Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Integritetspolicy

Mentor Sverige är personuppgiftsansvarig enligt den nya dataskyddsförordningen och nedan kan du läsa om hur Mentor Sverige behandlar och använder sig av dina personuppgifter.

Det är viktigt för Mentor att de som engagerar sig hos oss skall känna sig trygga i hur vi behandlar de uppgifter de lämnar till oss. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, som ersatte PuL från och med den 25 maj 2018. Den nya förordningen tydliggör hur du som individ på ett enkelt sätt kan får tillgång till de uppgifter vi har samlat in om dig. Vilka som har tillgång till dem och hur du skall göra för att få dem raderade hos oss.

I vår policy kan du se vilka uppgifter det är vi samlar in, i vilket syfte och hur du skall göra för att kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang: när du besöker vår hemsida, anmäler dig till något av våra program, när du är med oss på sociala medier eller t ex via e-post. Integritetspolicyn gäller även för uppgifter vi får in via telefon, post eller som du lämnar till oss på något annat sätt.

Vår policy gäller oavsett hur du kommer i kontakt med oss. Den gäller alla som gör det, oavsett om en gör det som volontär, utifrån sin yrkesroll, intresserad av vår verksamhet, som anställd hos Mentor Sverige etc.

Personuppgifter vi samlar in

Mentor Sverige får som regel samla in relevanta uppgifter direkt från dig i samband med att du anmäler dig till någon av våra aktiviteter.

De sammanhang då vi registrerar personuppgifter är: 

 1. När du anmäler dig till det individuella mentorprogrammet för att bli mentor. 
 2. När du anmäler dig till det individuella mentorprogrammet för att skaffa mentor. 
 3. När ditt barn anmäler sig till mentorprogrammet och uppger dig som vårdnadshavare för inhämtning av medgivande.
 4. När du anmäler dig till Mentor Inspo för att bli inspiratör. 
 5. När du anmäler dig till Mentor Boost för att bli coach. 
 6. När du ger en gåva till Mentor via Swish, bankgiro eller på annat sätt. 
 7. När du anmäler dig till Mentors nyhetsbrev. 
 8. När du kontaktar oss via e-post, telefon, vår webbplats eller sociala medier. 
 9. När du besöker vår webbplats, förutsatt att du godkänt våra cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter. Se mer under rubriken ”Cookies”. 
 10. När du skriver på en deltagarlista vid någon av våra aktiviteter eller anmäler dig till någon av våra aktiviteter. 
 11. Vid anställning, praktik och arbetsträning på Mentor Sverige. 

Användning av personuppgifter

Mentor Sverige behandlar personuppgifter med rättsliga förpliktelser för följande ändamål:

Deltagande i något av våra program  sker främst med samtycke från dig som har ansökt. För den behandling som inte avser samtycke använder vi intresseavvägning.

 1. För att kunna registrera ansökan om deltagande i program och kontakta dig som sökt.
 2. För att kunna bedöma lämpligheten för deltagande i våra program.
 3. För att kunna administrera ditt deltagande i något av våra program.
 4. För att kunna inhämta ditt medgivande för ditt barns deltagande i mentorprogrammet.
 5. För att kunna göra löpande uppföljningar av deltagande i något av våra program.
 6. För att kunna utvärdera och göra statistiska analyser av våra program utifrån den information du ger.
 7. För forskande ändamål av våra program. Detta görs i sådana fall genom att dina personuppgifter anonymiseras, vilket innebär att dina personuppgifter avidentifieras på ett oåterkalleligt vis.

Marknadsföring, Insamling och Kommunikation

 1. Uppgifter om gåvor, anmälningar till program, beställning av tjänster, visat stöd för vår verksamhet mm lagras och analyseras samt ligger till grund för vårt erbjudanden, såsom olika sätt att engagera sig och visa sitt stöd, och marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
 2. För att kunna administrera givar-, volontär- och ungdomsprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
 3. För systemadministration och för att ta fram statistisk och data om våra användares beteende och mönster på en aggregerad nivå, det vill säga utan att detta identifierar dig som person.
 4. För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats, i sociala och i andra kanaler inklusive appar, utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, det vill säga de olika sätt och vägar du erbjuds att engagera dig i/stödja vår verksamhet och få del av information om vad vi åstadkommer.
 5. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna erbjuda riktade erbjudanden och tjänster.
 6. För att skicka dig information och marknadsföring via sms, e-post, push, eller andra digitala kontaktvägar eller via vanlig post eller telefon då du har en aktiv relation till oss.
 7. För att kontakta dig via sms, e-post, app, telefon eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
 8. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
 9. För att förbättra din användarupplevelse av vår webbplats, appar, plattformar etc. genom att kunna anpassa visningen till den enhet som du använder samt göra dem mer användbara.
 10. För att skicka viktiga meddelanden som t ex kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Administration 

 1. Avser behandling vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet.
 2. När du e-postat någon av våra anställda eller till en av våra adresser så används dina uppgifter för att fortsätta ha kontakt med dig.
 3. När du ringer eller skickar textmeddelanden till någon av våra anställda eller något av våra nummer så används dina uppgifter för att fortsätta ha kontakt med dig.
 4. När du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt är involverad i vårt arbete så kan dina uppgifter förekomma i protokoll, anteckningar etc.
 5. När du söker anställning för att bedöma om du är aktuell för tjänsten och för att kontakta dig.
 6. När du är anställd hos oss för personal- och löneadministration, IT- och informationssäkerhet, interna rapporter, redovisningar etc.

 

Information som kan lämnas ut

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess och alltid i enlighet med GDPR. Mentor Sverige har personuppgiftsbiträdesavtal med alla de företag vars tjänster vi köper för att kunna genomföra vår verksamhet. Exempel på dessa är IT-leverantörer, webbsideutvecklare och redovisningsbyrå.

I de fall vi delar med oss av information så utgår vi alltid från principen att det skall bidra till att vi uppnår största möjliga resultat för de ungdomar vår verksamhet riktar sig mot, ge de som kommer i kontakt med oss bra service samt utveckla vår verksamhet.

Cookie policy

När du använder vår webbplats och appar samlas uppgifter in via t ex cookies. Detta görs dock endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vid besök på vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare och göra din upplevelse bättre, samt ge dig anpassade reklambudskap. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Läs mer om cookies här 

Skydd och säkerhet

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du ditt samtycke att Mentor Sverige registrerar, lagrar och behandlar uppgifterna för angivet ändamål. Du kan när som helst återkalla ett samtycke. Det gör du genom att kontakta oss på gdpr@mentor.se.

Behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lagstiftning och uppgifterna sparas endast så länge som är nödvändigt utifrån ändamålet. I marknadsföringssyfte används inte uppgifter som är äldre än tre år. I programverksamhet sparas uppgifterna i två år efter avslutat engagemang. När den angivna tiden för dina uppgifter passerat kommer uppgifterna gallras ut och raderas.

Viss information kan behållas längre när det krävs i annan lagstiftning som exempelvis bokföringslagen.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Du kan när som helst, genom att maila gdpr@mentor.se:

 1. Begära tillgång till vilka personuppgifter det är vi har sparat om dig och en rättelse eller begränsning av de.
 2. Begära dataportabilitet
 3. Begära att dina personuppgifter raderas.

Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddmyndigheten.

Vill du avstå direktmarknadsföring från oss så gör du det genom att klicka på länken till avsluta prenumeration i det aktuella utskicket alternativt om det saknas kontakta oss på gdpr@mentor.se.

 

Så kontaktar du Mentor Sverige

För ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller om du har frågor så är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvariga på:

Mentor Sverige
Kåkbrinken 11A
111 27 Stockholm
Epost: gdpr@mentor.se
Telefon: 08-7891180