Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Globala målen

Tillsammans mot en jämlik och hållbar värld

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. En universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

Genom vår verksamhet och program arbetar vi på Mentor Sverige framförallt med fem av dessa mål. Hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering. Om de Globala målen ska uppnås måste vi alla bidra.

Så här började det

Globalamålen.se drivs av FN:s utvecklingsprogram United Nations Development Programme (UNDP). UNDP arbetar för att stötta länder att nå Globala målen till år 2030. De finns på plats i över 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen.

Så här arbetar vi för att göra världen till en bättre plats år 2030.

Dessa mål jobbar vi med

3. God hälsa och välbefinnande

Att främja ungdomars hälsa och välmående är grundstommen i Mentor Sveriges verksamhet. Genom våra mentorprogram förebygger vi att ungdomar hamnar i destruktiva och skadliga levnadsmönster, som exempelvis drog- och alkoholmissbruk.

4. God utbildning

Mentor Inspo och Mentor Boost är två av våra evidensbaserade program som på ett inspirerande sätt ger ungdomar en bild av hur de ska komma in på arbetsmarknaden.

5. Jämställdhet

Vi jobbar aktivt med att diskutera normer och ojämlika villkor inom vår verksamhet. Ett konkret exempel på detta är när vi pratar om jämställdhet och genus med föräldrar genom vårt föräldraprogram.

10. Minskad ojämlikhet

Oavsett bakgrund eller möjligheter så har alla unga i åldrarna 13-19 år rätt till en mentor genom Mentor Sverige. Grunden i alla våra program syftar till att minska ojämlikheter i samhället.

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Genom att jobba med både ungdomar och vuxna bygger vi broar mellan generationer och skapar sammanhang där fler känner sig inkluderade och sedda.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om Globala målen och bli #blimålmedveten?