För företag

Bli partner och var med och skapa ett jämlikt och hållbart Sverige

Alla ungdomar har inte samma förutsättningar i sin uppväxt och i vissa resurssvaga områden är behovet av stöd större. Där har våra riktade insatser gett goda resultat, både för de unga och för samhället i stort.

Som partner till Mentor Sverige hjälper ni ungdomar här och nu. Genom mentorskap har vi hjälpt många unga att nå sin fulla potential genom stärkt självkänsla, ökat eget handlingsutrymme och framtidstro.

 

Aktivera ditt företags CSR-arbete och gör skillnad för ungdomar

Förutom att ditt företag har möjlighet att arbeta med era CSR mål, gör ni en insats för ungdomar. Som partner till oss arbetar ni för ett inkluderande samhälle och ett mål att alla unga ska få växa upp hälsosamt och få en bra start in i arbetslivet.

Vi har ett tätt samarbete tillsammans med våra partnerföretag och med med flera skolor som känner att det har behov av extra stöd. Det är här vi tror att vi tillsammans kan göra störst skillnad. Här hittar du mer om våra fokusskolor.

Vi erbjuder också föreläsningar till era anställda som kanske själva är föräldrar, eller har unga i sin närhet och vill ha råd och stöd för att bli goda förebilder.

Tillsammans kan vi ge alla ungdomar chansen att utvecklas i ett samhälle där hälsa och jämlikhet prioriteras.

 

Vad ger våra program för förändring i samhället

Tillsammans bidrar vi till ökat välmående bland unga och påvisar också en positiv effekt till samhället i stort genom minskade samhällskostnader. Enligt Boston Consulting Group:s genomlysning av vår verksamhet ger en investering i Mentor Sverige tillbaka 7-14 gånger pengarna till samhället.

Mentors arbete bidrar till ett positivt och hållbart samhälle genom att skapa fler unga med:
 • Hälsosamt beteende och minskad alkohol och droganvändning.
 • Ökad sysselsättning och inkomst och mindre arbetslöshet.
 • Ökad motivation till studier och meningsfulla fritidsaktiviteter.
 • Stärkt och bredare vuxennätverk.
 • Stärkt självkänsla och välmående.

Här kan du läsa mer om vilka globala hållbarhetsmål vi arbetar med.

 

Hur kan ditt företag bidra?

Hör av dig till; Cecilia Cherif+46703743400 , cecilia.cherif@mentor.seÅsa Hultman +46704496294, asa.hultman@mentor.se eller till Alexander Rosenberg+46791023133, alexander.rosenberg@mentor.se. Så berättar vi mer om hur ett samarbete kan se ut!

 

Inspirera och coacha i skolorna

Dina medarbetare kan vara med och inspirera ungdomar i skolorna inför yrkesvalet. Ge tips och råd inför framtiden. De kan också vara med och coacha ungdomar att nå sina mål och drömmar. Ett bra sätt att arbeta med ditt företags employer brand samtidigt som ni gör skillnad.

Ett lyckat projekt med Mentor är att vi startat upp seminarier på arabiska tillsammans med Alkompis. Det är ett riktigt bra exempel på information och integration i samhället. Projektet initierades av Mentor men som vi drivit tillsammans.
Helen Persson
CHEF MEDLEMSSERVICE, KONSUMENTFöRENINGEN STOCKHOLM

Aktivera din personal i våra program

Bli inspiratör

I Mentor Inspo träffar dina medarbetare skolan digitalt och ger ungdomar inspiration och kunskap om olika yrken. Detta ger ungdomen motivation till att studera vidare och visar att det finns många vägar att gå för att komma till det yrke man drömmer om. Ni hjälper dem att förstå att ingen dröm är omöjlig.
Läs mer och bli inspiratör

Bli coach

I Mentor Boost får ungdomarna en djupare kunskap om vem de vill vara och vad de vill göra. Med syftet är att öka studiemotivationen, rusta dem inför framtiden och bidra till ökat handlingsutrymme på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Så engagera dina medarbetare att coacha och stärka ungdomar i Mentor Boost.
Läs mer och bli coach

Mentor Talk

I Mentor Talks får din personal ta del av föreläsningar som hjälper till att stötta, peppa och stärka föräldrar och vuxna till att bli bra förebilder för ungdomar helt enkelt.
Läs mer och boka seminarium
Tack till alla våra underbara företagspartners. Tillsammans bidrar vi till en positiv samhällsförändring.

Så här säger våra partners

SEB

"Ett partnerskap som gör skillnad på riktigt". – Samarbetet med Mentor är positivt på flera plan och bidrar till att bygga stolthet internt säger Ulrika Areskog Lilja som är marknads- och kommunikationsdirektör
Läs mer

SBB

Så uppnår Ilija och SBB sina sociala hållbarhetsmål med oss på Mentor. –Som partner till Mentor vill vi ge ungdomar en inblick i vuxenvärlden samtidigt som vi aktiverar vårt sociala hållbarhetsarbete, säger Ilija.
Läs mer

Wise Group

Koncernchef Ingrid Höög ser samarbetet med Mentor Sverige som ett sätt att ge tillbaka till samhället. – Mentors program ligger helt i linje med vårt ”why” – att bidra till ett modigt och mänskligt näringsliv, säger Ingrid.
Läs mer

AstraZeneca

”Vi är stolta över vårt samarbete med Mentor. Kunskap och stödjande mentorskap kan göra skillnad och skapa förutsättningar för unga att leva drogfritt och hälsosamt. Att främja barn och ungdomars hälsa är en självklarhet för oss på AstraZeneca” säger Jenny Engström, Manager, Global Community Investment & Philanthropy
Läs mer

Sigma

”Vi ser vårt partnerskap med Mentor som ett viktigt steg för att stödja unga att göra sunda livsval, skapa mening och stärka deras liv och ledningsförmåga. Vårt samarbete kommer att ge en plattform för vårt team att bli mentorer”. Carl Vikingsson, koncernchef och vd
Läs mer

Triton

”Med partnerskapet vill vi hjälpa Mentor fortsätta att utveckla och expandera sitt viktiga arbete med att ge unga framtidshopp och hitta förebilder. Vi är också glada att anställda hos oss och i våra portföljbolag får en etablerad plattform att engagera sig i den mycket givande rollen som mentor”. Per Agebäck, Partner och Investor Advisory Professional på Triton
Läs mer

KFS Stockholm

"Ett lyckat projekt med Mentor är att vi startat upp seminarier på arabiska tillsammans med Alkompis. Det är ett riktigt bra exempel på information och integration i samhället. Projektet initierades av Mentor men som vi drivit tillsammans." Helen Persson, chef Medlemsservice
Läs mer

Pangea Property Partners

"Vi gillar Mentors idé. Dels kan man vara ute och träffa ungdomar men också att det ger något tillbaka. De som engagerar sig i Mentors verksamhet blir rikare personer med nya erfarenheter. Det är inte bara något man ger utan man får också mycket tillbaka." Joakim Arvius, Sverige-vd
Läs mer

Jag vill veta mer om hur ni kan bidra till våra hållbarhetsmål!

Välkommen att kontakta oss!

Alexander Rosenberg

Insamlingschef

Åsa Hultman

Intäktsansvarig

Cecilia Cherif

Affärs- och intäktsansvarig

TACK TILL ALLA VÅRA PARTNERS
General partners
Premium Partners
Partners
Supporters
 • Aberdeen Standard Invest
 • AddQ Consulting
 • Axia IT
 • AJ Produkter
 • CFHILL
 • Dramaten
 • Epicenter
 • Estrella
 • Flexident
 • Fröjd
 • Gröna Lund
 • Hammarby Fotbollsklubb
 • Ingager
 • Kit
 • Moderna Museet
 • OddBird
 • Radar Arkitektur
 • Sats
 • Svenskt Tenn
 • Zound Industries