Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Samarbete med SEB

25 år av partnerskap och socialt hållbarhetsarbete tillsammans

Banken SEB är ett av de företag som samarbetat länge med Mentor, i år firas 25 år av partnerskap. Ulrika Areskog Lilja som är marknads- och kommunikationsdirektör på SEB ser nyttan för såväl ungdomarna och samhället som för SEB:s medarbetare.

Ett partnerskap som gör skillnad på riktigt

– Samarbetet med Mentor är positivt på flera plan och bidrar till att bygga stolthet internt. Våra medarbetare kan agera förebilder genom att delta i Mentor Boost. Programmet syftar till att öka studiemotivationen och få elever att känna lust och mening inför framtiden, säger hon och berättar att hon själv under maj månad besökte Tallbackaskolan i Solna tillsammans med ett antal kollegor för att coacha elever genom workshops.

 

Ett partnerskap som ger på flera plan

– Vi ser det som ett partnerskap eftersom det också ger ett mervärde till Mentor, SEB och våra medarbetare att få träffa och inspireras av dessa ungdomar. Vi är mycket positiva till att anställda använder en del av sin arbetstid för att ge ungdomar vuxna mentorer och förebilder. Vi träffar under ett år tusentals ungdomar via Mentor och det gör skillnad på riktigt.

Ulrika berättar vidare hur SEB tillsammans med Mentor har tagit fram utbildningen Mentor Inclusion, en digital utbildning där ungdomar får lära sig mer om mångfald, inkludering, normer, fördomar och respektfullt bemötande.

– Syftet är att öka kunskapen och stärka dialogen bland unga om inkludering och mångfald och ge idrottsklubbar och skolor ett praktiskt verktyg för att lyfta värdet av olika erfarenheter och kompetenser.

Basket gäng

Att ha visioner som sträcker sig ut mot lokalsamhället är att tänka långsiktigt

Vi på Mentor Sverige arbetar tillsammans med våra partner med att stärka ungdomar i socioekonomiskt utmanade områden och ge dem framtidstro samtidigt som vi arbetar för en positiv samhällsförändring.  Vi engagerar anställda hos våra företagspartners via olika mentorprogram. Dels handlar det om individuellt mentorskap där man under sex månader har tolv träffar med en ungdom. Sedan har du som företag också chans att vara på plats i skolorna och få insikt i hur det är att vara ung idag.

 

Vinsterna av att delta i mentorskap är tydliga

Inte bara för samhället som helhet, utan många gånger visar det sig att investeringen på sikt också genererar ett mervärde för det engagerade företaget

– Vissa ungdomar som bor i ett socio-ekonomiskt utmanat område missgynnas och riskerar att inte få ta del av samhället fullt ut. Vi vill frigöra ungdomars inre potential genom att stärka deras självkänsla och öka deras framtidstro genom att visa vad som en möjligt, säger Cecilia Bernard.

– Jag har fått höra hur mentorer efteråt sagt att de själva lärt sig mycket om unga och om Sverige idag. För ett företag är det också chansen att förstå de unga, nästa generation som är på väg, men också att själva synas och träffa framtida potentiella medarbetare, fortsätter säger Cecilia.

Vi tror på kraften av goda förebilder i vuxenvärlden. Vi jobbar mot åldersgruppen 13–17 år i syfte att stärka deras självkänsla och låsa upp deras potential.

Preventiva insatser mest effektiva

Cecilia berättar vidare om om hur preventiva insatser är vetenskapligt bevisat mest effektiva för att bygga ett hållbart samhälle. I en studie genomförd av Boston Consulting Group gjordes en analys av Mentors verksamhet. Uppskattningsvis går varje krona investerad sju gånger tillbaka till samhället.

 

Cecilia Bernard

– Vi planerar en egen vetenskaplig studie snart, säger hon men betonar att allt inte heller är kvantitativt mätbart i rena pengar. Den verkliga vinsten är att öppna dörrarna ungdomar som lever i utmanande områden och skapa en framtid där de kan känna sig bekväma i alla rum. Visa dem att samhället är till också för dem, säger hon avslutningsvis.

Läs mer om du vill veta hur ditt företag kan bidra till en hållbar samhällsutveckling för unga.

 

Jag vill veta mer om hur mitt företag kan bidra!

Faktaruta om Mentor Sverige

  • Mentor Sverige är en ideell organisation bildad 1996 på initiativ av Drottning Silvia och WHO.
  • Mentor tror på en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt.
  • Vi arbetar med mentorskap som verktyg för att stärka ungdomars motståndskraft och frigöra deras potential.
  • Mentor arbetar tillsammans med företag, skolor och ambassadörer för att stödja unga, ge stöd till föräldrar, sprida kunskap och bilda opinion.