Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Ansök om att bli mentor

Ansök här om att bli mentor eller gruppmentor till en ungdom i vårt Mentorprogram. Att fylla i ansökan tar endast någon minut. I formuläret kommer vi att fråga dig om ålder, vad du jobbar med samt vad du har för intressen och erfarenheter. Detta för att kunna matcha dig på bästa sätt med en ungdom. Tack för att du tar steget och ansöker om att vara en mentor!