Gruppmentorskap

Här hittar du manualen till Gruppmentorskap med upplägg och övningar som ni kan göra under de 6 månader ni är i gruppmentorskap tillsammans. Längst ner hittar du manualen att ladda ner och skriva ut. Hoppas ni får kul!

Vill du ladda ner manualen? Klicka här:

Gruppmentorskap

Vill du bara ladda ner sidorna med övningar? Klicka här:

Övningar Gruppmentorskap

Gruppmentorskap manual Mentor Sverige Gruppmentorskap manual Mentor Sverige sida 2 Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige Gruppmentorskap hos Mentor Sverige