Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Frågor och svar

Få svar på dina frågor om mentorskap

Kostar det något att få en mentor? Kan jag och min kompis få samma mentor? Vart vänder jag mig om min ungdom mår dåligt? Här kan du se svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Det finns även ett avsnitt speciellt för dig som är eller vill bli mentor och för dig som är ungdom och har eller vill ha en mentor.

För dig som är ungdom

Jag har anmält mitt intresse för att få en mentor. Vad händer nu?

Ansökan om skaffa en mentor är öppen hela tiden men det är bara två gånger om året som vi startar mentorprogrammet – en gång till höstterminen och en gång till vårterminen. När du anmält dig på vår hemsida, eller direkt till någon av oss på Mentor Sverige som har varit på besök på din skola, så kontaktar vi dig för att boka in en intervju. Ibland sker intervjun på din skola, och ibland över telefon eller mejl. Vi frågar under intervjun lite kort om dina intressen, din personlighet, om din vardag samt om vilken slags mentor du skulle vilja ha. När vi har hittat den perfekta för mentorn för just dig kommer du bli bjuden till en av våra årliga programstarter.

Jag är inte 13–19 år. Kan jag få en mentor via er ändå?

Vi erbjuder bara ungdomar mellan 13 och 19 år mentorskap och kan tyvärr inte göra några undantag.

Kostar det någonting att vara med?

Det kostar ingenting att vara med i mentorprogrammet.

Vad brukar man göra på mentorträffarna?

Det mesta är möjligt, men några exempel är att fika, träna, gå på en promenad, bara hänga och snacka, bowla eller gå på museum. Dessutom anordnar Mentor Sverige ofta aktiviteter på kontoret för våra mentorpar som till exempel pysselkvällar, spelkvällar och filmvisningar.

Kan jag berätta vad som helst för min mentor?

Vad du vill och inte vill berätta för din mentor bestämmer du helt själv. Våra mentorer har ”tystnadslöfte” vilket betyder att det ni pratar om stannar mellan er två. Det är dock bra att veta att om du skulle berätta något som gör din mentor orolig för din säkerhet så har hen skyldighet att i första hand informera ansvariga på Mentor Sverige om detta. Skulle det vara något som gör oss riktigt oroliga kan vi behöva kontakta dina vårdnadshavare, men ingenting görs bakom din rygg. Vi vill, i första hand, alltid det bästa för dig. Det kan också vara bra att veta att vi på Mentor Sverige har nolltolerans mot alkohol, rökning, snus och droger under mentorträffarna.

Kan jag och min kompis få samma mentor?

Absolut! I Mentor Sveriges gruppmentorskap har en mindre grupp ungdomar samma mentor. Då ses ni med en vuxen, som delar samma intressen som er (t ex skrivande, foto och film, juridik, ekonomi, entreprenörskap eller tech). När ni ses kanske ni går på en utställning, fikar eller hälsar på hos mentorns jobb. Något som passar dina intressen och som kan ge dig och de andra ungdomarna i gruppen inspiration och mer kunskap om hur det är att jobba i just den branschen. 

I vårt vanliga mentorprogram kan du och din kompis inte få samma mentor. Däremot kan ni välja att ses tillsammans på träffarna, du, din kompis och era mentorer om ni vill!

Behöver mina föräldrar veta att jag har en mentor?

För att få en mentor genom oss så måste vi ha ett godkännande från dina föräldrar, så ja – de måste veta att du har en mentor. Däremot stannar det du och din mentor pratar om alltid mellan er två. Din mentor får endast berätta om det ni pratar om för oss på Mentor Sverige om hen är rädd att du far illa. Dokumentet för föräldramedgivande som en av dina föräldrar/vårdnadshavare måste skriva under skickas via SMS till dem.

Jag vill ha en mentor tillsammans med min kompis. Går det?

Utöver det vanliga mentorprogrammet har vi ett Gruppmentorprogram när man ses en grupp ungdomar tillsammans med en mentor. Gruppmentorskapet bildas kring ett gemensamt intresse som man umgås omkring. Läs mer om det här.

I det vanliga mentorprogrammet matchas man var och en för sig med varsin mentor. Men! Många av våra mentorpar träffas på gemensamma mentoraktiviteter som vi anordnar och många mentorpar ses dessutom tillsammans på sina träffar. Hur, var och med vem man ses bestämmer mentorparen såklart helt själva.

För dig som vill bli inspiratör

Vad är Mentor Inspo?

Mentor Inspo är vårt digitala program som motiverar och inspirerar ungdomar i högstadiet och gymnasiet inför framtida yrkes- och karriärval. Under en förmiddag får ungdomarna möta några karriärinspiratörer, med olika yrken och erfarenheter som berättar om sin yrkesresa. Vi snackar om studieval, arbete, livet och karriär.

Varför ska vår skola delta i Mentor Inspo?

Som ungdom står man inför ett antal val gällande gymnasium, eventuell vidareutbildning och framtida jobbmöjligheter. Valen kan upplevas som avgörande och svåra, och leder ofta till oro, frågor och beslutsångest. Mentor Inspo syftar till att göra framtiden mer konkret genom att låta vuxna med vitt skilda erfarenheter och yrken på ett enkelt sätt berätta om sina arbetsdagar, sina arbetsuppgifter och varför de valt sina yrken. Målet med halvdagen är att bygga en bro mellan skola och arbetsliv. Det är också ett tillfälle för ungdomar att ställa frågor om allt från lön och studier till arbetstider och arbetsklädsel till vuxna från olika branscher.

Vilka yrken har inspiratörerna?

Vilka inspiratörer som deltar varierar beroende på vilka som ställer upp som volontärer och vilka datum de kan. Vi har bland annat haft personer som varit yrkesverksamma som undersköterskor, byggingenjörer, konstnärer, forskare, ekonomer, brandmän, systemutvecklare, kommunikatörer och anställda inom Försvarsmakten. Vi välkomnar alla yrken!

Jag är intresserad av att vara inspiratör – hur gör jag?

Vad kul att du är intresserad av att bli inspiratör! För att nå så många ungdomar som möjligt behöver vi många engagerade inspiratörer. På vår hemsida kan du fylla i en ansökan om att bli volontär. När vi har fått in din ansökan kontaktar vi dig med mer information om Mentor Inspo.

Vad innebär det att vara inspiratör?

Tillsammans med andra inspiratörer berättar du om ditt yrke. Genom detta ger du ungdomar en bredare syn på vilka valmöjligheter som finns. Med din insats kan du inspirera, bidra till ökad skolmotivation, visa att det finns många olika vägar att gå och yrken att välja mellan. Eleverna får inblick i hur man kan använda sina styrkor och intressen för att forma sin framtid. Som inspiratör förbereder du en 10 minuter lång presentation utifrån en mall du får när du anmäler dig. Efter din presentation har eleverna möjlighet att ställa frågor till dig om ditt yrke. Programmet är digitalt och du kan delta därifrån du befinner dig. Du håller din presentation en gång, för samtliga deltagande elever samtidigt.

Mentor Inspo verkar inte finnas i min stad, kommer det att arrangeras i min stad?

Vi har samarbeten med skolor över hela landet, och du kan själv önska vilken stad eller skola du vill engagera dig i. Eftersom programmet är digitalt, måste det inte vara en skola i ditt område. Om du känner till en skola som du vet vill ha Mentor Inspo får du gärna tipsa oss om den. Mejla då till program@mentor.se.

Får jag lön för att vara inspiratör?

Nej, att vara inspiratör genom oss är ett helt ideellt arbete; du är volontär och får alltså ingen lön.

Jag ansökte om att bli inspiratör för över två veckor sedan och har inte fått svar. Har ni glömt mig?

Periodvis är det många som ansöker om att bli inspiratörer. Har du inte hört någonting två veckor efter att du har ansökt ber vi dig skicka ett mejl till program@mentor.se så att vi kan titta på din ansökningsstatus. Tack för ditt engagemang och tålamod!

För dig som vill bli mentor

Hur väljer ni ut mentorerna?

Alla vuxna över 20 år kan ansöka om att bli mentor. Man ansöker till Mentor Sverige och processen att bli mentor består av tre steg: intervju, referenser och utbildning. Först får man komma på en kort digital intervju hos en verksamhetskoordinator i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala eller Örebro. Om man bedöms som lämplig gör vi en bakgrundskontroll via tjänsten Verifiera och så får man  lämna två oberoende referenser. Efter det genomgår man en utbildning i Mentor Sveriges regi. Vi lägger stor vikt vid matchningen av ungdom och mentor, så att varje ungdom får en vuxen person som de känner att de kan lita på.

Jag har anmält mitt intresse för att bli mentor åt en ungdom. Vad händer nu?

Det första som händer är att du intervjuas av oss. Om vi tycker att du skulle passa bra som mentor kommer vi att göra en bakgrundskontroll via tjänsten Verifiera samt namn på två referenspersoner som vi kan kontakta. Är bakgrundskontrollen godkänd och om dina referenser kan rekommendera dig som mentor får du genomgå vår obligatoriska utbildning. Efter det börjar vi arbetet med att matcha dig med en ungdom! Vi matchar mentorparen utifrån intressen, personlighet och önskemål så därför kan det ibland dröja innan vi hittar en ungdom till dig. Mentorprogrammet startar två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren.

Ni verkar inte finnas i min stad. Kommer ni att starta verksamhet i min stad?

I dagsläget har vi tyvärr inga planer på att utöka vår verksamhet till nya städer. Däremot erbjuder vi andra program som går att boka i hela landet. T ex våra program Mentor Inspo och Mentor Boost som kan komma till din skola!

Vad brukar man göra på mentorträffarna?

Det mesta är möjligt, men några exempel är att fika, träna, gå på en promenad, bara hänga och snacka, bowla eller gå på museum. Dessutom anordnar Mentor Sverige ofta aktiviteter på kontoret för våra mentorpar som till exempel pysselkvällar, spelkvällar och filmvisningar.

I am an English speaking adult – can I become a mentor through Mentor Sverige?

To become a mentor you need to be able to understand and speak Swedish.

Jag har anmält mitt intresse för att bli mentor åt en ungdom. Vad händer nu?

Det första som händer är att du intervjuas av oss. Om vi tycker att du skulle passa bra som mentor gör vi en bakgrundskontroll via tjänsten Verifiera samt tar namn på två referenspersoner som vi kan kontakta. Är bakgrundskontrollen godkänd och om dina referenser kan rekommendera dig som mentor får du genomgå vår obligatoriska utbildning. Efter det börjar vi arbetet med att matcha dig med en ungdom! Vi matchar mentorparen utifrån intressen, personlighet och önskemål så därför kan det ibland dröja innan vi hittar en ungdom till dig. Mentorprogrammet startar två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren.

Varför vänder ni er just till ungdomar som är mellan 13 och 19 år?

På Mentor Sverige jobbar vi förebyggande med förebyggande arbete. I vårt fall handlar det om att stötta och inspirera ungdomar i tonåren och strax därefter i hopp om att förhindra en våldsam och destruktiv livsstil. Vi riktar oss alltså till den åldersgrupp där vi kan göra mest nytta med förebyggande arbete. Med vår långa erfarenhet från skola och ungdomsverksamhet vet vi att perioden innan man träder in i vuxenlivet kännetecknas av en osäkerhet inför framtiden. Vi vill finnas där för unga när de befinner sig i detta avgörande skede i livet.

Jag fyller 20 om några månader. Kan jag anmäla mig som mentor redan nu?

Vi påbörjar inte processen med intervju och matchning innan mentorn har fyllt 20 år. Därför rekommenderar vi att du väntar med att skicka in en ansökan till dess.

Jag är orolig för en ungdom och vill anmäla hen till Mentorprogrammet.

En grundförutsättning för att delta i Mentorprogrammet är att ungdomen själv har valt det. Vi föreslår därför att du pratar med ungdomen i fråga och kollar om hen vill delta i Mentorprogrammet innan du hjälper hen att anmäla sig. Hänvisa gärna till vår hemsida eller våra sociala kanaler som Facebook och Instagram för att hen ska få en bild av vad vi gör. Vi svarar alltid på frågor, stora som små, på program@mentor.se.

Jag har varit mentor en gång och vill ansöka på nytt, men det funkar inte.

Har du en gång gjort en ansökan om att bli mentor till en ungdom ligger du i vårt system – därför går det inte att registrera sig på nytt med samma adress. Skulle så vara fallet ber vi dig skicka ett mejl till program@mentor.se där vi hjälper dig komma igång igen!

Jag är 55 år. Är jag för gammal för att bli mentor?

Man kan aldrig bli för gammal för att bli mentor. Vi vet däremot att de ungdomar som söker sig till mentorprogrammet ofta vill ha en mentor som är lite närmare i ålder.

Är det bara ungdomar som mår dåligt och har stora problem som kan få en mentor hos er?

Absolut inte – om det är något vi är glada för så är det att ungdomar från olika bakgrunder och i olika livssituationer söker mentorer genom oss. Man kan vilja ha en mentor av olika skäl; vissa vill ha en extra vuxen att prata med om jobbiga saker, andra någon att träna med. Vissa letar efter någon som delar det där speciella intresset, andra vill lära känna en ny kompis som får en att testa på något nytt. Oavsett om man mår toppen, inte så bra, är glad eller känner sig nere så är man välkommen till oss på Mentor Sverige.

Vilken typ av ungdomar är med i Mentorprogrammet?

Det enda ungdomarna i Mentorprogrammet har gemensamt är att de är mellan 13 och 17 år. I övrigt är alla individer med olika bakgrunder och behov.

Får vi 1 500 kr i månaden att hitta på saker för?

Nej, varje mentorpar får dock ett aktivitetsstöd på 1500 kronor för ett år, alternativt 750 kr när mentorprogrammet pågår i 6 månader, att använda för att hitta på saker tillsammans.

Vilken blankett ska jag fylla i för att lämna utdrag ur belastningsregistret?

För att kunna bli mentor till en ungdom krävs det att ditt utdrag ur belastningsregistret är utan anmärkning. Du behöver inte skicka efter någon blankett utan numera bakgrundskontrollerar vi samtliga sökande efter intervjutillfället via tjänsten Verifiera.

Jag har en anmärkning i brottsregistret. Kan jag ansöka om att bli mentor ändå?

Du kan tyvärr inte bli mentor genom oss om du har en anmärkning i brottsregistret.

Får jag lön för att vara mentor?

Nej, att vara mentor genom oss är ett helt ideellt engagemang; du är volontär och får alltså ingen lön. Varje mentorpar får dock ett aktivitetsstöd på 1500 kronor för ett år, alternativt 750 kr när mentorprogrammet pågår i 6 månader, att använda för att hitta på saker tillsammans.

Jag vill gärna bli mentor men kan bara ses vissa dagar. Jag kommer även att vara bortrest två månader över sommaren. Kan jag bli mentor ändå?

Självklart, tanken är att du och din mentorungdom träffas två gånger per månad under 6 månader – var, när och hur bokar ni själva. Om du bara är tillgänglig vissa dagar och/eller reser mycket ställer det självklart högre krav på planering, men vi vet av erfarenhet att det kan gå galant ändå. Som mentor får man i större utsträckning anpassa sig efter sin mentorungdom än tvärtom; är du bortrest i längre perioder kan ni fortfarande höras digitalt. Läs mer om att vara mentor här!

I vårt gruppmentorskap träffar du istället två-fem ungdomar en gång i månaden under 6 månader. Vi erbjuder dig en digital utbildning innan mentorskapet drar igång, ger förslag på upplägg och kan också bistå med lokaler. Men självklart är det främst upp till dig hur du önskar lägga upp gruppmentorskapet och vad du skulle vilja förmedla och dela med dig av till ungdomarna. Ansökan om att bli mentor är öppen hela tiden men det är bara två gånger om året som vi startar mentorprogrammet – en gång till vårterminen och en gång till höstterminen. Läs mer om att vara gruppmentor här!

Jag bor inte i Sverige. Kan jag vara mentor på distans?

Tyvärr inte eftersom Mentorprogrammet bygger på fysiska träffar.

Jag ansökte om att bli mentor för över två veckor sedan och har inte fått svar. Har ni glömt mig?

Periodvis är det många som ansöker om att bli mentorer genom oss. Eftersom vi gör noggranna bakgrundskontroller och intervjuer för att kunna göra kvalitativa matchningar kan det stundvis ta längre tid att hantera anmälningar än tänkt. Har du inte hört någonting en månad efter att du har ansökt ber vi dig skicka ett mejl till program@mentor.se eller mejla en verksamhetskoordinator i din stad så att vi kan tittar på din ansökningsstatus. Tack för ditt engagemang och tålamod!

Jag har avslutat mitt år som mentor och vill skicka in mina kvitton. Hur gör jag?

Vi tar endast emot kvitton för redovisning och utbetalning av aktivitetsstöd efter ett avslutat, och inte under ett pågående, mentorskap. För att redovisa dina kvitton (obs! du måste ha originalkvitton) använder du den avsedda blanketten för Stockholm, Göteborg eller Malmö och följer instruktionerna som står på den. Posta sedan in ifylld blankett till din verksamhetskoordinator eller kom förbi vårt kontor i Gamla stan, Stockholm, och lämna den. Du hittar alla kontaktuppgifter här!

Jag vill träffa andra mentorpar. Hur gör jag?

Vi anordnar löpande olika mentoraktiviteter med våra mentorpar, både på våra kontor, på stan och digitalt. Det kan röra sig om att baka, pyssla, kolla på film eller bowla. Det är ett fantastiskt tillfälle att göra något kul med din ungdom och lära känna andra mentorpar! Vi tipsar om våra mentoraktiviteter och annat kul som händer i våra månadsmejl som automatiskt går ut till alla aktiva mentorer i slutet på varje månad. Får du inte nyhetsbrevet? Kontakta din verksamhetskoordinator!

 

Under 2023 erbjuder vi också Gruppmentorskap. Där får du träffa en vuxen att hänga med ihop med några andra ungdomar, som har samma intressen som du.  Under sex månader kommer du och två till fyra andra ungdomar, i samma ålder, ses ungefär en gång i månaden och hänga med en vuxen som delar era intressen och som jobbar med just det du är nyfiken på. När ni ses kanske ni går på en utställning, fikar eller hälsar på hos mentorns jobb. Något som passar dina intressen och som kan ge dig och de andra ungdomarna i gruppen inspiration och mer kunskap om hur det är att jobba i just den branschen.  Läs mer om att gå med i gruppmentorskap hos Mentor Sverige här!
 

Jag vill bli mentor till en ensamkommande ungdom. Kan jag bli det?

Du kan absolut lämna som önskemål vid din intervju att du vill bli matchad med en ensamkommande ungdom. Vi kan dock aldrig garantera vilken ungdom du kommer att matchas med, eftersom vi alltid utgår från ungdomens önskemål.

Jag behöver boka om min tid och har glömt namnet på den jag ska träffa. Hur ska jag göra?

Om du har glömt/tappat bort kontaktuppgifterna till din mentorungdom rekommenderar vi dig att skicka ett mejl till din verksamhetskoordinator. Om du har glömt/tappat bort har kontaktuppgifterna till din verksamhetskoordinator eller den som ska intervjua dig rekommenderar vi dig att skicka ett mejl till program@mentor.se.

Varför matchar ni kvinnor med tjejer och män med killar?

Vi matchar tjejer med kvinnor och killar med män för att vi bedömer att det är viktigt utifrån ett identitetsperspektiv. I vårt arbetssätt utgår vi från den forskning som finns på området som säger att ungdomar lättare identifierar sig med och ser upp till personer av samma kön. Det finns självklart andra sätt att tänka kring matchning, men utifrån den forskning som finns tillgänglig har vi valt detta tillvägagångssätt. Vi vill dock poängtera att varje individ själv bestämmer över sin könsidentitet. På Mentor Sverige respekterar vi alla könsuttryck, oavsett om de faller inom den normativa kvinna/man-uppdelningen av kön eller inte.

Hur matchas jag som är transperson och/eller icke-binär?

Vi vet att många definierar sig som mellan eller bortom kvinna-man-uppdelningen av kön. Vi matchar alltid våra ungdomar efter hur man själv identifierar sig, vilket inte behöver vara det juridiska könet. Definierar man sig som ickebinär lyssnar vi till hur ungdomen vill matchas. I slutändan är det alltid våra ungdomars bästa vi har i åtanke; vi arbetar därför aktivt för att vara en plats som uppmuntrar alla ungdomar att vara de personer de är.

Vilka ungdomar kan delta?

Ungdomar i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Örebro i åldern 13–17 år kan delta i Mentorprogrammet.

För mentorpar

Vad brukar man göra på mentorträffarna?

Det mesta är möjligt, men några exempel är att fika, träna, gå på en promenad, bara hänga och snacka, bowla eller gå på museum. Dessutom anordnar Mentor Sverige ofta aktiviteter på kontoret för våra mentorpar som till exempel pysselkvällar, spelkvällar och filmvisningar.

Jag har avslutat mitt år som mentor och vill skicka in mina kvitton. Hur gör jag?

Vi tar endast emot kvitton för redovisning och utbetalning av aktivitetsstöd efter ett avslutat, och inte under ett pågående, mentorskap. För att redovisa dina kvitton (obs! du måste ha originalkvitton) använder du den avsedda blanketten för Stockholm, Göteborg eller Malmö och följer instruktionerna som står på den. Posta sedan in ifylld blankett till din verksamhetskoordinator eller kom förbi vårt kontor i Gamla stan, Stockholm, och lämna den. Du hittar alla kontaktuppgifter här!

Jag vill träffa andra mentorpar. Hur gör jag?

Vi anordnar löpande olika mentoraktiviteter med våra mentorpar, både på våra kontor, på stan och digitalt. Det kan röra sig om att baka, pyssla, kolla på film eller bowla. Det är ett fantastiskt tillfälle att göra något kul med din ungdom och lära känna andra mentorpar! Vi tipsar om våra mentoraktiviteter och annat kul som händer i våra månadsmejl som automatiskt går ut till alla aktiva mentorer i slutet på varje månad. Får du inte nyhetsbrevet? Kontakta din verksamhetskoordinator!

 

Under 2023 erbjuder vi också Gruppmentorskap. Där får du träffa en vuxen att hänga med ihop med några andra ungdomar, som har samma intressen som du.  Under sex månader kommer du och två till fyra andra ungdomar, i samma ålder, ses ungefär en gång i månaden och hänga med en vuxen som delar era intressen och som jobbar med just det du är nyfiken på. När ni ses kanske ni går på en utställning, fikar eller hälsar på hos mentorns jobb. Något som passar dina intressen och som kan ge dig och de andra ungdomarna i gruppen inspiration och mer kunskap om hur det är att jobba i just den branschen.  Läs mer om att gå med i gruppmentorskap hos Mentor Sverige här!
 

Jag känner mig orolig för min ungdom, vad ska jag göra?

Er kontaktperson kommer varje månad att skicka ett månadsmejl eller sms till er. I samband med det återkopplar du hur det går i mentorskapet. Genom att svara på sms:et har du möjlighet att boka in ett samtal med din kontaktperson vid tankar och frågor kring ditt mentorskap och din relation till din ungdom. Tveka inte att höra av dig till oss! Läs mer om vad du kan göra vid oro här.

Frågor om Mentor Sverige

Vad är Mentor Sverige?

Mentor Sverige är en ideell organisation vars vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Genom det kraftfulla verktyget mentorskap arbetar Mentor med att stärka ungdomars motståndskraft och frigöra deras potential. Tillsammans med företag, skolor och vuxna genomför Mentor Sverige program för unga, ger stöd till föräldrar, sprider kunskap och bildar opinion.

Vad är mentorprogrammet?

Mentorprogrammet är grundstenen i vår verksamhet. Här får du som mentor stötta en ungdom som är 13-17 år, cirka två gånger i månaden, under ett halvår eller ett år – en vuxen person att hänga, prata och göra roliga grejer med. Det är helt gratis att delta i mentorprogrammet. Att som vuxen ställa upp som mentor är ett ideellt åtagande; man är alltså en volontär och får därmed ingen lön. Mentorparet får dock ett aktivitetsstöd på 1500 kronor för ett år, alternativt 750 kr när mentorprogrammet pågår i 6 månader, att använda för att hitta på saker tillsammans.

Här kan du som är ungdom läsa mer om hur det är att ha en mentor. 

Här kan du som är vuxen läsa mer om hur det är att vara en mentor. 

Var finns Mentor Sverige?

Mentorprogrammet finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Örebro.

Hur ser er skolverksamhet ut?

Utöver Mentorprogrammet har vi program på högstadie- och gymnasieskolor som fokuserar på studiemotivation och förberedelse inför arbetslivet. Vi samarbetar med skolor i hela Sverige och erbjuder dem att kostnadsfritt ta del av vår verksamhet i form av Mentorprogrammet, Mentor Inspo och Mentor Boost. Är du intresserad av att initiera ett skolsamarbete med oss? Kontakta ditt lokala kontor!

Vad har ni för verksamhet för föräldrar?

Vi anordnar föräldrakurser och seminarier för att ge stöd i svåra frågor och beslut. På Mentor Sverige ser vi ett ökat behov av att få konkreta verktyg att använda i vardagen, och våra kurser och seminarier behandlar allt från självkänsla till skärmtid. Kurserna handleds alltid av utbildad personal. Läs mer om Mentor Talks här!

Vilka företag samarbetar Mentor Sverige med?

Mentor Sveriges verksamhet finansieras genom samarbeten med företag. Läs mer om våra företagssamarbeten här!

Behöver du fortfarande hjälp?