Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

För företag | socialt hållbarhetsarbete

Bli partner och skapa bättre förutsättningar för nästa generation

Aktivera ditt företags sociala hållbarhetsarbete och gör skillnad för Sveriges framtid tillsammans med oss! För de ungdomar som saknar eller har bristande stöd hemifrån är utmaningarna extra stora och behovet av stöd från vuxenvärlden extra stort. Låg självkänsla, oro inför framtiden och bristande kunskap om vilka möjligheter som finns, är några av de utmaningar som vi arbetar förebyggande med.

Som partner till Mentor Sverige arbetar du långsiktigt genom att stötta unga till en hälsosam framtid. Genom våra program och mentorskap bidrar vi till att ungdomar når sin fulla potential. Stärkt självkänsla, ökat eget handlingsutrymme, ökad motivation och breddat nätverk är några av resultaten vi bidrar med hos ungdomar.

 

Ett hållbarhetsarbete som gör skillnad

Förutom att ert företag har möjlighet att arbeta med era CSR mål, gör ni en konkret insats. Som partner till oss arbetar ni för ett inkluderande samhälle och mot målet att alla unga ska få växa upp hälsosamt och få en bra start in i ett kommande arbetsliv. 

Vi samarbetar nära dig som partnerföretag och med flertalet skolor som är i behov av extra stöd. Det är här vi tror att vi tillsammans kan göra störst skillnad. Här hittar ni mer om våra fokusskolor. 

Som partner till Mentor Sverige är det lätt att engagera sig och ni får en nära insyn i och återkoppling om vår verksamhet.  Ett stöd till Mentor Sverige är en investering i Sveriges framtid och för de som är intresserade av och har möjlighet att engagera sin personal, har vi särskilt goda möjligheter att samarbeta.  

 

Vad ger vi för förändring i samhället

Tillsammans med oss bidrar du till ökat välmående och framtidstro bland unga. Långsiktigt bidrar du till en positiv samhällsförändring, minskade samhällskostnader och minskad ungdomsarbetslöshet. Enligt Boston Consulting Group:s genomlysning av vår verksamhet ger en investering i Mentor Sverige tillbaka 7-14 gånger pengarna till samhället.

Genom att stötta oss och aktiverar medarbetare i våra program kan vi tillsammans frigöra ungdomars potential och förbättra samhället inom ramen för social hållbarhet! Dessutom aktiverar du ditt arbetsgivare varumärke på ett fint sätt redan när yrkesvalen görs.

 

Mentors arbete bidrar till ett positivt och hållbart samhälle genom att skapa fler unga med:

  • Hälsosamt beteende och utökat eget handlingsutrymme
  • Stärkt självkänsla och välmående
  • Ökad motivation till studier och meningsfulla fritidsaktiviteter
  • Stärkt och bredare vuxennätverk
  • Ökad sysselsättning och inkomst och mindre arbetslöshet

Här kan du läsa mer om vilka globala hållbarhetsmål vi arbetar med.

Här kan du läsa vad Maria Jarlerud på vår partner H&M säger om ett Mentor Boost-tillfälle hon var med på.

Hur kan ditt företag bidra?

Hör av dig till; Cecilia Cherif+46703743400 , cecilia.cherif@mentor.se eller till Alexander Rosenberg+46791023133, alexander.rosenberg@mentor.se så berättar vi mer om hur ett samarbete kan se ut!

 

Vill du skänka en gåva redan idag?

Inspirera och coacha i skolorna

Dina medarbetare kan vara med och inspirera ungdomar i skolorna inför yrkesvalet. Ge tips och råd inför framtiden. De kan också vara med och coacha ungdomar att nå sina mål och drömmar. Ett bra sätt att arbeta med ditt företags employer brand samtidigt som ni gör skillnad.

JM som bolag är stora och starka och blir därför kontaktade av många organisationer. Vi kände att vi vill gärna vara med och stärka unga människors självkänsla och få dem att tro på sig själva. Därför föll valet på Mentor som organisation.
Johan Skoglund
VD OCH KONCERNCHEF På JM

Aktivera er personal i Mentor Boost

Mentor Boost

I Mentor Boost får ungdomarna en djupare kunskap om vem de vill vara och vad de vill göra. Syftet är att öka studiemotivationen, rusta dem inför framtiden och bidra till ökat eget handlingsutrymme på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Så engagera dina medarbetare att coacha och stärka ungdomar i Mentor Boost.
Läs mer och bli coach
Tack till alla våra underbara företagspartners. Tillsammans bidrar vi till en positiv samhällsförändring.

Så här säger våra partners

SEB

"Ett partnerskap som gör skillnad på riktigt". – Samarbetet med Mentor är positivt på flera plan och bidrar till att bygga stolthet internt säger Ulrika Areskog Lilja som är marknads- och kommunikationsdirektör
Läs mer

Hemsö

"Personligen tycker jag mycket om samarbetet med Mentor Sverige eftersom det inte fanns så många förebilder när jag växte upp. Det var bara två av trettio elever i min klass som pluggade vidare efter gymnasiet. Som volontär kan man berätta att det finns många möjligheter för framtiden och det ger så mycket att få inspirera elever" Nils Styf, vd Hemsö
Läs mer

AstraZeneca

”Vi är stolta över vårt samarbete med Mentor. Kunskap och stödjande mentorskap kan göra skillnad och skapa förutsättningar för unga att leva drogfritt och hälsosamt. Att främja barn och ungdomars hälsa är en självklarhet för oss på AstraZeneca” Jenny Engström, Manager, Global Community Investment & Philanthropy
Läs mer

Triton

”Med partnerskapet vill vi hjälpa Mentor fortsätta att utveckla och expandera sitt viktiga arbete med att ge unga framtidshopp och hitta förebilder. Vi är också glada att anställda hos oss och i våra portföljbolag får en etablerad plattform att engagera sig i den mycket givande rollen som mentor”. Per Agebäck, Partner och Investor Advisory Professional på Triton
Läs mer

Canon

"Canons medarbetare får engagera sig i Mentors program på arbetstid även om det såklart är individen som måste göra den faktiska insatsen. Det är ett engagemang som ger mycket och det är ett exempel på varför Canons samarbete med Mentor fungerar så bra!" Christer Byfors, vd Canon
Läs mer

Colliers

"Vi gillar Mentors idé. Dels kan man vara ute och träffa ungdomar men också att det ger något tillbaka. De som engagerar sig i Mentors verksamhet blir rikare personer med nya erfarenheter. Det är inte bara något man ger utan man får också mycket tillbaka." Joakim Arvius, Sverige-vd
Läs mer

Advokatfirman Cederquist

"Vi rekryterar oftast direkt från universiteten men vi märkte att vi gärna skulle nå vår målgrupp tidigare för att inspirera och fungera som bollplank. Genom samarbetet med Mentor Sverige kan vi nå ungdomar mellan 13 och 19 år och det hjälper oss också att uppnå mångfald i vår rekrytering på längre sikt." Tone Myhre-Jensen, Managing Partner Advokatfirman Cederquist
Läs mer

KPMG

"KPMG strävar att bidra till och engagera oss i vårt samhälle och omgivning. Eftersom ungdomar är vår framtid har det sedan länge varit en viktig målgrupp för oss" Mathias Arvidssons vd, KPMG
Läs mer

Välkommen att kontakta oss!

Alexander Rosenberg

Insamlingschef

Cecilia Cherif

Affärs- och intäktsansvarig

Nickilina Herrmann

Insamlingsansvarig offentlig sektor och stiftelser

TACK TILL ALLA VÅRA PARTNERS
General partners
AstraZeneca
EF
Erling Perssons Stiftese
H&M
JM
KPMG
SEB
Postkodlotteriet
Tetra Laval
Triton
Premium Partner
Coop Östra
Partners
Brandkontoret
Broadgate
Canon
Advokatfirman Cederquist
Hemsö
Pangea Property Partners
IKEA
Trophi
Wise Group
Med stöd från

Stöd oss med en gåva!

Är du inte redo att bli parter ännu. Men tycker att vi gör ett bra jobb och vill ge oss en gåva?