Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Rapporter om unga

Rapporter och studier som rör unga

Här hittar du rapporter som vi på Mentor tagit fram och som rör unga. Studierna ligger till grund för vårt arbete med att frigöra ungdomars potential. Fokus ligger på vad ungdomarna själva säger och tycker om sig själva och sin framtid.

Förebildseffekten

Vi har med stigande oro sett både larmrapporter kring ungas mående och hört deras oro i våra egna möten. Därför har har gjort en studie på 3000 ungdomar som ligger till grund för rapporten Förebildseffekten.
Läs rapporten

Ungas röster 2017

Redan i unga röster 2017 ser vi ett tydligt resultat: Närmare hälften av de 3219 unga som deltagit i undersökningen känner oro vid tanken på framtiden.
Läs rapporten

Vi förverkliga drömmar och öppnar dörrar

Tillsammans med volontärer, skolan och näringslivet skapar vi ett sundare samhälle där unga får en chans att utvecklas hälsosamt. Vi frigör ungas potential genom kunskap, motivation och nätverk. Läs mer om våra olika mentorprogram här.

Vill du bli mentor till en ungdom?

Mentor Sverige arbetar för att stärka ungdomar genom olika typer av mentorskap. Här kan du läsa mer om att vara mentor till en ungdom.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt. Genom det kraftfulla verktyget mentorskap arbetar Mentor med att stärka ungdomars motståndskraft och frigöra deras potential. Tillsammans med företag, skolor och vuxna genomför Mentor Sverige program för unga, ger stöd till föräldrar, sprider kunskap. Här kan du läsa mer om oss.