • Mikael Jansson
 • Kinondo Kwetu
 • Lars Lerin
 • Lisa Elmqvist
 • Maximeteatern
 • Niehku
 • Renée Voltaire
 • Richard’s Camp
 • Kristian Schmidt
 • SEB
 • Svenskt Tenn
 • Soneva Jani via Kastanj Collection
 • Villa Dagmar
 • Liselotte Watkins
 • Martin Wickström

Jakob Jansson

Marknads- och Insamlingschef
+46 727277855

Cecilia Cherif

Cecilia Cherif

Affärs- och Intäktsansvarig
+46 703743400

[email protected]

Åsa Hultman

Partneransvarig
+46 704496294