Bli mentor

Mentorskap som frigör ungdomars fulla potential

Många ungdomar saknar en vuxen att prata med. Någon som lyssnar, stöttar och bryr sig. Genom att bli Mentor ger du ungdomar möjlighet att nå sin fulla potential.

Som mentor stöttar du ungdomar utifrån dina erfarenheter. Vi tror att du är en stark förebild som inspirerar, uppmuntrar, skapar trygghet och fungerar som ett bollplank åt den eller dem som vill växa och utvecklas. Bli mentor idag!

Vi har individuella mentorskap eller gruppmentorskap. Där väljer du som mentor vilket som  passar dig bättre. Men då mentorskapet bygger på samarbete säkerställer vi att du matchas med en sökande eller en grupp som vi tror passar just dig. Mentorskapet varar i sex månader till ett år. Under tiden erbjuder vi dig utbildning och handledning med beprövade verktyg och metoder. Tillsammans ser vi att allt fler ungdomar får växa upp hälsosamt och får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.

Bli mentor till en ungdom

Hos oss är en mentor en person som respekterar och lyssnar. Någon som kan hänga med på en fotbollsmatch, se den senaste filmen eller bara fika i solen ett par timmar. Som kan snacka om jobbiga, konstiga eller roliga grejer. Ett extra vuxet stöd helt enkelt.

Ansökan om att bli mentor är öppen hela tiden men det är bara två gånger om året som vi startar mentorprogrammet – en gång till höstterminen och en gång till vårterminen.  Ansök om att bli mentor idag!

Att bli mentor är en språngbräda till att bryta mönster och få perspektiv. Det ger väldigt mycket.
Jonathan, mentor

Var mentor till en hel grupp

Du kan välja att vara mentor till flera ungdomar samtidigt om detta passar dig bättre. När du ansöker om att bli mentor, klickar du i rutan om att du vill ha ett gruppmentorskap. Annars går processen till som ett individuellt mentorskap.

 

Din insats som mentor

 • Att vara mentor är ett ideellt uppdrag.
 • Du träffar din ungdom två gånger i månaden under sex till tolv månader.
 • Innan du matchas med en ungdom, går du en digital utbildning och genomgår en bakgrundskontroll via Verifiera. Du lämnar också två personliga referenser.
 • Varje mentorpar får ett aktivitetsstöd på 1 500 kronor för ett år eller 750 kronor för att halvår. Aktivitetsstödet används till gemensamma aktiviteter så som kafébesök, bio och bowling.
 • Vi på Mentor anordnar flera aktiviteter som du och din ungdom kan gå på.

Vad händer när jag ansökt?

 1. Du ansöker om att bli mentor för en eller flera ungdomar.
 2. Vi håller en intervju med dig.
 3. 2. Vi gör en bakgrundskontroll via Verifiera och ger oss två referenser samt går vår interna utbildning.
 4. Du träffar din kontakt hos oss tillsammans med din matchade ungdom och hens vårdnadshavare.
 5. Dags för programstart som både du och ungdomer kommer till. Här får ni all information ni behöver för ett lyckat mentorskap.
 6. Du sköter mentorskapet självständigt under sex-tolv månader, men har såklart stöd av oss under tiden. Vi finns alltid tillhands.

Viktigt att veta är att vi bara startar mentorskapet två gånger per år i anslutning till terminstart i skolan.

Det bästa var att jag fått en kompis, mentor och förebild som jag kunde och fortfarande kan, se upp till.
Mehran, mentorungdom

Fler sätt att engagera sig

Läs mer om att bli coach

Engagera dig i en halvdagsworkshop som stärker ungas självkänsla och framtidstro.
Läs mer om mentorprogrammet

Läs mer om att bli inspiratör

Som inspiratör på Mentor Inspo berättar du om ditt arbete idag och din resa hit.
Läs mer om att vara Inspiratör

Jag vill bli mentor