Frågor och svar

Kostar det något att få en mentor? Kan jag och min kompis få samma mentor? Vart vänder jag mig om min ungdom mår dåligt? Här kan du se svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Det finns även ett avsnitt speciellt för dig som är eller vill bli mentor och för dig som är ungdom och har eller vill ha en mentor.

Vad är Mentor Sverige?

Mentor Sverige är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar i åldern 13–17 år. Vår verksamhet syftar till att ge unga stöd och bidra till en ökad självkänsla genom att ge dem en extra vuxen att prata med. Det ökar deras möjligheter att se ljust på sin framtid, fatta positiva beslut och avstå från destruktiva livsstilar med våld och droger.

Vad är Mentorprogrammet?

Mentorprogrammet är ett 6 månader eller ett år långt mentorskap där ungdomar mellan 13 och 17 år får en egen mentor – en vuxen kompis att hänga, prata och göra roliga grejer med. Det är helt gratis att delta i mentorprogrammet. Att som vuxen ställa upp som mentor är ett ideellt arbete; man är alltså en volontär och får därmed ingen lön. Mentorparet får dock ett aktivitetsstöd på 1500 kronor för ett år, alternativt 750 kr när mentorprogrammet pågår i 6 månader, att använda för att hitta på saker tillsammans.

Vilka ungdomar kan delta?

Alla ungdomar i åldern 13–17 år kan delta i det 6 månader alternativt ett år långa mentorprogrammet.

Hur väljer ni ut mentorerna?

Alla vuxna över 20 år kan ansöka om att bli mentor. Man ansöker till Mentor Sverige och processen att bli mentor består av tre steg: intervju, referenser och utbildning. Först får man komma på en kort intervju hos en verksamhetskoordinator på något av våra kontor i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Om man bedöms som lämplig får man efter intervjun lämna två oberoende referenser samt utdrag ur belastningsregistret. Efter det genomgår man en grupputbildning i Mentor Sveriges regi. Vi lägger stor vikt vid matchningen av ungdom och mentor, så att varje ungdom får en vuxen person som de känner att de kan lita på.

Var finns Mentor Sverige?

Mentorprogrammet finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och i våra samarbetskommuner – Örebro, Enköping och Uppsala.

Hur ser er skolverksamhet ut?

Utöver Mentorprogrammet har vi program på högstadie- och gymnasieskolor samt hos våra samarbetspartner som fokuserar på studiemotivation och förberedelse inför arbetslivet. Vi samarbetar med skolor i hela Sverige (se vilka skolor här) och erbjuder dem att kostnadsfritt ta del av vår verksamhet i form av Mentorprogrammet, Mentor Inspo och Mentor Boost. Är du intresserad av att initiera ett skolsamarbete med oss? Kontakta ditt lokala kontor!

Vad har ni för verksamhet för föräldrar?

Vi anordnar Mentor Talks – kurser och seminarier för att ge stöd i svåra frågor och beslut. På Mentor Sverige ser vi ett ökat behov av att få konkreta verktyg att använda i vardagen, och våra kurser och seminarier behandlar allt från självkänsla till skärmtid. Kurserna handleds alltid av utbildad personal. Läs mer om våra föräldrakurser och seminarier här!

Vilka företag samarbetar Mentor Sverige med?

Mentor Sveriges verksamhet finansieras genom samarbeten med företag. Våra största samarbetspartners, våra General Partners, är AstraZenecaEF EducationH&MJM,  SEBTetraLaval, Konsumentföreningen Stockholm, och Zurich. Även Postkodlotteriet är en viktig samarbetspartner. Läs mer om våra företagssamarbeten här!

Varför matchar ni kvinnor med tjejer och män med killar?

Vi matchar tjejer med kvinnor och killar med män för att vi bedömer att det är viktigt utifrån ett identitetsperspektiv. I vårt arbetssätt utgår vi från den forskning som finns på området som säger att ungdomar lättare identifierar sig med och ser upp till personer av samma kön. Det finns självklart andra sätt att tänka kring matchning, men utifrån den forskning som finns tillgänglig har vi valt detta tillvägagångssätt. Vi vill dock poängtera att varje individ själv bestämmer över sin könsidentitet. På Mentor Sverige respekterar vi alla könsuttryck, oavsett om de faller inom den normativa kvinna-/manuppdelningen av kön eller inte.

Hur matchas jag som är transperson och/eller icke-binär?

Precis som vanligt. Vi matchar alltid våra mentorpar utifrån vilket kön man anser sig tillhöra, vilket inte behöver vara det juridiska könet. Definierar man sig som icke-binär lyssnar vi alltid till vilket kön både ungdomen och mentorn vill matchas med – detta inkluderar också om man vill matchas med en ickebinär individ. Vi vet att inte alla passar in i de normativa könsidentiteterna och att många definierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. I slutändan är det alltid våra ungdomars bästa vi har i åtanke; vi arbetar därför aktivt för att vara en plats som uppmuntrar alla ungdomar att vara de personer de är.

I am an English speaking adult – can I become a mentor through Mentor Sverige?

To become a mentor you need to be able to understand and speak Swedish.

 

Ungdom

Jag är inte 13–17 år. Kan jag få en mentor via er ändå?

Vi matchar bara ungdomar mellan 13 och 17 år och kan tyvärr inte göra några undantag.

Jag vill ha en mentor tillsammans med min kompis. Går det?

Inte riktigt. Mentorprogrammet är ett individuellt program; du och din kompis kommer därför att matchas var och en för sig med varsin mentor. Men! Många av våra mentorpar träffas på gemensamma mentoraktiviteter som vi anordnar och många mentorpar ses dessutom tillsammans på sina träffar. Hur, var och med vem man ses bestämmer mentorparen såklart helt själva.

Kostar det någonting att vara med?

Det kostar ingenting att vara med i Mentorprogrammet!

Vad brukar man göra på mentorträffarna?

På mentorträffarna får man göra precis vad man vill! Allt är möjligt, men några exempel är att fika, träna, gå på en promenad, bara hänga och snacka, bowla eller gå på museum. Dessutom anordnar vi ofta aktiviteter på kontoret för våra mentorpar som till exempel pysselkvällar, spelkvällar och filmvisningar.

Kan jag berätta vad som helst för min mentor?

Vad du vill och inte vill berätta för din mentor bestämmer du helt själv. Våra mentorer har ”tystnadslöfte” vilket betyder att det ni pratar om stannar mellan er två. Det är dock bra att veta att om du skulle berätta något som gör din mentor orolig för din säkerhet så har hen skyldighet att i första hand informera ansvariga på Mentor Sverige om detta. Skulle det vara något som gör oss riktigt oroliga kan vi behöva kontakta dina vårdnadshavare, men ingenting görs bakom din rygg. Vi vill, i första hand, alltid det bästa för dig. Det kan också vara bra att veta att vi på Mentor Sverige har nolltolerans mot alkohol, rökning, snus och droger under mentorträffarna.

Kan jag och min kompis få samma mentor?

Du och din kompis kan inte få samma mentor. Däremot kan ni välja att ses tillsammans på träffarna, du, din kompis och era mentorer om ni vill!

Behöver mina föräldrar veta att jag har en mentor?

För att få en mentor genom oss så måste vi ha ett godkännande från dina föräldrar, så ja – de måste veta att du har en mentor. Däremot stannar det du och din mentor pratar om alltid mellan er två. Din mentor får endast berätta om det ni pratar om för oss på Mentor Sverige om hen är rädd att du far illa. Dokumentet för föräldramedgivande som en av dina föräldrar/din vårdnadshavare måste skriva under hittar du här: vårdnadshavarintyg.

Mentor

Varför vänder ni er just till ungdomar som är mellan 13 och 17 år?

På Mentor Sverige jobbar vi förebyggande med primärprevention. I vårt fall handlar det om att stötta och inspirera ungdomar tidigt i tonåren i hopp om att förhindra en våldsam och destruktiv livsstil. Vi riktar oss alltså till den åldersgrupp där vi kan göra mest nytta med förebyggande arbete. Med vår långa erfarenhet från skola och ungdomsverksamhet vet vi att perioden innan man träder in i vuxenlivet kännetecknas av en stor osäkerhet inför framtiden. Vi vill finnas där för unga när de befinner sig i detta avgörande skede i livet.

Jag fyller 20 om några månader. Kan jag anmäla mig som mentor redan nu?

Vi påbörjar inte processen med intervju och matchning innan mentorn har fyllt 20 år. Därför rekommenderar vi att du väntar med att skicka in en ansökan till dess.

Jag är orolig för en ungdom och vill anmäla hen till Mentorprogrammet

En grundförutsättning för att delta i Mentorprogrammet är att ungdomen själv har valt det. Vi föreslår därför att du pratar med ungdomen i fråga och kollar om hen vill delta i Mentorprogrammet innan du hjälper hen att anmäla sig. Hänvisa gärna till vår hemsida eller våra sociala kanaler som Facebook och Instagram för att hen ska få en bild av vad vi gör – annars svarar vi alltid på frågor, stora som små, på [email protected].

Jag har varit mentor en gång och vill ansöka på nytt, men det funkar inte att anmäla sig på er hemsida.

Har du en gång gjort en ansökan ligger du i vårt system – därför går det inte att registrera sig på nytt med samma adress. Skulle så vara fallet ber vi dig skicka ett mejl till [email protected] där vi hjälper dig komma igång igen!

Jag är 55 år. Är jag för gammal för att bli mentor?

Vi har ingen övre åldersgräns för att bli mentor, utan matchar alltid utifrån ungdomens önskemål och behov. Skicka gärna in din ansökan!

Ni verkar inte finnas i min stad. Kommer ni att starta verksamhet i min stad?

I dagsläget har vi tyvärr inga planer på att utöka vår verksamhet till nya städer.

Är det bara ungdomar som mår dåligt och har stora problem som kan få en mentor hos er?

Absolut inte – om det är något vi är glada för på Mentor Sverige så är det att ungdomar från olika bakgrunder och i olika livssituationer söker mentorer genom oss. Man kan vilja ha en mentor av olika skäl; vissa vill ha en extra vuxen att prata med om jobbiga saker, andra någon att träna med. Vissa letar efter någon som delar det där speciella intresset, andra vill lära känna en ny kompis som får en att testa på något nytt. Oavsett om man mår toppen, inte så bra, är glad eller känner sig nere så är man välkommen till oss på Mentor Sverige.

Vilken typ av ungdomar är med i Mentorprogrammet?

Det enda ungdomarna i Mentorprogrammet har gemensamt är att de är mellan 13 och 17 år. I övrigt är alla individer med olika bakgrunder och behov.

Får vi 1 500 kronor i månaden att hitta på saker för?

Nej; varje mentorpar får dock ett aktivitetsstöd på 1500 kronor för ett år, alternativt 750 kr när mentorprogrammet pågår i 6 månader, att använda för att hitta på saker tillsammans.

Vilken blankett ska jag fylla i för att lämna utdrag ur belastningsregistret?

Blanketten du ska skicka in heter ”Begäran om utdrag ur belastningsregistret” och finns att ladda ned i slutet på detta stycke. Fyll i blanketten (glöm inte att fylla i rätt datum på samtliga ställen) och skicka till polisen som brev. När du fått ditt utdrag hemskickat är det mycket viktigt att du inte öppnar kuvertet; gör du det räknas utdraget som ogiltigt och du måste be om ett nytt. Utdraget ska lämnas obrutet till oss vid intervjutillfället. Ladda ner blanketten här:  Begäran om utdrag ur belastningsregistret (1,3 MB)

Jag har en anmärkning i brottsregistret. Kan jag ansöka om att bli mentor ändå?

Du kan tyvärr inte bli mentor genom oss om du har en anmärkning i brottsregistret.

Får jag lön för att vara mentor?

Nej, att vara mentor genom oss är ett helt ideellt arbete; du är volontär och får alltså ingen lön. Varje mentorpar får dock ett aktivitetsstöd på 1500 kronor för ett år, alternativt 750 kr när mentorprogrammet pågår i 6 månader, att använda för att hitta på saker tillsammans.

Jag vill gärna bli mentor men kan bara ses vissa dagar. Jag kommer även att vara bortrest två månader över sommaren. Kan jag bli mentor ändå?

Självklart, tanken är att du och din mentorungdom träffas två gånger per månad under ett år – var, när och hur bokar ni själva. Om du bara är tillgänglig vissa dagar och/eller reser mycket ställer det självklart högre krav på planering, men vi vet av erfarenhet att det kan gå galant ändå. Som mentor får man i större utsträckning anpassa sig efter sin mentorungdom än tvärtom; är du bortrest i längre perioder kan ni fortfarande höras via Skype eller mejl.

Jag bor inte i Sverige. Kan jag vara mentor på distans?

Tyvärr inte eftersom att mentorprogrammet bygger på fysiska träffar.

Jag ansökte om att bli mentor för över två veckor sedan och har inte fått svar. Har ni glömt mig?

Periodvis är det många som ansöker om att bli mentorer genom oss. Eftersom att vi gör noggranna bakgrundskontroller och intervjuer för att kunna göra kvalitativa matchningar kan det stundvis ta längre tid att hantera anmälningar än tänkt. Har du inte hört någonting en månad efter att du har ansökt ber vi dig skicka ett mejl till [email protected] eller mejla en verksamhetskoordinator i din stad så att vi kan tittar på din ansökningsstatus. Tack för att ditt engagemang och tålamod!

Jag har avslutat mitt år som mentor och vill skicka in mina kvitton. Hur gör jag?

Vi tar endast emot kvitton för redovisning och utbetalning av aktivitetsstöd efter ett avslutat, och inte under ett pågående, mentorskap. För att redovisa dina kvitton använder du den avsedda blanketten för antingen Stockholm, Göteborg eller Malmö och följer instruktionerna som står på den. Skicka sedan in ifylld blankett till din verksamhetskoordinator. Du hittar alla kontaktuppgifter här!

Jag vill träffa andra mentorpar. Hur gör jag?

Vi anordnar löpande olika mentoraktiviteter med våra mentorpar, både på våra kontor och på stan. Det kan röra sig om att baka cupcakes, julpyssla, kolla på film eller bowla. Det är ett fantastiskt tillfälle att göra något kul med din ungdom och lära känna andra mentorpar! Vi tipsar om våra mentoraktiviteter och annat kul som händer i våra månadsmejl som automatiskt går ut till alla aktiva mentorer i slutet på varje månad. Får du inte nyhetsbrevet? Säg till din verksamhetskoordinator!

Jag vill bli mentor till en ensamkommande ungdom. Kan jag bli det?

Du kan absolut lämna som önskemål vid din intervju att du vill bli matchad med en ensamkommande ungdom. Vi kan dock aldrig garantera vilken ungdom du kommer att matchas med, eftersom vi alltid utgår från ungdomens önskemål.

Jag behöver boka om min tid och har glömt namnet på den jag ska träffa. Hur ska jag göra?

Om du har glömt/tappat bort kontaktuppgifterna till din mentorungdom rekommenderar vi dig att skicka ett mejl till din verksamhetskoordinator. Om du har glömt/tappat bort har kontaktuppgifterna till din verksamhetskoordinator eller den som ska intervjua dig rekommenderar vi dig att skicka ett mejl till [email protected].

Min ungdom mår dåligt – jag vet inte hur jag ska hantera det.

Hör av dig till din verksamhetskoordinator så hjälper vi dig vidare.

Vi är ett boende för ensamkommande flyktingar som skulle vilja få mentorer till våra ungdomar. Hur gör vi?

Kontakta Fayyad Assali på så hjälper han er vidare.

 

Fick du inte svar på din fråga?

Mejla oss på [email protected] så hjälper vi dig!