För företag

Ditt företag kan göra skillnad för Sveriges ungdomar

Öka engagemanget på ert företag samtidigt som ni tar ett aktivt samhällsansvar och att Sverige når sina globala mål. Att vara partner till oss innebär ett långsiktigt och nära samarbete, där ni tar ett aktivt samhällsansvar som bygger på vikten av att stötta ungdomar i att göra positiva livsval. Genom våra olika program och projekt får ungdomar ett bättre självförtroende, framtidstro och kunskap till att göra bra val i livet.

I dag arbetar vi med 30-tal företag som valt att bidrar i vår metodik för att ge ungdomar i Sverige en hälsosam och drogfri uppväxt.

Vi erbjuder tre olika samarbetspaket som smidigt kan implementeras i ert företags sociala engagemang, samhällsansvar, hållbarhetsarbete och interna engagemang. Som partnerföretag får ni möjligheten att engagera er i vår verksamhet på flera olika sätt.

Genom Mentor Inspo kan era medarbetare vara ute i skolorna och inspirera och ge ungdomar kunskap om olika yrken och vad de behöver göra för att ta sig dit. Programmet ger också ungdomen inspiration om att studera vidare och visar att det finns många vägar att gå för att komma till det yrke man drömmer om. I Mentor Boost ger vi ungdomarna en djupare kunskap om vem de vill vara och vad de vill göra. Syftet är att öka studiemotivationen och rusta elever inför framtiden, samt bidra till att öka ungdomars egenmakt på ett inspirerande och lust. Även här finns det möjlighet för era medarbetare att engagera sig.

Vi genomför även Mentor Talks som består av olika föreläsningar som hjälper till att stötta, peppa och stärka föräldrar och andra vuxna till att bli bra förebilder för ungdomar helt enkelt.

Tillsammans med er kan vi förändra Sverige! Hör av dig så berättar vi mer.

Har du frågor om hur ditt företag kan bidra? Kontakta Jakob!

Jakob Jansson

Marknads- och Insamlingschef

+46727277855

[email protected]

Mentorprogram för partnerföretag

Mentor Boost

En grupp anställda från ditt företag besöker en skolklass på högstadium eller gymnasium, för att förbereda dem inför arbetsliv, karriär och jobbsökande. Ungdomarna får ökad kunskap och insikt kring sin personliga och professionella utveckling. Dessutom får de en chans till ett utökat nätverk genom mötet med dina anställda.  Ni bidrar med tid, kunskap och erfarenhet i mötet med ungdomarna.

Mer om Mentor Boost

Mentor Talks

Tonårsföräldrar har ofta många frågor som de behöver få besvarade och tankar som de vill dela. Vi har en stor kunskap om tonåringar och föräldraskap, samt ett nätverk av fantastiska föreläsare som vi har knutit till oss under åren. Du som partnerföretag har förmånen att boka upp ett seminarium som vi genomför på ditt företag.

Mer om föräldraseminarium

En riktigt bra investering

Vinsterna med våra program är många. Det vet vi eftersom internationellt erkända Boston Consulting Group har gjort en genomlysning av vår verksamhet och gått igenom den forskning som finns om effekterna mentorskap ger. En investering i Mentor Sverige ger tillbaka 7-14 gånger pengarna till samhället (beroende på program).

Program som ger effekt

Vi är glada över att kunna bevisa att mentorskap är ett fantastiskt redskap för att skapa ett bättre samhälle. Här ser du några effekter som vår verksamhet har på samhället.

90%

Av ungdomarna under 2019 som fullföljde sitt mentorskapsprogram upplevde att de fått en starkare självkänsla än vid programmets start.

En framgångsrik verksamhet bygger på goda relationer med omvärlden och på att ta ansvar för det samhälle vi verkar i. H&M är grundat på ett starkt engagemang och sunda värderingar. Att vara General Partner till Mentor Sverige känns både viktigt och naturligt för oss på H&M.

Stefan Persson, styrelseordförande H&M

EF har i 40 år hjälpt människor att lära sig nya språk, uppleva annorlunda kulturer och upptäcka världen. Sedan 1997 stödjer EF Mentors drogförebyggande arbete bland unga. Tillsammans med Mentor tar vi ett samhällsansvar som stärker goda relationer mellan unga och vuxna.

Bertil Hult, grundare av och styrelseordförande EF Education First

Både medlemmar och anställda har engagerat sig som mentorer och jag har själv mött ungdomar i skolorna när jag varit där som Jobbmentor och berättat om mitt arbete som vd. Det har varit mycket positiva möten.

Lars Ericson, vd för Konsumentföreningen Stockholm

Så jobbar Mentor med Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

Så jobbar Mentor med Agenda 2030

Våra partners sponsrar vårt arbete med ungdomar och gör det möjligt för dem att utvecklas med stöd av en vuxen. Tack till alla medarbetare på partnerföretagen som engagerar sig som volontärer i våra mentorprogram. Företagens engagemang i Mentors verksamhet bidrar till ett hållbart samhälle.

General Partners

Partners

 • Advokatfirman Cederquist
 • Akademiska Hus AB
 • Best Western Hotels & Resorts
 • Bluestep AB
 • Brandkontoret
 • Hemsö
 • SBB
 • Setterwalls Advokatbyrå
 • Wise Group

Supporters

 • Aberdeen Standard Investments
 • AddQ Consulting
 • Axia IT
 • Flexident
 • Hammarby IF Fotboll
 • LB07 – IF Limhamn Bunkeflo
 • Nasdaq
 • Panini
 • Radar Arkitektur
 • Sats
 • Zound Industries

Jakob Jansson

Marknads- och Insamlingschef
+46 727277855

Cecilia Cherif

Cecilia Cherif

Affärs- och Intäktsansvarig
+46 703743400

[email protected]

Rami Siman

Partneransvarig
+46 739479881

[email protected]

Herish Hassanpour

Partneransvarig
+46 791010550

[email protected]