Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Styrning

Styrelsen är högsta beslutande organ

Mentor Sveriges högsta beslutande organ är styrelsen som består av nio medlemmar. David Haak är ordförande och H.M. Drottning Silvia är grundare och hedersledamot. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsemöten. Styrelsen utser i sin tur en exekutiv grupp. Verksamheten genomförs av ett kansli som består av cirka 30 medarbetare och leds av generalsekreteraren.

Styrelsens, exekutiva gruppens och generalsekreterarens arbete vägleds av en arbetsordning. Verksamheten revideras av Jennifer Rock-Baley på EY. Mentor är medlem i Giva Sverige och följer Giva Sveriges etiska riktlinjer och god redovisningssed för insamlingsorganisationer. Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod. Mentor har 90-konto (BG 902-5024) vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll övervakar insamlingsarbetet.

HM Drottning Silvia

Hedersledamot och grundare

David Haak

Styrelseordförande

Cecilia Bernard

Generalsekreterare

Styrelsen

Mentor Sveriges styrelse arbetar helt ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.

H.M. Drottning Silvia – Styrelsens hedersledamot och grundare av Mentor International
David Haak – Styrelsens ordförande och vd, SBP Kredit AB
Per Agebäck – Partner och Investor Advisory Professional, Triton
Per Alfredsson – Vd, AstraZeneca AB
Michael Frie – Partner, Bird & Bird
Jörgen Haglind – Informationsdirektör, Tetra Laval Group
Bertil Hult – Grundare, EF Education First
Stefan Persson – Huvudägare, Hennes & Mauritz
Johan Skoglund – Vd och koncernchef, JM
Johan Torgeby – Vd och koncernchef, SEB
Tina Zetterlund – Head of Clients & Markets, KPMG i Sverige

 

 

Exekutiva gruppen

Styrelsen utser en exekutiv grupp som bereder ärenden för beslut i styrelsen samt tar en del beslut på egen hand.

Freja Annamatz – Tf kommunikationsdirektör, AstraZeneca Norden
Vladimir Marica – Senior Tax Manager, Global Mobility Services, KPMG Sweden
Malin Lundgren – HR-direktör, JM
Helya Riazat – Medgrundare av och rektor, Järvaskolan
Magnus Wiik – Chef för Events & Partnerships, SEB

 

 

Generalsekreteraren

Mentor Sveriges styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Generalsekreterare är Cecilia Bernard. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren och generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.