Det är enklare att hitta sig själv om man är två som letar

Mentorskap är ett av de effektivaste sätten att förhindra ohälsa och utanförskap hos unga.

Bli mentor

Ge en ungdom självkänsla i julklapp

Att skänka en julgåva till Mentor Sverige är en investering i framtiden. Hjälp oss att öka ungdomars självkänsla du med!

Läs mer här

Mentor ungdomar

Vi frigör ungas potential

Vår verksamhet

Mentor Sverige är en ideell organisation vars vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Genom mentorskap frigöra vi ungdomars potential.


Stöd oss som företag

Mentor Sveriges verksamhet finansieras av några av Sveriges största företag. Vill ditt företag också ta ett större socialt samhällsansvar? Läs mer om våra partner samarbeten.


Stöd oss som privatperson

Hjälp oss att bidra till en förändring i samhället. Att skänka en gåva till Mentor Sverige är en investering i framtiden – här kan ditt bidrag göra stor skillnad.

Ungdomar om coronaviruset

Mentor Sverige möter årligen 22 000 ungdomar och hör nu en generation som reflekterar såväl som berörs av utvecklingen av coronaviruset. Nu lyfter Mentor fram ungdomars röster om utvecklingen och deras syn på framtiden.

Läs artikeln här

unga-roster-2017

Mentor finansieras av och samarbetar med

Mentor Sverige stöttas av några av Sveriges och världens största företag. Tillsammans jobbar vi för att stötta unga på väg mot vuxenlivet.

Hur kan ditt företag stötta unga?

Inget problem är för litet, ingen dröm är för stor

Många unga har behov av en extra vuxen som stöttar och inspirera dem på väg in i vuxenlivet. Då finns Mentor. Våra mentorskap stärker och frigör ungas potential. Stötta oss i vårt arbete du med!

Swish: 902-5024

Bankgiro: 902-5024

Ingen problem är för litet. Ingen dröm är för stor

Många av våra unga har behov av en extra vuxen som stöttar dem. Vi frigör ungas potential. Stötta oss i vårt arbete!

Swish: 902-5024

Bankgiro: 902-5024

Så jobbar vi med Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

Så jobbar Mentor med Agenda 2030