Mentor Boost

Workshop som stärker ungas självkänsla och framtidstro

Mentor Boost riktar sig till niondeklassare och förstaårselever på gymnasiet. En inspirerande halvdag med fokus på vem du vill vara och vad du vill göra. Syftet är att öka studiemotivationen och rusta elever inför framtiden, samt bidra till att öka ungdomars egenmakt på ett inspirerande och lustfyllt sätt.

 

Mentor Boost är en aktivitet för årskurs nio och förstaårselever på gymnasiet med syfte att öka ungdomars studiemotivation, rusta dem inför framtiden och bidra till att stärka deras egenmakt och självkänsla. Genom Mentor Boost får elever möjlighet att möta och arbeta tillsammans med positiva förebilder från arbetslivet. Tillsammans bygger vi en bro mellan ungdomar i skolan och vuxna i arbetslivet.

Workshoppen bygger på att eleverna ska både blicka inåt och bli medvetna om sina egna inre resurser och förstå hur de kan förändra det som begränsar och stödja det som fungerar. De får också blicka utåt och få kunskap om olika yrken, studiealternativ, karriärvägar och framtidsspaningar. Genom att både blicka inåt och utåt kan man hitta vägen framåt.

Vi tror att varje ungdom själv bär på lösningarna för sitt liv. Men det är lättare att hitta lösningarna om man är fler som hjälps åt.

Programmet är utformat för att öka elevens kunskap och insikt kring sig själv och sin personliga utveckling. Det ska också ge kunskap kring elevens framtida möjligheter till arbete och studier, samt ge verktyg och förhållningssätt för att fatta kloka beslut och genomföra dem. Mentor Boost är helt kostnadsfritt för er som skola.

 

Mentor Boost kopplat till läroplanen

Vi tillhandahåller pedagogiska verktyg och inspiration till att förbättra självkännedom och kunskap om livet efter skolan. Vi visar på framtida möjligheter så att varje ung person ska kunna göra välunderbyggda val för sin egen framtid.

Genom Mentor Boost och mötet med olika förebilder får eleven ökad kunskap och förståelse för arbetslivet och dess villkor. Eleven får också en större insikt om utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.

MENTOR BOOST

Se mer om Mentor Boost

I filmen kan du höra elever, coacher och skolpersonal prata om hur det var att medverka på Mentor Boost.

Så här fungerar Mentor Boost

  • Workshop med föreläsning, inspiration och praktiska övningar på plats i skolan.
  • Eleverna arbetar i mindre grupper tillsammans med en coach från arbetslivet.
  • Tidsåtgång cirka tre timmar per tillfälle ute på skolan, samt förmöte 1 timme.

Tidsåtgång ca 3 timmar per workshop som genomförs på plats i skolan.

Innehållet består av workshops och inspirationsföreläsningar mellan Mentor, ungdomar och förebilder från näringslivet.

 

Det som var bäst med Mentor Boost var att man fick tillfällen att prata om framtiden. Att lära sig om hur man ska sätta mål och vad man kan göra för att förbättra sin självkänsla, självförtroende och att tänka utanför boxen.

Ungdom, om Mentor Boost

Vad behöver du som skola göra?

  • Utse en kontaktperson som ansvarar för planering och samverkan med Mentor Sverige.
  • Avsätta tid för tre timmars schemabrytande verksamhet i terminsplaneringen.
  • Informera och förbereda berörd personal och elever ute på skolan.
  • Boka ett klassrum per klass och en ansvarig lärare per klassrum.
  • Se till att en lärare är med ute i klassrummet under dagen.
  • Se till att eleverna ges möjlighet att göra utvärderingen i slutet av dagen.

 

Har du frågor om Mentor Boost?

Kontakta Annika Aspholm, Verksamhetkoordinator
+46730307088
annika.aspholm@mentor.se

Mentor Boost bidrar till att stärka ungdomarnas egenmakt och självkänsla.
Det bästa som jag har lärt mig var att man får inte ge upp för tidigt. Man måste följa sina drömmar. Jag har lärt mig om cv och det viktigaste i framtiden.
Ungdom om Mentor Boost

Vill du veta om Mentor Boost?

Vill du veta mer om Mentor Boost för din skola? Eller boka in ett tillfälle.