Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Skänk en gåva

Tillsammans frigör vi ungdomars potential

När du stödjer vårt förebyggande arbete hjälper du unga att växa, bli starka och tro på sig själva med hjälp av mentorskap. Våra mentorer och förebilder frigör ungdomars potential. Genom att lyssna, uppmuntra och inspirera skapar vi tillsammans ett samhälle där alla får chansen att utvecklas och ingen lämnas utanför. Din gåva behövs idag!

 

Stöd Mentors arbete för ungdomar

Betala via Swish

Ge ditt bidrag via Swish: 902-5024

Betala med bankgiro

Ge ditt bidrag via Bankgiro: 902-5024

Din gåva gör stor skillnad

Våra mentorprogram syftar till att bygga starkare ungdomar som står bättre rustade inför vuxenlivet. Det finns många vinster med att arbeta förebyggande med ungdomar. Vi minskar ohälsa, utanförskap och arbetslöshet hos unga vuxna. Ungdomar som deltagit vittnar om förbättrad självkänsla, mer kunskap om olika framtidsval och en ökad studiemotivation.

Hur används pengarna?

Vi är en ideell- och icke-vinstdrivande organisation med ett 90-konto, vilket innebär att vi årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlem i Giva Sverige, som garanterar att vår insamling sköts på rätt sätt.

Vi har tre mentorprogram; MentorprogrammetMentor Inspo och Mentor Boost som vi regelbundet förbättrar för att de ska hålla absolut högsta kvalitet.

 

90 konto Svensk Insamlings kontroll

 

41 % av Sveriges

ungdomar känner ångest inför framtiden

67 % av de som haft en mentor

tycker att det bidragit till att de känner större studiemotivation

Träffas tack vare bidrag

Ett av våra många mentorpar är Crespo och Success – utan pengar från privatpersoner och företag hade de aldrig träffats. Ett swishbidrag, oavsett storlek, är alltid mer än bara pengar; det är inspiration inför framtiden, studiemotivation eller bara en fika med en vuxen som lyssnar.

Psykisk ohälsa ett av Sveriges största samhällsproblem i den yngre generationen.

Faktorer som påverkar denna ohälsa är den ökade känslan av långvarig ensamhet hos unga, stress, minskad sömn, dåliga matvanor samt minskad fysisk aktivitet.

Men även faktorer inom skolan, familjen och de socioekonomiska förutsättningarna har en stark påverkan. Många nämner den ständiga jakten på att bli godkänd i skolan, samtidigt som man ska passa in socialt. Och alltid vara så lyckad på sociala medier.

Vi på Mentor arbetar med att förebygga ohälsa och droganvändning hos ungdomar, genom en rad förebyggande åtgärder som mentorskap, utbildning i skolan, kunskapsspridning och opinionsbildning.  Skänk en gåva och bidra till vårt arbete med att stärka ungdomar du med!

Så här jobbar vi

I skolan

Tillsammans med skolan frigör vi kraften i det mänskliga mötet mellan vuxna och ungdomar genom mentorskap.
Läs om hur vi jobbar med skolan

Med ungdomar

Genom förebyggande insatser och fokus på resurssvaga områden stärker vi ungdomar genom bland annat mentorskap.
Engagera dig volontärt

Med företag

Öka engagemanget på ert företag samtidigt som vi tillsammans tar ett aktivt samhällsansvar för att nå de globala målen. Att vara partner till oss innebär ett långsiktigt och nära samarbete som bygger på social hållbarhet.
Läs om att vara företagspartner

Med Globala målen

Genom våra verksamheter och program arbetar vi på Mentor Sverige framförallt med fem de globala målen som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.
Om vårt arbete mot globala målen