Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

För mentorpar

Praktisk information för dig i mentorskap

Här kan du som är med i Mentorprogrammet hitta tips på saker att göra på era träffar och få svar på frågor kring mentorskapet. Du hittar också praktisk information som kontaktuppgifter till handledare, blanketter för utlägg och mycket mer.

Mentorguiden

Mentorguiden

Här hittar du Mentorguiden. En guide med all information du kan tänkas behöva ta del av när du ska vara mentor åt en ungdom.
Mentorguiden
Manual till Gruppmentorskap

Gruppmentorskap

Här hittar du vår manual till Gruppmentorskap. I den finns upplägg och övningar för alla era träffar under de sex månader ni kommer ses.
Manual till Gruppmentorskap
FAQ

Vanliga frågor

Här hittar du vår FAQ med vanliga frågor kring ditt Mentorskap. T ex får du svar på frågor om hur det funkar med utlägg, vad du kan göra om din ungdom verkar må dåligt och lite till.
FAQ

Praktiskt om mentorskapet

Kontakt med handledare

 • Glöm inte att skicka ett sms och återkoppla till er kontaktperson på Mentor efter att ni skilts åt efter er första träff.
 • Er kontaktperson kommer varje månad att skicka ett månadsmejl eller sms till er. I samband med det återkopplar du hur det går i mentorskapet. Genom att svara på sms:et har du möjlighet att boka in ett samtal med din kontaktperson vid tankar och frågor kring ditt mentorskap och din relation till din ungdom. Tveka inte att höra av dig till oss!
 • I månadsmejlet finner du som mentor, tips på aktiviteter som vi erbjuder den månaden.
 • Du som mentor har ansvaret att informera ungdomen om vad som finns och om intresset finns kan ni anmäla er till aktiviteten i fråga.
 • Under mentorskapet har du möjlighet att boka in dig för handledning antingen via telefon eller genom att boka in ett digitalt möte.

Kontakt med föräldrar

 • Om du som mentor inte träffat din ungdoms förälder/vårdnadshavare vid er första träff ska du ringa hen och presentera dig samt lämna dina kontaktuppgifter. Om de önskar att stämma en träff med dig så går det bra!

Aktivitetsbidraget

 • Mentorskap – Ni får 1100 kr att använda under ert mentorskap (6 mån). Väljer ni att fortsätta 6 mån till får ni 1100 kr till.
 • Gruppmentorskap – Ni får 550 kr per person i gruppen inkl. mentorn under 6 mån.
 • Lägg upp en budget tillsammans och spara kvittona!
 • Skulle du som mentor av någon anledning inte kunna lägga ut så mycket och vänta med att lämna in kvitton till mentorskapets slut så kan du få lämna in redovisning månadsvis.

Utlägg för resor

Om ungdomen inte har något kort för att åka i lokaltrafiken så kan vi på Mentor Sverige stå för kostnaden för resor till och från era träffar. Du som mentor lägger ut och lämnar in kvitton i samband med redovisningen för aktivitetsbidraget. Era kostnader för resor ska ej räknas in i er budget för aktiviteter. Skulle du som mentor av någon anledning inte kunna lägga ut så mycket och vänta med att lämna in kvitton till mentorskapets slut så kan du få lämna in redovisning månadsvis.

Regler

 • Drogfritt program (cigaretter, snus, alkohol och andra droger)
 • Tystnadslöfte. Det ni pratar om stannar mellan er men om det är något som gör dig som mentor orolig så kontaktar du din kontaktperson. Även ungdomen är såklart välkommen att kontakta oss på Mentor.
 • Träffarna ska vara i den stad där ni startat Mentorprogrammet. Vill ni göra en aktivitet utanför staden ska vårdnadshavare kontaktas för godkännande.
 • Ni får inte sova över hos varandra.
 • Ni får inte låna pengar av varandra.
 • Vid planering av mentorträffar på hemmaplan, kontakta vårdnadshavare via telefon vid första tillfället. Skicka därefter sms till föräldrar varje gång mentorträffen är hemma hos dig (mentor).
 • Om du som mentor vill skjutsa din ungdom med fordon (bil, motorcykel och dylikt) krävs vårdnadshavares godkännande.
Aktiviteter Stockholm
Aktiviteter i Stockholm

Här hittar du tips på saker att göra på mentorträffen om du bor i Stockholm....

Aktiviteter Göteborg
Aktiviteter i Göteborg

Här hittar du tips på saker att göra på mentorträffen om du bor i Göteborg....

Vad ska jag göra vid oro?

Om du som mentor känner dig orolig för någon ungdom ska du kontakta den som är verksamhetskoordinator på Mentor Sverige och som handleder ert mentorskap (se uppgifter nedan).

Din kontaktperson skicka ett mejl eller sms till er varje månad. Genom att svara på detta sms:et eller mejlet har du möjlighet att boka in ett samtal med din kontaktperson för att bolla tankar och frågor kring ditt mentorskap. Därmed kan vi kan stötta ert mentorskap bästa sätt. Om möjligt, prata med din ungdom innan du hör av dig till din handledare så hen känner sig delaktig och informerad.

Vanligtvis bjuder vi då in er till ett gemensamt möte för att få mer information om problemet. Skulle det vara så att vi anser att det behövs kan det bli aktuellt med en orosanmälan till socialtjänsten.

Vem skriver orosanmälan?

Det är den personal på Mentor Sverige som fått kännedom om oron som är ansvarig för att formulera anmälan i samråd med en socionom inom organisationen. Det är alltid verksamhetschefen på Mentor Sverige som undertecknar anmälan.

Du skall alltid höra av dig om du misstänker något av följande

Att ungdomen utsatts för:

 • Fysiskt eller psykiskt våld.
 • Sexuella övergrepp.
 • Kränkningar.
 • Hot, våld eller andra övergrepp av jämnåriga.
 • Fysisk eller psykisk försummelse eller lever i familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem.
 • Bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna.

Eller om ungdomen upplever följande problematik:

 • Psykisk ohälsa, såsom depression och självskadebeteende.
 • Missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende.
 • Upplever stora problem i skolsituationen till följd av en social problematik kan också anses fara illa.

Kunskap och stöd

Vill du läsa mer om viktiga ämnen som rör ungdomar?

På våra kunsskapssidor delar vi med oss av verktyg, kunskap och inspiration, anpassat till dig som ungdom eller till dig som är vuxen. Här kan du också läsa om vår rapport Förebildseffekten, en studie gjord på 3000 ungdomar om hur de ser på sin samtid och hur deras relation till vuxna förebilder är.

Klicka här för att komma till våra kunskapssidor!

Utläggsblanketter och andra dokument att ladda ner

Ta kontakt med oss!

Erica Hagström

Verksamhetskoordinator

Filippa Grainger Staflin

Junior verksamhetskoordinator

Houda Abdalla

Verksamhetskoordinator

Moses Ssemakula

Verksamhetskoordinator

Hanna Cosar

Verksamhetskoordinator

Segen Ghebreigziabiher

Verksamhetskoordinator

Aida Mobarhan

Operativ projektledare

Melissa Vedinlic

Junior verksamhetskoordinator

Filmer om hur andra upplevt sitt mentorskap