Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Skänk en gåva

Skänk en gåva och frigör ungdomars potential

Skänk en gåva och investera i framtiden! När du stödjer vårt förebyggande arbete hjälper du unga att utvecklas hälsosamt och ger den förutsättningar att nå sina drömmar. Genom mentorskap skapas motivation, självkänsla och utökat vuxen nätverk. Med syfte att stärka de ungas inre handlingskraft och frigör förmågan att förändra sitt egna liv.  En liten gåva som gör stor skillnad!

 

 

Hur kommer Sverige se ut i framtiden? Är du är oroad för hur samhället ser ut idag, där många ungdomar är och känner sig exkluderade. Då kan du vara med och stödja vårt arbete. Hjälp oss att bidra till en förändring i samhället där vi väljer  innanförskap och framtidstro framför ångest och utanförskap.

Skänk en gåva idag!

Stöd oss och frigör ungdomars potential

Betala via Swish

Ge ett bidrag via Swish: 902-5024

Betala med bankgiro

Ge ditt bidrag via Bankgiro: 902-5024

Här kan ditt bidrag göra stor skillnad

Våra mentorprogram syftar till att bygga starkare ungdomar som står bättre rustade inför vuxenlivet. Det finns många vinster med att arbeta förebyggande med ungdomar. Vi minskar ohälsa, utanförskap, arbetslöshet hos unga vuxna. Ungdomar som deltagit vittnar om förbättrad självkänsla, mer kunskap om olika framtidsval och en ökad studiemotivation.

Vart går pengarna?

Vi är en ideell- och icke-vinstdrivande organisation med ett 90-konto, vilket innebär att vi årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlem i Giva Sverige, som garanterar att vår insamling sköts på rätt sätt. När du swishar ett bidrag stöttar du vår verksamhet som gör skillnad för unga.

 

90 konto Svensk Insamlings kontroll

Tre program som gör skillnad

Vi har tre mentorprogram; MentorprogrammetMentor Inspo och Mentor Boost som vi regelbundet förbättrar för att de ska hålla absolut högsta kvalitet. Utöver programmen genomför vi även Mentor Talks och är ute på skolor och arbetsplatser för att informera om vår verksamhet.

41% av Sveriges

ungdomar känner ångest inför framtiden

67% av som haft en mentor

tycker att det bidragit till att de känner större motivation för studier

Träffas tack vare bidrag

Ett av våra många mentorpar är Crespo och Success – utan pengar från privatpersoner och företag hade de aldrig träffats. Ett swishbidrag, oavsett storlek, är alltid mer än bara pengar; det är inspiration inför framtiden, studiemotivation eller bara en fika med en vuxen som lyssnar.

Psykisk ohälsa ett av Sveriges största samhällsproblem i den yngre generationen.

Faktorer som påverkar denna ohälsa är den ökade känslan av långvarig ensamhet hos unga, stress, minskad sömn, dåliga matvanor samt minskad fysisk aktivitet.

Men även faktorer inom skolan, familjen och de socioekonomiska förutsättningarna man stark påverkan. Många nämner den ständiga jakten på att bli godkänd i skolan, samtidigt som man ska passa in socialt. Och alltid vara så lyckad på sociala medier.

Vi på mentor arbetar med att förebygga ohälsa och droganvändning hos ungdomar, genom en rad förebyggande åtgärder som mentorskap, utbildning i skolan, kunskapsspridning och opinionsbildning.  Skänk en gåva och bidra till vårt arbete med att stärka ungdomar du med!

Så här jobbar vi

I skolan

Tillsammans med skolan frigör vi kraften i det mänskliga mötet mellan vuxna och ungdomar genom det kraftfulla verktyget mentorskap.
Läs om hur vi jobbar med skolan

Med ungdomar

Genom förebyggande insatser och fokus på resurssvaga områden stärker vi ungdomar genom bla mentorskap.
Engagera dig volontärt

Med företag

Öka engagemanget på ert företag samtidigt som vi tillsammans tar ett aktivt samhällsansvar för att nå de globala målen. Att vara partner till oss innebär ett långsiktigt och nära samarbete som bygger på social hållbarhet.
Läs om att vara företagspartner

Med Globala målen

Genom våra verksamheter och program arbetar vi på Mentor Sverige framförallt med fem de globala målen som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.
Om vårt arbete mot globala målen