Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Gruppmentorskap

Här hittar du manualen till Gruppmentorskap med upplägg och övningar som ni kan göra under de 6 månader ni är i gruppmentorskap tillsammans. Längst ner hittar du manualen att ladda ner och skriva ut. Hoppas ni får kul!

Du kan ladda ned manualen eller bara sidorna för övningarna nedan

Gruppmentorskap manual Mentor Sverige Gruppmentorskap manual Mentor Sverige sida 2 Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige