Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

För vårdnadshavare om mentorskap

Min tonåring vill ha en mentor vad innebär det?

En mentor är en klok vuxen förebild. Någon att prata med om saker man kanske inte vill prata med dig som vårdnadshavare om. Eller bara någon som man kan umgås och göra roliga saker med. Har du ett barn som är mellan 13-19 år kan hen få en mentor via oss på Mentor Sverige.

Vad innebär mentorskapet?

Ett mentorskap pågår i sex månader till ett år och mentor och ditt barn träffas ca. två gånger i månaden. Mentorn och ungdomen sköter detta helt utan din inblandning och med stöd av våra verksamhetskoordinatorer förstås.

Syftet med att ha en mentor är att frigöra de potential man har inom sig. Våga drömma och få verktyg och kunskap kring hur man kan nå sina drömmar. För många unga handlar det om att få en extra närvarande vuxen att prata med. Endel får hjälp med läxorna andra går på bio, teater och fikar.

Det kan ju också vara så att du som vuxen känner att du inte alltid räcker till för ditt barn eller har svårt att kommunicera. Oavsätt vad så får vi fina utvärderingar från både från våra ungdomar och mentorer som varit med i mentorprogrammet.

 

Vår senaste studie Förebildseffekten visar att;

  • 20% av våra unga saknar en vuxen förebild
  • 27% av unga som saknar en närvarande vuxen år dåligt eller mycket dåligt jämfört med endast 8% av de unga som har en närvarande vuxen mår dåligt i livet
  • 59% av ungdomarna vet vad de ska göra för att nå sina drömmar och mål
  • 13% menar att de saknar kunskap om jur det ska göra för att förverkliga sina drömmar

Här kan du läsa rapporten – Förebildseffekten

 

 

Två typer av mentorskap

Enskilt mentorskap

Ett enskilt mentorskap innebär att ditt barn träffar en vuxen förebild själv och matchas i hop efter ditt barns preferenser och önskemål. De träffas alltid på neutrala platser och mentor tar sig dit din ungdom behöver vara. Med andra ord är det inte tillåtet för mentorn att ta hem ditt barn utan din tillåtelse. Det är också mentor som betalar om de ska gå på aktiviteter som kostar, samt ordnar med allt runt i kring.

 

Gruppmentorskap

Ett gruppmentorskap innebär att ungdomen träffar med en mentor i en grupp med tre till fyra andra ungdomar med liknande intresse. Man får nya vänner som delar sitt intresse och vägledning av en vuxen under perioden. Ett gruppmentorskap pågår i sex månader och de träffas ca. en gång i månaden.

 

 

Det är helt kostnadsfritt och säkert

Att ha en mentor via oss är kostnadsfritt och mentorn tar sig till det område ditt barn befinner sig i eller är bekväm att ta sig till. Det utgår aktivitetsstöd till mentorparet och det kommer inte medföra några kostnader för din familj.

Vill du veta mer kan du alltid kontakta

 

Vi tar säkerhet på allvar

Alla mentor är över 20 år och har genomgått en rigorös process med intervju, referenser och utbildning via oss på Mentor Sverige. Vi tar också alltid utdrag ur belastningsregistret, så att både vi och du som vårdnadshavare är säker. Dessutom har vi en mängd andra säkerhetsrutiner som du gärna får tadel av innan ni sätter igång.

Mentorskap som frigör ungdomars potential

Genom att ge ungdomar mentorskap vill vi bidra till ökad framtidstro, motivation och självkänsla hos ditt barn.  Så att fler ungdomar ska få växa upp hälsosamt. Våra mentorer är utbildade till att vara lyhörda och främja vårt syfte. De arbetar ideellt och får inte betalt av oss.

Jag har fått lära känna en ny människa vars liv jag får ta del av - en ny underbar vän
UNGDOM, MENTORPROGRAMMET

Hur ansöker man om en Mentor?

Din ungdom måste fylla i ansökningsformuläret om att man vill ha en mentor. När ansökan från ditt barn är inlämnad kommer det en förfrågan om underskrift för medgivande till dig. När medgivandet är inlämnat matchas ditt barn med en lämplig mentor, som har de egenskaper och önskemål ditt barn angivit i ansökan. Sen träffar din ungdom en av våra verksamhetskoordinatorer och en lämplig mentor. Då finns det även möjlighet för dig som vuxen att vara med.

Man kan ansöka om en mentor under hela året men vi har endast två mentorsstarter per år i samband med terminsstarterna på skolan. En på hösten och en på våren.

Vi brukar också anordna lägerverksamhet för våra ungdomar som ingår i Mentorprogammet som man kan gå på under loven.

Har du fler frågor får du gärna kontakta en av vår verksamhetskoordinator. houda.abdalla@mentor.se

Vad säger andra ungdomar om mentorskapet
Det gav mig en ny vän som jag kan prata med och få en vuxens åsikt utanför min familj. Jag vågar prata mer nu än innan
UNGDOM, MENTORPROGRAMMET
MENTORPARET

Mia och Hodan

Hör Houda berätta om varför hon ville ha en mentor.

94% av ungdomarna

som haft en mentor anser att de fått verktyg och kunskap som de kan använda i framtiden

54% av ungdomarna

har pratat med sin mentor om sådant som oroar dem eller känns svårt

Här söker din ungdom om en mentor

Jag har tänkt på er och allt mentorprogrammet gjort för mig. Jag tar studenten nu och ni har gjort så mycket för att jag ska var här och jag är väldigt tacksam för det.
UNGDOM, MENTORPROGRAMMET